Plastforurensning er et globalt problem som Greenpeace arbeider med både i Norge og internasjonalt. Her er noen viktige seire i kampen mot plast og plastforurensning.

1. Forbud mot engangsplast flere steder i verden

En stor kilde til plastforurensning er engangsplast. Vi er derfor svært fornøyde med at kampen mot unødvendig engangsplast har ført fram. Unødvendig engangsplast, som plastbestikk og -tallerkener, vil bli forbudt i Norge innen 2021. Forbudet er ventet å føre til at seks millioner færre plastenheter ender opp i naturen. Også i EU vil et tilsvarende forbud tre i kraft i 2021. Også flere afrikanske land har startet arbeidet med å forby unødvendig engangsplast. Også i land som Thailand og Filippinene nærmer vi oss forbud mot enkelte artikler i engangsplast.

2. Coca-Cola og Pepsi forlater lobbygruppe som har jobbet mot plasttiltak

Greenpeace er med i alliansen Break Free From Plastic. Gjennom denne alliansen organiserte vi i fjor nesten 500 strandryddinger verden over. Plukkanalysen av avfallet viser hvilke selskaper som produserer plasten som har blitt ryddet, og resultatet viste at Coca-Cola og PepsiCo er på topp tre-listen over forurensende selskaper. Det var derfor en stor og viktig seier at vi i 2019 lyktes med å overtale begge disse storforurenserne til å trekke seg fra lobbygruppen Plastics Industry Association, som har motarbeidet lover og regler mot engangsplast. 

Stå sammen med oss og krev at internasjonale selskaper faser ut engangsplast – skriv under her:

3. Utfasing av mikroplast i kunstgressbaner i Norge

En av de største kildene til mikroplastforurensning i Norge er bruken av gummigranulat i kunstgressbaner. Hvert år forurenses norsk natur med minst 1500 tonn mikroplast fra kunstgressbaner. I 2017 begynte vi å ta tak i dette, og i fjor kom regjeringen med et forslag til regelendringer som vil begrense plastforurensingen fra kunstgress med opp mot 98 prosent. Samtidig vurderer EU et totalforbud mot å bruke den forurensende gummigranulaten i kunstgress.

4. Dagligvarekjeder med plan for å redusere plastforbruket

I kampen mot plastforurensning holder det ikke at vi som enkeltpersoner reduserer forbruket vårt av plast. Store selskaper og industrier må lede an. Internasjonalt har vi derfor jobbet for å få dagligvarekjeder til å forplikte seg til å redusere plastforbruket – og det virker! I Sør-Korea skal den største dagligvarekjeden halvere bruken innpakning med engangsplast innen 2025. Også i Storbritannia har vi fått storkjeden Sainsburys til å forplikte seg til å halvere plastbruken innen 2025. Dette er bare noen av gjennomslagene vi har fått internasjonalt.

5. Starten på slutten for eksport av plastavfall til Asia

Verden sliter med å håndtere de enorme mengdene med plast som produseres. For å lette på problemet har en rekke vestlige land eksportert mengder med plastavfall til Asia, hvor avfallet ikke har blitt håndtert skikkelig. I 2017 satte Kina foten ned for dette. Siden har vi jobbet for at flere av de asiatiske landene skal si nei til å ta imot dette avfallet og at landene som vil sende plast til Asia heller tar ansvar for sitt eget avfall. I fjor fikk vi Thailand til langt på vei å si nei til import av plastavfall. Nå fortsetter arbeidet med å få andre asiatiske land med på å si nei.

LES MER: Plast i havet: Fakta og konsekvenser du burde kjenne til
LES MER: Plast i havet: 5 løsninger