Metsäjätit myyvät, luonto maksaa hinnan

Allekirjoittaneita juuri nyt! Tavoite

{{targetCounter}}

{{goal}}

Kyllä, vaadin muutosta metsäyhtiöiden toimintaan!

Vaadin, että metsäyhtiöt UPM, Metsä Group ja Stora Enso:

  1. Lopettavat puun ostamisen suojelullisesti arvokkaista metsistä.
  2. Vähentävät käyttämänsä raakapuun määrää.
  3. Suojelevat lisää metsiä omalla rahallaan.
  4. Sitoutuvat ilmastoviisaan metsätalouden harjoittamiseen.

Sellujäteillä on vastuu huolehtia, että metsiä käytetään luonnon ja ilmaston rajoja kunnioittaen.

Haluan osoittaa tukeni työlle, jota Greenpeace tekee oikeasti kestävän metsäteollisuuden eteen. Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että saan Greenpeacelta tietoa metsä- ja ilmastotyöstä ja siitä, kuinka voin suojella ympäristöä. Hyväksyn myös tietosuojakäytännön

Signed up Goal

{{targetCounter}}

{{goal}}

Tue työtämme metsien parissa tekemällä lahjoitus

Greenpeace on riippumaton järjestö juuri siksi, että toimintamme perustuu täysin yksityisten ihmisten tukeen. Emme siis ota vastaan rahaa yrityksiltä tai valtioilta. Kaltaistesi ihmisten tuella meidän on mahdollista haastaa isoja yrityksiä ja vaatia yhteiskunnan toimijoilta vastuunkantoa tulevaisuudessakin. Lahjoita työhömme, sillä jokaisella eurolla on väliä!

Metsäjätit tuhlaavat Suomen ainutlaatuisen luonnon selluksi ja kertakäyttötuotteiksi

Suurten metsäyhtiöiden hakkuut ovat suurin yksittäinen syy metsäluontomme katoamiselle. Aiemmin ihan tavallisetkin lajit ovat nyt uhattuina: hömötiainen on vaarassa kadota metsistämme kokonaan, ja esimerkiksi pyy- ja helmipöllökannat ovat vähentyneet hälyttävästi. Luontokadon lisäksi yhtiöiden hakkuut aiheuttavat merkittäviä haittoja vesistöille, ilmastolle ja siten meille kaikille.

Metsäjättien on korkea aika ottaa vastuu aiheuttamistansa vahingoista. Miljoonia euroja valtion tukia saavilla ja voittoja tekevillä yrityksillä on vastuu ja varaa tehdä korjausliike.

Vaadimme, että kaikki metsäyhtiöt:

  1. Lopettavat puun ostamisen valtion ja yhteisöomistajien luonnonmetsistä sekä muista suojelun kannalta tärkeistä metsistä.
  2. Vähentävät käyttämäänsä raakapuun määrää nykytasosta. Koko maan hakkuutaso on saatava kohtuulliseksi ja Suomen hiilineutraaliustavoitetta tukevaksi.
  3. Lisäävät suojelua yhtiöiden omiin metsiin perustamalla merkittävästi lisää oikeita luonnonsuojelualueita, joita ei hakata. Suojelu täytyy tehdä yhtiöiden omalla kustannuksella, ei veronmaksajien kustannuksella.
  4. Sitoutuvat ilmastoviisaan metsätalouden harjoittamiseen, jolloin esimerkiksi avohakkuut turvemailla lopetetaan.

Allekirjoittamalla vetoomuksen viet kanssamme metsäjäteille tärkeää viestiä: luontokato johtuu metsien liikakäytöstä ja valtava joukko suomalaisia vaatii ilmaston kannalta kestävämpää metsätaloutta.

Vanhan maailman metsäteollisuuden täytyy muuttua

Martti Suosalo on viime vuosina töidensä johdosta havahtunut ja oppinut Suomen metsien tilanteesta. Tehometsätalouden jäljet ovat karut, mutta vielä ei ole myöhäistä vaatia muutosta.

Metsiä on hakattu Suomessa viime vuosina enemmän kuin koskaan. Tänä syksynä Kemiin avataan uusi, Pohjoismaiden suurin sellutehdas. Se kasvattaa puunkäyttöä vielä entisestään, täysin kestämättömälle tasolle. Sellun ja kertakäyttötuotteiden liikatuotannolla on kova hinta. Sen maksavat luonto, ilmastokriisin uhrit ja veronmaksajat.

Luontokatoa ja ilmastokriisiä kiihdyttävän metsäteollisuuden harjoittaminen on vastoin Suomen yhteistä etua. Meidän kaikkien elämä, terveys ja tulevaisuus maapallolla ovat riippuvaisia monimuotoisesta luonnosta. Puupellot eivät korvaa monimuotoista metsää ja lajikadon aiheuttamisen lisäksi puupellot ovat äärimmäisen haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen aiheuttamille tuhoille. Myös metsänomistajat ansaitsevat parempaa: sekä mahdollisuuden suojella metsiään että paremman korvauksen myymästään puusta.

Suurin osa suomalaisista hoitaisi metsiämme varsin eri tavalla kuin metsäyhtiömme. Tiesitkö, että:

80 prosenttia suomalaisista haluaa lisää suojelualueita.

77 prosenttia suomalaisista haluaa rajoittaa avohakkuita.

65 prosenttia suomalaisista ajattelee, että metsien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkein huomioon otettava seikka metsiin liittyvässä päätöksenteossa.

Energiapuuta suurissa pinoissa Karstulassa.

Vain toimimalla yhdessä voimme pysäyttää luontokadon ja vetää rajat selluyhtiöiden ahneudelle. Tule mukaan vaatimaan suurilta metsäyhtiöiltä kanssamme vastuullisempaa metsätaloutta.