Aktualne informacje o tym, co robimy można też znaleźć w naszych kanałach społecznościowych:

Najnowsze raporty

Przyszłość lasów w Unii Europejskiej

marzec 2021

Nie wykorzystujemy potencjału lasów w łagodzeniu zmian klimatu. Państwa unijne muszą ograniczyć tempo pozyskiwania drewna oraz bardziej efektywnie je wykorzystywać, ograniczając jego użycie w wytwarzaniu produktów krótkotrwałych oraz zrezygnować z…

Badanie obecności pestycydów w kwiatostanach rzepaku

Maj 2020

Zapylanie jest jednym z najważniejszych procesów gwarantujących życie na lądach. Prawie 90% gatunków dziko rosnących roślin, a  także ponad 75% gatunków roślin spożywczych zależy całkowicie lub przynajmniej częściowo od zapylania.…

Jak odejść od jednorazowego plastiku? Poradnik

luty 2020

Pobierz poradnik: Jak odejść od jednorazowego plastiku?

Kryzys klimatyczny to kryzys mórz i oceanów – raport Greenpeace wzywa do pilnej globalnej reakcji politycznej na katastrofalne zmiany w morzach i oceanach.

grudzień 2019

Trwający kryzys klimatyczny wywiera daleko idące konsekwencje na różnorodność biologiczną mórz i oceanów, a co za tym idzie na całą ludzkość. To wymaga globalnej reakcji politycznej w ciągu najbliższych 12…

Nestlé, czyli gigantyczny problem odpadów plastikowych

kwiecień 2019

Co roku miliony ton plastikowych odpadów z tworzyw sztucznych zanieczyszczają nasze środowisko i wpływają na nasze zdrowie. Opakowania z plastiku, zaprojektowane do jednorazowego użytku i wyrzucone, stanowią jeden z największych…

Raport: ochrona klimatu przyniesie więcej miejsc pracy niż obrona węgla

kwiecień 2019

Szybka transformacja energetyczna zapewni zdecydowanie więcej miejsc pracy w energetyce niż powolne odchodzenie od paliw kopalnych – wynika z najnowszej analizy australijskiego think tanku Institute for Sustainable Futures. Działania na…

Większość naszych pól służy produkcji paszy – raport Greenpeace „Tuczenie problemu”

kwiecień 2019

71% ziemi rolnej w Unii Europejskiej przeznaczane jest na produkcję paszy i wypasanie zwierząt – wynika z raportu Greenpeace „Tuczenie problemu”. Oznacza to, że co piąte euro z budżetu UE…

Mięso poza kontrolą – raport Greenpeace

luty 2019

Ujawniony przez dziennikarzy „Superwizjera” proceder zabijania i sprzedawania mięsa chorych krów to nie problem jednej łamiącej prawo ubojni, czy wyłącznie samego systemu kontroli. Patologia, której symptomem jest przypadek z okolic…

Stosunek Polaków do odejścia Polski od produkcji energii z węgla

Listopad 2018

Badanie opinii przeprowadzone w listopadzie 2018 r. na reprezentatywnej próbie Polaków pokazuje, że 69 proc. reposdentów chce odejścia Polski od węgla do 2030 roku i zastąpienie go OZE.

Możemy powstrzymać katastrofę klimatyczną

październik 2018

Briefing na temat specjalnego raportu IPCC o ograniczeniu wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5°C.

Badania skażenia gruntu po pożarach składowisk odpadów w Trzebini i Zgierzu

lipiec 2018

Wadliwe przepisy, niewłaściwa kontrola oraz niewystarczająca liczba instalacji do utylizacji odpadów doprowadziły do serii pożarów miejsc magazynowania odpadów w całej Polsce. Od początku roku zanotowano ponad 80 takich pożarów. Często…

Raport z dewastacji Puszczy – 2017

kwiecień 2018

Aktywiści Obozu dla Puszczy, Greenpeace i Dzikiej Polski, działający w ramach Leśnych Patroli w Puszczy Białowieskiej, zebrali w roku 2017 szereg danych na temat łamania prawa i wielu innych naruszeń,…

Raport „Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Złoczew”

kwiecień 2018

Analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno spożywczego autorstwa dr. Benedykta Peplińskiego z Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu.

