Akkurat nå pågår det forhandlinger i FN om en global plastavtale. Blir den tilstrekkelig ambisiøs og forpliktende, kan vi stoppe det enorme plastforbruket og plastforurensningen før det er for sent. I en ny undersøkelse svarer et stort flertall av nordmenn at de mener vi må kutte produksjonen av plast for å stoppe plastforurensningen.

Hva er den globale plastavtalen?

FNs globale plastavtale er en juridisk bindende avtale som skal regulere og begrense plastbruken gjennom hele dens livsløp, fra produksjon til plasten blir avfall. Plastavtalen vil forplikte verdens land til nye regler for bruk og produksjon av plast, og har som mål å stanse plastforsøpling. Avtalen blir forhandlet fram i 2024.

Plast i havet: Signer mot plastforurensning

Plast i havet er et stort problem. Stå sammen med oss i Greenpeace for å stoppe problemet med plastforurensning og be selskaper om å fase ut engangsplast.

Vær med

Hvorfor er den globale plastavtalen viktig?

Plast utgjør en trippel trussel: 

En sterk global plastavtale er verktøyet vi trenger for å gjøre en plastfri framtid mulig. Med en tilstrekkelig ambisiøs og forpliktende avtale kan vi stoppe plastkrisen.

77 prosent mener vi må redusere plastproduksjonen

I en ny undersøkelse spurte vi over 19 000 mennesker i 19 land over hele verden om hva de mener om plastkrisen. Undersøkelsen ble utført av analyseselskapet Censuswide på vegne av Greenpeace.

Responsen viser at det er bred støtte for et forslag om å kutte produksjonen av plast. Noen synes kanskje dette er radikalt, men et slikt forslag er faktisk helt essensielt for å takle plastkrisen. Hele 77 prosent av nordmenn er helt eller delvis enige i at for å stoppe plastforurensning må vi kutte plastproduksjonen. Globalt er tallet 82 prosent.

Undersøkelsen viser også at:

  • 68 prosent av de norske foreldrene som deltok i undersøkelsen, er bekymret for de negative helseeffektene plast har på barnas helse.
  • 53 prosent av nordmenn er bekymret for hvordan plast påvirker deres egen helse.
  • 63 prosent er helt eller delvis enige i at den globale plastavtalen må forby engangsplast.
  • 83 prosent mener det er viktig at plastavtalen inkluderer mål som forplikter regjeringer og selskaper til å gå fra emballasje i engangsplast til gjenbrukbar emballasje.

LES OGSÅ: 8 måter du kan redusere plastforsøpling

Svarer om engangsplast og gjenbrukbar emballasje

Isbjørn leker med plast i Arktis.
En isbjørn leker med plast i Arktis.

Vi spurte også om hva som skal til for at folk skal bruke mer gjenbrukbar emballasje, som kaffekopper, rengjøringsprodukter og produkter til personlig pleie som kan fylles på hjemme eller i butikker.

  • 76 prosent av nordmenn svarte at det er sannsynlig at de vil bruke slik emballasje hvis det var mer tilgjengelig i nærområdet deres.
  • 79 prosent svarte at det er sannsynlig at de vil gjøre det hvis det var mer kostnadseffektivt.
  • 73 prosent svarte at det er sannsynlig at de vil gjøre det hvis det fantes mange produktalternativer og valgmuligheter.

2024 er et avgjørende år i kampen mot plastforurensning

2024 er et avgjørende år: Innen utgangen av året skal FN-landene forhandle fram en juridisk bindende plastavtale. Et viktig øyeblikk i forhandlingene er i slutten av april, når statsråder fra 173 land møtes i Ottawa i Canada. Beslutningene de tar her, vil bane vei for de endelige forhandlingene i november i 2024 i Busan i Sør-Korea.

Til forhandlingene i april kommer representanter fra regjeringer og sivilsamfunnet. Greenpeace og andre organisasjoner fra Break Free from Plastic-bevegelsen skal også delta. Men det ventes også en stor delegasjon fra plast- og fossilindustrien.

Plast i havet: Signer mot plastforurensning

Plast i havet er et stort problem. Stå sammen med oss i Greenpeace for å stoppe problemet med plastforurensning og be selskaper om å fase ut engangsplast.

Vær med

Fossile brensler-industrien vil ikke ha mindre plast

Store internasjonale oljeselskaper, som også produserer olje i Norge, jobber hardt for å forsinke forhandlingene. 99 prosent av all plast produseres av olje og gass. Målet til fossilselskapene er å fortsette som før, og til og med øke plastproduksjonen. Derfor vil de ikke ha på plass noen avtale som reduserer plastproduksjon og -forbruk.

På forrige møte om plastavtalen deltok flere lobbyister fra fossilindustrien og den kjemiske industrien enn delegater fra de 70 minste landene. 60 prosent av folk globalt som svarte på plastundersøkelsen vår, er for å ekskludere fossil- og kjemilobbyister fra plastforhandlingene.

Regjeringer innretter seg dessverre etter industriens ønsker, mot folkets vilje. For eksempel ønsker hverken den indiske eller den kinesiske regjeringen å begrense plastproduksjonen. Det til tross for at 92 prosent av kinesere og 86 prosent av inderne i undersøkelsen vår svarte at de mener vi må redusere plastproduksjonen.

I Brasil, hvor 89 prosent er enige i at vi må redusere plastproduksjonen, spesifiserer ikke den brasilianske regjeringen om den går inn for en gradvis reduksjon i produksjonen.

LES OGSÅ: 5 viktige seire i kampen mot plast

Folk ønsker en plastavtale som kutter plastproduksjonen

Plastsøppel og plastforurensning i Ghana.
Plastsøppel i Accra, hovedstaden i Ghana.

Politisk vilje er ikke nok for at den globale plastavtalen skal lykkes. Den trenger også støtte fra opinionen. Undersøkelsen vår viser at et stort flertall av mennesker er bekymret for plastforurensning. Støtten til kraftfull handling mot plast er universell, på tvers av nasjoner og demografi.

Støtten er størst i land i det globale sør, som oversvømmes av store mengder plastavfall fra det globale nord, og hvor folk påvirkes av plastavfall hver dag, som Mexico, Thailand, Filippinene og Malaysia.

Den rungende oppfordringen til handling for å redusere plastproduksjonen og beskytte natur og klima sender et sterkt budskap til regjeringene som skal møtes for å forhandle om den globale plastavtalen: Ha mot til å stå opp mot fossilindustrien og forsvare folks interesser.

Ønsker du mindre plast og plastforurensning? Bidra til en sterk global plastavtale

Vi kan ikke resirkulere oss ut av plastkrisen. For å stoppe plastforurensningen er vi nødt til å bremse produksjonen. Greenpeace krever at plastproduksjonen kuttes med minst 75 prosent innen 2040. Slik kan vi beskytte biologisk mangfold og sikre at den globale oppvarmingen holder seg under 1,5 grader.

Vi trenger en sterk global plastavtale som markerer slutten på plastalderen og bremser plastforurensningen.

Støtten fra givere som deg gjør det mulig for oss å påvirke politikerne på forhånd, være til stede under forhandlingene og holde presset oppe. Sammen er vi sterkere enn oljelobbyen. Gi en gave i dag, og bidra til en framtid uten plastforurensning.