Raport Greenpeace “Trudny los pszczół: Analiza pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku odłowionym od pszczoły miodnej (Apis mellifera) w 12 krajach europejskich”

Trudny los pszczółNiniejszy raport stanowi zestawienie wyników badań nad stężeniem pestycydów w pyłku przynoszonym przez pszczoły lotne do ula i pobranym z użyciem poławiaczy (pyłek odłowiony) lub bezpośrednio z plastra (pierzga pszczela). Pozyskano 25 próbek pierzgi zebranej w sezonie pasiecznym 2012 ze stanowisk w 7 krajach europejskich i przechowywanej przez zimę, a następnie 107 próbek pyłku odłowionego w sezonie pasiecznym 2013 ze stanowisk w 12 krajach europejskich. Próbki te zostały przeanalizowane w akredytowanym laboratorium. Biorąc pod uwagę zasięg geograficzny i liczbę jednocześnie pozyskanych próbek, jest to jedno z najszerzej zakrojonych badań pozostałości pestycydów w pyłku zbieranym przez pszczołę miodną.

Pobierz raport:

Trudny los pszczół: Analiza pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku odłowionym od pszczoły miodnej (Apis mellifera) w 12 krajach europejskich