Want to do more?
Działaj! ×
W tym momencie 40 polskich żubrów czeka na śmierć z ręki myśliwych w nadleśnictwach Borki i Krynki. Większość z nich nie musi ginąć – nie są chore ani agresywne. Greenpeace Polska publikuje raport, w którym szczegółowo omówiony jest toczący się od lat proceder, w wyniku którego ściśle chroniony gatunek, symbol ochrony polskiej przyrody, staje się gatunkiem łownym.

Raportowi towarzyszy prezentacja, ukazująca na czym polega mechanizm polowań na żubry:

https://readymag.com/u65665397/881608/

Pobierz raport:

Polowanie, czyli ochrona żubra po polsku