Her følger Greenpeace-kommentarer til Klimarådets Statusrapport 2021, hvori det konkluderes at “regeringens klimaindsats ikke anskueliggør, at 70-procentsmålet i 2030 nås”. En vurdering Greenpeace deler. 

Helene Hagel, klima- og miljøpolitik leder, tlf: +45 26 11 39 51:

“Det er en utvetydig dom over den danske klimaindsats, der ikke er tilnærmelsesvis i nærheden af at leve op til løfterne i klimaloven. Sådan en konklusion fra regeringens egne klimarådgivere bør få jorden til at ryste under Christiansborg. Vi forventer at se en regering og et folketing med dukket nakke og røde ører på vej tilbage til forhandlingsbordet.”

“I dag er det helt tydeligt, at Klimarådet, ligesom de grønne organisationer og bevægelser og en stadig voksende del af befolkning er kritisk over for, at regeringen har valgt at prioritere klimahandling med en mañana-mañana-tilgang, som ikke respekterer det grønne mandat, den fik ved valget i 2019. Det er pinligt for regeringen, at dens klimastrategi bliver vurderet til at være så risikofyldt og at man endnu ikke har været i stand til at sandsynliggøre, at vi lever op til klimaloven.” 

“Regeringen bør gøre, som Klimarådet anbefaler og udarbejde en konkret køreplan mod 70 pct. i 2030 og tage denne statusrapport alvorligt ved med det samme at indkalde Folketingets partier til genforhandlinger af klimahandlingsplanen med den klare ambition, at vi får en realistisk plan for at nå 2030-målet på en måde, der sikrer, at vi ikke overskrider det begrænsede CO2-budget, vi har tilbage. Det kræver bl.a., at Folketinget hurtigt sætter sig et reduktionsmål på mindst 55 procent i 2025.”

Tarjei Haaland, klima- og energirådgiver, tlf: + 45 28109053: 

“Klimarådets analyse viser med al tydelighed, at det er nødvendigt med markante reduktioner i landbruget og en gradvist stigende klimaafgift til mindst 1500 kr/ton drivhusgasser i 2030, hvis vi skal indfri 70-procentsmålet og sikre et netto-nul senere. Det kan regeringen ikke snige sig udenom.”

“Vi havde håbet, at Klimarådet ville være mere offensiv på landbrugsområdet. Greenpeace har foreslået tiltag, som tilsammen kan bidrage med reduktioner på 8,2 mio. ton i 2030, såsom en gradvis halvering af den animalske produktion, en omstilling af halvdelen af det danske mark-areal, hvor der dyrkes foder til dyr, til mere natur, mere skov, flere planteafgrøder og udtag af lavbundsjorder. Vi savner Klimarådets redegørelse for dette reduktions-potentiale.”