“Jeg er lidt ked af, at vi bliver nødt til at gribe til juraen for at få stoppet planerne om nye danske oliefelter. Jeg ville da meget hellere have haft, at I som ansvarlige politikere havde lyttet til sund fornuft, videnskab og gode argumenter,” skriver Greenpeaces klima- og miljøpolitiske leder, Helene Hagel, her i et åbent brev til klimaminister Lars Aagaard.

Klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace, Helene Hagel, ses her sammen med sin datter ved en demonstration mod Hejre-feltet. Sammen holder de et skilt, hvor der står “Ikke min tilladelse”. Teksten henviser til den tilladelse Energistyrelsen netop har givet til at suge olie og gas op af det endnu uudnyttede danske oliefelt. © Greenpeace

Kære Lars Aagaard

Den 26. april i år gav Energistyrelsen sin tilladelse til, at fossilgiganten INEOS må udbygge og indvinde olie og gas fra Hejre-feltet i den danske del af Nordsøen. Fra nu og helt frem til 2047. 

Som Danmarks klima-, energi-, og forsyningsminister er du den ansvarlige minister bag denne tilladelse.

Det betyder også, at du har muligheden for at stoppe disse ødelæggende planer om at udvikle og starte produktion i et nyt felt, hvorfra der aldrig før er hentet olie og gas op. Det skal du gøre, fordi planerne både er forkerte, og ikke mindst fordi de er ulovlige. 

Vi er rigtig mange, der ønsker os en sikker og grøn fremtid. En fremtid uden klimakollaps, uden ekstremt vejr, uden kaos og konflikt. Men hvis vi skal skabe den fremtid, skal vi med det samme stoppe jagten efter al ny olie og gas og samtidig begynde at udfase den fossile produktion. Det ved både du og jeg godt. Du er udmærket klar over, at der ikke findes et eneste CO2-budget, der tillader, at vi åbner nye olie- og gasfelter noget sted i verden, og altså heller ikke herhjemme. 

Den oprindelige licens til Hejre-feltet blev givet helt tilbage i 1998. Og det er altså denne licens, du gemmer dig bag, når du kalder det, at Danmark tillader, at der åbnes et nyt oliefelt, for en “administrativ beslutning”. I 1998 blev Storebæltsbroen indviet. Der var jeg ti år. Året forinden var det netop blevet ulovligt at slå sine børn. Det er med andre ord ret mange år siden. 

Læs også: Danmark tillader åbning af nyt oliefelt i Nordsøen

Det er ifølge dig på grund af 1998-licensen, at dette er en “administrativ beslutning”. Den begrundelse for at kaste mere benzin på bålet er meget svær at få til at give mening. Hvordan skal jeg forklare for mine børn, at det bare var en “administrativ beslutning”, når de om tyve år kræver svar på, hvordan i alverden vi kunne åbne nye oliefelter i 2024, hvor vi udmærket vidste, at det ville slå endnu flere mennesker ihjel?

© Greenpeace

Du skal stoppe Hejre-feltet, Lars Aagaard

Fordi det er helt, helt forkert at åbne nye oliefelter midt i en buldrende klimakrise. 

Fordi klimavidenskaben er entydig: Hvis vi skal arbejde for at nå 1,5 gradersmålet, kan vi ikke også åbne nye olie- og gasfelter.  

Fordi det er amoralsk og uetisk at bede resten af verden stoppe jagten efter ny olie og gas i BOGA og samtidig selv give tilladelse til at åbne ny produktion i nye felter. 

Og fordi tilladelsen til Hejre-feltet er ulovlig. 

Det kan Greenpeace nemlig dokumentere, efter vi har haft advokatfirmaet Kontra Advokater til at undersøge de love og retlige forpligtelser, Danmark er underlagt på området. På vegne af Greenpeace har Kontra Advokater derfor indsendt en klage til Energiklagenævnet, hvor de præciserer hvilke love, der er overtrådt. 

Greenpeace together with Fossil Free Future ( Fossilfri Fremmtid ) demonstrate against the Danish government's plans to open the Hejre field in the North Sea for oil exploitation. The group lay out a banner in the shape of an oil rig with the words ‘Stop Drilling, Stop Hejre’, in front of the Danish parliament building, Christiansborg, in central Copenhagen.
Aktivister fra Greenpeace og Fossilfri Fremtid rullede i sidste uge dette kæmpe banner ud foran Christiansborg, i protest mod at Danmark har givet tilladelse til at starte produktion i et helt nyt oliefelt i Nordsøen, Hejre-feltet. © Jason White / Greenpeace

Hejre-feltet er ulovligt, fordi: 

  1. Der ikke er foretaget en korrekt og fyldestgørende vurdering af oliefeltets konsekvenser for klimaet.
  2. Den strategiske miljøvurdering, projektet falder ind under, er fra 2012. Den er ikke længere dækkende og burde senest have været opdateret i 2020.
  3. Udviklingen af et nyt oliefelt i Nordsøen er i strid med klimaloven, som forpligter Danmark til at arbejde aktivt for 1,5 gradersmålet. 

Læs mere her: Godkendelsen af oliefeltet, Hejre, er ulovlig

Sammen med mange andre har vi i måneder forsøgt at råbe dig op. Vi har forsøgt at få dig til at stoppe dette fuldstændigt uansvarlige projekt ved at appellere til din og resten af regeringens sunde fornuft, men vi er ikke blevet hørt. Høringssvar, samråd, ministerspørgsmål, ministermøder, aktioner, debatindlæg. Intet har haft effekt. Derfor har vi altså nu indsendt en officiel klage over Hejre-tilladelsen til Energiklagenævnet. 

Oven i det har vi bedt om, at klagen får opsættende virkning. Vi ved nemlig fra en aktindsigt, at INEOS her i sommeren 2024 træffer sin endelige investeringsbeslutning omkring Hejre-feltet. Hvis klagen får opsættende virkning, kan vi stoppe dette tidligt i processen. Jo længere INEOS kommer med udbygningen af feltet, og jo flere penge de investerer, des sværere bliver det at stoppe. Det er derfor afgørende, at vi får Hejre-planerne stoppet, inden de for alvor kommer i gang.

klimakonsekvenser
NY OLIE OG GAS SÆTTER VORES FREMTID PÅ SPIL

De voldsomme, ødelæggende klimaforandringer, vi er vidne til i dag, er et direkte resultat af årtiers jagt efter og afbrænding af olie, kul og gas.

Vær med

Læs hele klagen her: Klage til Energiklagenævnet over godkendelsen af Hejre-feltet

Det betyder, at vi altså nu har givet dig endnu en god grund til at gøre det rigtige: Vi har vist, at det er ulovligt at tillade ny produktion i Hejre-feltet. 

Beskeden til klimaminister Lars Aagaard fra Greenpeace og Fossilfri Fremtid var ikke til at misforstå: Stop med at bore efter ny olie og gas – Stop Hejre. © Jason White / Greenpeace

Jeg er lidt ked af, at vi bliver nødt til at gribe til juraen for at få stoppet planerne om nye danske oliefelter. Jeg ville da meget hellere have haft, at I som ansvarlige politikere havde lyttet til sund fornuft, videnskab og gode argumenter. Men sådan forholder det sig bare ikke. Du har ikke lyttet. Ikke endnu, i hvert fald. 

Læs også: Greenpeace afslører klimapolitisk dobbeltspil. Danmark har direkte opfordret til ny olie- og gasjagt herhjemme, mens vi globalt kæmper for det modsatte

Så kære Lars Aagaard – de er ikke begyndt at bore derude endnu. Du kan stadig nå at gøre det eneste rigtige. Ikke alene fordi juraen nu vil tvinge dig, men også fordi du vælger at påtage dig ansvaret for at sikre os alle en klimasikker fremtid. Det er faktisk dit vigtigste arbejde. 

Brevet er oprindeligt bragt i Klimamonitor, hvor du også kan læse Lars Aagaards svar.

Hvis du ligesom os ønsker at sige klart fra og lade politikerne vide, at Hejre har #ikkemintilladelse – så se herover, hvordan du kan hjælpe.