Mniej mięsa – zdrowsi ludzie i środowisko. Nowy raport Greenpeace

marzec 2018

Spożycie mięsa i nabiału musi zostać ograniczone o połowę do roku 2050, a wsparcie publiczne powinno być przeznaczane na ekologiczną produkcję zwierzęcą, jeśli chcemy zachować zdrowie i powstrzymać dewastację środowiska…

Raport „Polskie przedszkola w smogu”

grudzień 2017

Ponad 60 proc. przedszkoli położonych jest na terenach o jakości powietrza nie spełniającej obowiązujących w Polsce norm, zaś przekroczenia norm określonych przez Światową Organizację Zdrowia występują w otoczeniu wszystkich przedszkoli…

Wilcza Tryba – symbol dewastacji Puszczy Białowieskiej

Listopad 2017

Obóz dla Puszczy, Greenpeace Polska i Fundacja Dzika Polska zaprezentowały dzisiaj na konferencji prasowej opracowanie pt. “Raport z Wilczej Tryby” zawierające wyniki społecznego monitoringu gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej w…

Raport: Polowanie, czyli ochrona żubra po polsku

październik 2017

W tym momencie 40 polskich żubrów czeka na śmierć z ręki myśliwych w nadleśnictwach Borki i Krynki. Większość z nich nie musi ginąć – nie są chore ani agresywne. Greenpeace…

Ukryty rachunek za węgiel 2017. Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce – wczoraj, dziś i jutro

wrzesień 2017

Niemal 230 miliardów zł – tyle bezpośrednio Polacy dopłacili do górnictwa i energetyki opartej na węglu w latach 1990-2016. Wraz z tzw. kosztami zewnętrznymi ukryty rachunek za węgiel wynosi 1…

Raport: Neonikotynoidy zagrożeniem nie tylko dla pszczół

czerwiec 2017

Pestycydy z grupy neonikotynoidów stanowią poważne zagrożenie dla pszczół miodnych, ale także dla innych gatunków zwierząt [1] – wynika z raportu opublikowanego przez Greenpeace w Polsce dzięki akcji “Adoptuj pszczołę”.…

Raport „Nie tylko miód. Wartość zapylania upraw rolniczych w 2015r.”

sierpień 2016

Aż 4,1 miliarda złotych z całkowitej wartości produkcji rolnej w Polsce to zasługa pszczół.

Raport “Wielki skok na wodę. Jak przemysł węglowy pogłębia światowy kryzys wodny”

lipiec 2016

Polska energetyka węglowa pożera ogromne ilości wody – aż 70% poboru w naszym kraju przypada własnie na tę gałąź przemysłu. To rekord w skali światowej – ujawnia opublikowany w Polsce…

Projekty ustaw o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej

kwiecień 2016

W dniu 24 czerwca 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński powołał Zespół do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Raport z Leśnych Patroli w Puszczy Białowieskiej

kwiecień 2016

Monitoring stanu ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej prowadzony przez Greenpeace Polska i Fundację Dzika Polska wykazał szkodliwość prowadzonej na jej terenie gospodarki leśnej.

Jest alternatywa dla elektrowni atomowej

październik 2015

Z opublikowanej dziś analizy eksperckiej prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka, pierwszego prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych, wynika, że budowa pierwszego tylko bloku elektrowni jądrowej ma kosztować 45 mld złotych. Jak…

Poradnik „Projekt: pszczoła”

październik 2015

Ponad 3/4 gatunków roślin uprawnych w Europie rośnie i wydaje plon dzięki pszczołom i innym owadom zapylającym. Niestety zapylacze są w niebezpieczeństwie. Ich liczba drastycznie maleje przez nadmierną chemizację rolnictwa…

OZE – przewodnik dla nauczycieli

wrzesień 2015

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) jawi się jako jedno z głównych rozwiązań, które może przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu, zapewniających równocześnie bezpieczeństwo energetyczne świata, w tym Polski. “W…

Badanie obecności pestycydów w kwiatostanach rzepaku

sierpień 2015

Uprawy rzepaku w Polsce są trujące dla pszczół, wynika z badania Greenpeace przeprowadzonego w 2014 i 2015 roku.

