Vil du gøre mere?
Vær med ×

Alle danskeres pensionskasse, ATP, poster milliarder af kroner i olie, kul og gasselskaber. Derved støtter vi ufrivilligt igennem vores pensionsopsparinger de virksomheder, der bidrager allermest til klimaforandringerne.

Sammen kan vi få ATP til at flytte pengene fra kulsorte investeringer til klimavenlige selskaber, der producerer vedvarende energi og udvikler nye teknologier, der gør kul, olie og gas overflødigt.

Hver måned betaler alle danske lønmodtagere en lille del af deres løn til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Den obligatoriske pensionsordning blev oprettet ved lov den 3. Marts 1964 og sikrer, at alle danskere har mere end folkepensionen at leve for, når de går på pension.

Vi har en kæmpe fælles opsparing

ATP er med en samlet formue på knap 800 milliarder kroner i dag en af Europas rigeste pensionskasser. De mange penge bliver investeret i alt fra bygninger og infrastruktur til obligationer og ikke mindst aktier. Og fordi ATP har så store økonomiske muskler, giver pensionskassens investeringer genlyd på det internationale finansmarked. Derfor kan ATP også gøre en rigtig stor forskel for klimaet. Desværre bliver vores pensionsopsparing lige nu investeret direkte og inddirekte i flere af verdens største olie, kul og gasselskaber, der er med til at drive og forstærke klimaforandringerne.

Det handler om vores børns fremtid. Det er budskabet i filmen her med skuespilleren Carsten Bjørnlund og musik af Oh Land.  

I dag står kun 100 af verdens olie-, kul- og gasselskaber for hele 71 procent af den globale udledning af drivhusgasser*. Det er blandt andre olieselskaber som Shell, Total og Equinor (tidl. statoil), der rangerer højt på listen over de værste klimasyndere – og som ATP vælger fortsat at investere vores pensionsopsparinger i.

Fem milliarder for meget

I omegnen af fem milliarder kroner har ATP i øjeblikket placeret i selskaber, der tjener penge på olie, kul og gas og som derfor har det største virksomhedsansvar for de klimaforandringer, der vil skabe flere og flere skaber oversvømmelser og tørker, får ismasser til at smelte og sætter turbo på tyfoner, orkaner og andre ødelæggende vejrfænomener med en frekvens som aldrig før. Det er fem milliarder for meget.

Alle danskeres pensionskasse burde i stedet tage grønt lederskab og flytte pengene fra sort til grøn energi.

Aktivt ejerskab over for olieselskaber virker ikke

ATP hævder, at de som investorer kan have en positiv indflydelse på olieselskaberne, og at man med aktivt ejerskab kan påvirke dem til at blive grønnere: Shell havde i 2017 en omsætning på svimlende 305 milliarder amerikanske dollars med olie som kerneforretning, så det er ifølge Greenpeace’s bedste vurdering usandsynligt, at ATP’s små 100 millioner danske kroner vil have den store påvirkning, uanset hvor ihærdigt ATP måtte forsøge at appellere til ledelsen hos Shell.

Flyt pengene

Alle danskeres pensionsselskab har taget positive skridt – der er blevet mere åbenhed omkring investeringerne og en del af vores penge bliver faktisk sat i grønne obligationer og vindmøller. Men det er ikke nok. Verden står over for en klimakrise, og der er behov for, at vi reagerer hurtigt. ATP kan være en stærk dynamo for den grønne omstilling, så derfor lyder vores opfordring: Flyt pengene nu!

Læs mere om ATP’s sorte investeringer her og skriv under for at gøre dem grønnere

*CDP Carbon Majors Report 2017