Der er ikke bare et vist geografisk stykke fra Glasgow til København, men for Danmarks vedkommende kan der også være stor afstand mellem hvad, der siges i Glasgow og gøres på Christiansborg i København. 

Ved sidste års globale klimatopmøde, COP26, gav klimaminister Dan Jørgensen på Danmarks vegne, sammen med 109 andre lande, løfte til den stort anlagte “Global Methane Pledge” om sænke udslippet af den aggressive drivhus med 30 procent i 2030. Men de nuværende politiske aftaler leverer en dansk reduktion på blot fire procent. 

Det viser Greenpeace-beregninger i analysen “Danmark skal forpligte sig til 45 procent metanreduktion.

Ved at sænke det globale metanudslip med 30 procent i 2030, kan vi mindske den globale gennemsnitstemperaturstigning med 0,2 grader i 2050. 

Greenpeace opfordrer blandt andet til, at Danmark bør forpligte sig til at reducere sit nationale metanudslip med 45 procent 2030 i forhold til 2020, som UNEP anbefaler – og at vi som en hovedvej til målet halverer antallet af landbrugsdyr i 2030

Læs hele rapporten her: