Bridges Not Walls Action in Copenhagen. © Will Rose
Vil du gøre mere?
Vær med ×

Efter at have kørt med håndbremsen trukket, har regeringen taget et vigtigt skridt til udfasning af fossile biler og sat et mål om at stoppe salget af nye fossilbiler i 2030. Det er glædeligt, at regeringen nu vil gøre en indsats, men sidste salgsdato bør være allerede i 2025 – og vi mangler endnu at se en god plan for at flytte danskerne fra privatbilerne til offentlige tog og busser.

Cyclists on Street in Copenhagen. © Chris Grodotzki

Modsat Norge, der har gjort en seriøs indsat for at få elbilerne på vejene, så udgør elbiler blot en halv procent af den danske bilpark.

Hvis verdens lande skal bremse klimaforandringerne og undgå, at de mange, oversvømmelser, tørker og hedebølger bliver en større del af normalbilledet, skal den grønne omstilling i højere omdrejninger.

Det gælder også omstillingen fra de fossile biler og køretøjer til elbiler. Modsat Norge, der har gjort en seriøs indsat for at få elbilerne på vejene, så udgør elbiler blot en halv procent af den danske bilpark. Nu er regeringen endelig også kommet ud af starthullerne og har sat 2030 som sidste salgsdato for benzin- og dieselbiler.

Sidste salgsdato i 2025

“Vi kipper med flaget for, at regeringen er klar til at sætte en sidste salgsdato på benzin- og dieselbiler, men situationens alvor tilskriver, at det faktisk bør være endnu tidligere, nemlig i 2025, og at man ikke undtager hybridbilerne, som regeringen tilsyneladende påtænker,” siger Tarjei Haaland, klima- og energipolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Forklaringen er, at Danmark – ifølge beregninger fra Greenpeace – skal nå et fossilfrit samfund i senest i 2040 for at leve op til Paris-aftalen, og at biler har en gennemsnitlig levealder på 15 år.

Regeringens nuværende mål om “nul udledning” i 2050 skal simpelthen skærpes, hvis Danmark skal yde sit rimelige bidrag til at indfri Pari-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grad.

Blind vinkel for offentlig transport

Train with Bicycle Compartment. © Chris Grodotzki

I Danmark bør vi omstille til langt færre biler gennem styrket offentligt transport med busser og tog.

Hvor regeringen helt mangler at adressere landbrugets klimabelastning i efterårets store klimaudspil, bliver der på transportsiden lagt op til at gøre det billigere at købe små- og mellemstore biler med lav og nul emission. Det er et godt initiativ, men desværre har regeringen en stor blind vinkel fra sit politiske førersæde, nemlig den offentlige transport.

”I Danmark skal vi ikke bare af med benzin- og dieselbiler endnu hurtigere, end regeringen foreslår, men også omstille til langt færre biler gennem styrket offentligt transport med busser og tog. Vi har til gode at se en solid plan for, hvordan vi får mere fart på den offentlige transport og gør den til det åbenlyse førstevalg til fordel for privatbilen,” siger Tarjei Haaland.

Skuer vi ud på de europæiske veje, har Greenpeace for nylig udgivet en rapport, der fastslår denne pointe og fremhæver, at cyklerne også skal blive en større del af fremtidens transport. På europæisk plan lyder vores opfordring, at EU’s medlemslande skal sætte en stopper for salget af fossile biler i 2028.

Læs mere i denne blog om, hvorfor fossile biler snart skal parkeres permanent på bilkirkegården, så klodens temperaturstigning kan holdes på den kritiske halvanden grad – og om konsekvenserne, hvis det ikke lykkes.