Poradnik „Dobra ryba”

czerwiec 2015

Dziś w wielu sklepach królują niezliczone gatunki świeżych ryb i owoców morza, zarówno poławianych lokalnie, jak i importowanych z najdalszych zakątków świata. Sklepowe półki uginają się pod ciężarem puszek, mrożonek,…

Raport „Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie. Rosnący problem”

Maj 2015

Raport Greenpeace „Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie. Rosnący problem” zestawia wyniki prowadzonych na całym świecie badań, z których jasno wynika, że ekspozycja na niektóre pestycydy może wiązać się ze zwiększonym…

Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej

kwiecień 2015

Polska potrzebuje energetyki obywatelskiej – systemu, w którym wszyscy zainteresowani mają równe prawa i możliwości opłacalnego produkowania energii ze źródeł odnawialnych i korzystania z niej. Jest ona niezbędnym elementem budowania…

Raport „Statki molochy: plaga oceanów”

Listopad 2014

20 statków, które zostały opisane w tym raporcie, reprezentuje jednostki, które najbardziej przyczyniają się do przełowienia i zniszczeń w środowisku naturalnym. Nie służą także zrównoważonemu rozwojowi społeczności stref przybrzeżnych w…

Badanie opinii: 70% Polaków chce polityki energetycznej opartej na OZE

czerwiec 2014

Według najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IPSOS , aż 70% Polaków uważa, że najlepszym kierunkiem rozwoju polityki energetycznej kraju jest wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Raport: Trudny los pszczół

kwiecień 2014

Raport Greenpeace „Trudny los pszczół: Analiza pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku odłowionym od pszczoły miodnej (Apis mellifera) w 12 krajach europejskich”

Raport: Ukryty rachunek za węgiel

kwiecień 2014

Ogólnopanujące przeświadczenie o tanim węglu jest iluzoryczne. Górnictwo i energetyka konwencjonalna korzystają nie tylko z bezpośredniego wsparcia finansowego odnotowywanego w raportach rządowych, ale też ze sprzyjającej im konstrukcji przepisów prawnych,…

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

październik 2013

[R]ewolucja energetyczna dla Polski – scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Raport: Spadek populacji pszczół

wrzesień 2013

Przegląd czynników zagrażających owadom zapylającym i rolnictwu w Europie.

Raport Greenpeace: Węgiel zabija.

czerwiec 2013

Raport Greenpeace: Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego. Czerwiec 2013.

Czerwona Lista Gatunków Morskich

Maj 2013

Większość zasobów ryb jest nadmiernie eksploatowana, a używane techniki połowu nie są zgodne z zasadami zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich.

Raport: Morski wiatr kontra atom

wrzesień 2011

Liczby nie kłamią! Sprawdź, gdzie szukać taniej energii dla Polski. W świetle wyników niniejszej pracy, brak odpowiedniego uwzględnienia rozwoju morskich farm wiatrowych w polityce energetycznej Polski stanowi wręcz niezrozumiałe marnowanie…

Raport: Wyprzedaż Puszczy Białowieskiej

Maj 2010

Greenpeace opublikował dziś raport opisujący destrukcyjną gospodarkę leśną w Puszczy Białowieskiej i dostarczył go do Ministerstwa Środowiska z apelem do Ministra Kraszewskiego o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do powstrzymania…

Nestlé przyczynia się do zagłady orangutanów

marzec 2010

Greenpeace opublikował dziś raport [1], z którego wynika, że jeden z największych na świecie producentów produktów spożywczych, firma Nestlé, przyczynia się do destrukcji lasów deszczowych Indonezji, co grozi wymarciem żyjących…