Svendborg, 10. september 2022 – Fiskene i vandet er væk. En rådden stank af svovlbrinte siver langs kysterne, og slimede brune plamager af alger – “fedtemøg” – der kvæler livet i vandet.

Endnu en sæson med kraftigt iltsvind har ramt mange af Danmarks kystvande, og Det Sydfynske Øhav er blandt de hårdest ramte områder, viser en nylig rapport fra Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet. Greenpeace er nu stævnet ud på ekspedition i sejlbåd i det sydfynske farvand for at dokumentere havets naturkrise med dykning og prøver af havbunden, der mange steder har tegn på livløshed.

Under dykningen dokumenterer Greenpeace blandt andet “liglagen” på havbunden. Her ligger svovlbakterierne, der “er det sidste værn mod at iltsvindet går rigtig galt.”

Find fotos og video fra ekspeditionen HER.

Målet er råbe regeringen og Folketingets partier op om havmiljøets krise, så der skrides akut ind for at stoppe kvælstofforureningen fra land. 70 procent af udledningen af kvælstof kommer fra landbrugets gødning til særligt fodermarkeder, og Greenpeace opfordrer til at sænke den store produktion af svin og kvæg markant. 

“Naturen i havet er i nødtilstand. Det er uhyggeligt at dykke ned i vores engang så levende hav for at møde rådne alger og en havbund, der er som en ørken under vand, blottet for fisk og planteliv. Vores smukke kystområder er blevet til en losseplads for landbrugets kvælstofforurening, og hovedsynderen er produktionen af foder til de mange millioner svin og kvæg, som kvæler havets natur for liv,” siger Arendse Marie Gulløv, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace fra ekspeditionen i Det Sydfynske Øhav.

I dag er det kun 5 ud af Danmarks 109 kystområder, der er i god økologisk miljøtilstand.

Krisen i vandet kommer inde fra landet, hvor halvdelen af danmarkskortet er fyldt med fodermarker til de mange dyr, hvilket gør Danmark til et af verdens mest opdyrkede lande. Fodermarkerne kræver gødning, især kvælstof, som løber ud i havmiljøet.

Danmark har allerede fået udskudt sin deadline med 12 år for at leve op til EU’s miljøkrav i det såkaldte Vandrammedirektiv, men her fem år inden den nye deadline ser det svært ud med at sænke kvælstofforureningen nok til at opfylde kravene. I hele landet er et område knap så stort som Fyn nu ramt af iltsvind.

“Vi ser en naturkrise, som blandt andet er tydelig her i Det Sydfynske Øhav, hvor lystfiskere forgæves sænker snøren, fordi fiskene gisper efter vejret og dør. Når vi ser det samme problem langs landets kyster, må alarmen nu også blinke rødt for miljøminister Lea Wermelin og Folketingets partier. Vi har ikke tid til mere politisk svigt,” siger Arendse Marie Gulløv og fortsætter: 

“Det er afgørende, at politikerne indser, at den store kødproduktion er i færd med at smadre vores natur i vandet og sende fiskebestande mod kollaps. Vi har smukke og dyrebare farvande at passe på. Derfor bliver vi simpelthen nødt til at producere langt færre landbrugsdyr, så vi kan give havet liv igen. I stedet kan vi så satse mere på økologisk plantebaseret mad, der både passer på naturen og klimaet.”

Baggrund: 

Danmark er langt fra EU’s krav. Danmark forpligtede sig for over 20 år siden til at leve op til EU’s Vandrammedirektiv og sikre god miljøstand. Man var for langt fra mål i 2015, og deadline blev udskudt til 2027. Men den daværende regering med Venstre i front øgede kvoterne for, hvor meget kvælstof landmændene måtte udlede. Siden steg udledningerne, og flere kystområder har fået det værre. 

Den nuværende regering har fremlagt utilstrækkelige tiltag for at få vandmiljøet i god tilstand. Selv hvis de indføres, vil det ikke være nok til at at sikre god økologisk kvalitet i alle vandområder. Derudover er problemet, at mange af tiltagene baseret på frivillighed hos landmændene.

Sådan kvæler landbrugets havets liv kort. Når der udvaskes kvælstof og næringsstoffer fra markerne til vandløb og senere havmiljøet, vil voldsomme mængder alger blomstre op. Når de dør, falder de til bunden, hvor de bruger ilten under nedbrydning. Der kommer et tykt lag mudder på havbunden. Når ilten forsvinder, så dør bunddyrene, planterne og i sidste ende fiskene.

Find fotos og video HER.

Kontakt

Arendse Marie Gulløv, landbrugspolitisk rådgiver, Greenpeace. Mobil: 30276066

Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 2629 4938