Greenpeace offentliggør i dag en rapport, der sætter ansigt på de mest ødelæggende og største fiskefartøjer i den europæiske fiskerflåde. Der er 20 fartøjer på listen – heriblandt et dansk.

For mange monsterbåde om for få fisk. Den 142 lange Margiris fra Litauen er en af de 20 monsterbåde, der sætter verdens fiskebestande under pres, bl.a. ved at overfiske den chilenske hestemakrel i det sydlige Stillehav. Australien indførte I 2012 et midlertidigt forbud mod supertrawlere, bl.a. fordi Margiris forsøgte jagtede nye fiskeområder i det australske farvand.

Dagligt sejler en flåde af fiskerifartøjer rundt på verdens have. Men denne flåde er alt for stor i forhold til, hvad havets ressourcer kan bære. For mange fisker efter for få fisk. For eksempel kan EU’s fiskerflåde fange 2-3 gange flere fisk end, hvad der er bæredygtigt.

Men det er det lille mindretal af enorme monsterbåde, der er hovedansvarlige for det globale overfiskeri. I dag er 29 procent af verdens fiskebestande overfisket, og i de nordlige farvande, herunder Danmark, er tallet helt oppe på 41%.

Monsterbådene overfisker så voldsomt og med så destruktive fiskemetoder, at mange bestande og havområder er under pres. I rapporten ”Monsterboats – the scourge of the ocean”, dokumenterer Greenpeace, hvordan 20 monsterbåde praktiserer destruktivt fiskeri – og fiskeripolitikken, der muliggør og ligefrem støtter overfiskeriet fiskeri med subsidier og tildeling af kvoter.

De 20 monsterbåde har fået titlen, fordi de viser et umætteligt behov for fisk, har store mængder udsmid, fisker på truede arter, truer økosystemet og ofte bryder loven i jagten på store fangster i nettet.

”Et magtfuldt mindretal af monsterbåde og deres ejere sidder tungt på fiskekvoterne. De fisker med kæmpemæssige net og ødelæggende metoder som bundtrawl. Problemet er ikke alene disse enorme flydende fiskefabrikker, der for manges vedkommende kan fiske nonstop i ugevis. Det store problem er, at de store, destruktive fartøjer favoriseres politisk. Konsekvensen er desværre, at de små fiskere, der fisker i balance med bestandene og skånsomt over for havnaturen, kæmper for overlevelse, ” siger Hanne Lyng Winter, havbiolog hos Greenpeace i Danmark.


Den danske bundtrawler Kingfisher er med på listen som et eksempel på en monsterbåd, der fisker på den overfiskede bestand af torsk og bruger ødelæggende bundtrawl. Fartøjet er med sin massive andel af kvoterne eksempel på, at de største fartøjer favoriseres politisk i forhold til de små, fiskere, der fisker skånsomt.

På listen over monsterbåde er også den danske bundtrawler HM 555 Kingfisher, fordi den overfisker, bruger bundtrawl, der ødelægger havbunden, har meget bifangst og et højt brændstofforbrug.

Det er tilmed en hårdt presset bestand af torsk i Nordsøen, som Kingfisher overfisker på. Ejeren sidder nemlig på den største del af torskekvoterne for Nordsøen og Skagerrak, og i 2013 hev Kingfisher 6,4% (rettet fra 8%, red.) af torskekvoten op fra Nordsøens hav.

Kingfisher er eksempel på de dybereliggende problemer i det danske kvotesystem, der favoriserer minoriteten af store fartøjer over de mange små, som har svært ved at få adgang til kvoter. Den ulige prioritering betyder, at bare 158 fartøjer står for hele 90 % af den samlede fangst i Danmark.

”Kingfisher er eksempel på et fartøj, der med sin destruktive måde at fiske på viser, at der er noget ravruskende galt i dansk fiskeri. Man ved, at bundtrawl er en af de mest ødelæggende måder at fiske på. Alligevel gøres der intet for få dette fiskeri væk fra havet. Tværtimod favoriseres det igen og igen. Som minister for fiskeri er Dan Jørgensen forpligtet af den nye EU-reform til at støtte det skånsomme fiskeri. Det bør han gøre ved blandt andet at give de skånsomme fiskere bedre adgang til kvoterne,” siger Hanne Lyng Winter.

EU har ligesom FNs fødevareorganisation (FAO) identificeret, at overfiskeriet skal løses ved at reducere flådens kapacitet til at fiske.