Handel är bra. Det skapar jobb, öppnar upp för nya kulturer, möjliggör flöde av mer hälsosamma och miljövänliga produkter. Men det finns också dålig handel. Slavhandel till exempel, liksom handel med knark, vapen och blodsdiamanter. Eller handel med varor som leder till en hög miljöbelastning.

Vi vet att det vi producerar och konsumerar påverkar miljön. Därför har vi regler för vad vi får och inte får producera och sälja. Regler som förbjuder farliga kemikalier, olagligt avverkat timmer och hälsofarlig mat. Liksom regler som stödjer ren energi, ekologisk och närproducerad mat.

Men någons regler är också någon annans handelshinder. Just nu förhandlar EU och USA om ett frihandelsavtal – TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Förhandlingarna  styrs till stor grad av stora bolag. Deras mål är att få till stånd ett avtal som tar bort så många regler som möjligt, så att de kan tjäna pengar utan att begränsas av regler.

Om TTIP förhandlas på det sätt som de stora företagen vill kommer det att innebära följande risker:

Farliga kemikalier – Inom EU tillämpas försiktighetsprincipen, vilket innebär att företag måste bevisa att ett potentiellt farligt ämne som de vill sälja inte innebär någon risk för människor och miljön. I USA är det tvärtom, myndigheterna måste bevisa att det finns en risk innan de förbjuder ett ämne. Med TTIP kommer nya och oprövade farliga kemikalier in i våra affärer och i vår miljö.

Mindre ekologiskt odlat – EU begränsar GMO samt användning av antibiotika, tillväxthormoner och många bekämpningsmedel. Med TTIP kommer EU-marknaden att öppnas för just sådana produkter. Dessutom kan det bli olagligt med offentligt stöd för ekologisk mat. Med andra ord, din skola kommer inte längre att kunna bestämma själv om vill köpa in närproducerad och ekologisk mat till barnen.

Omställning till ren energi hindras – TTIP kommer att innebära större import av fossila bränslen till Europa, inklusive de smutsigaste och mest klimatförstörande bränslerna som kommer från oljesand och fracking. Regler för stöd till sol- och vindkraft och energieffektivisering riskerar att bli ett “handelshinder” och därmed förbjudet.

Framtida miljöreglering stoppas – TTIP leder till etablering av speciella domstolar där investerare kan stämma våra regeringar om de anser att nya miljöregler kan skada deras inkomst. Om vi förbjuder ett farligt ämne eller ett smutsigt kolkraftverk kan vi alltså bli stämda på stora summor av företag som ville investera i dem. Bara hotet om en sådan stämning kan stoppa regeringar från att införa strängare miljöregler.

Förhandlingarna om TTIP sker i stor hemlighet, utan någon offentlig insyn. Därför är det svårt att veta hur resultatet blir. Allt tyder dock på att industri och investerare driver processen utan att ge miljön gehör. Trots detta hör man ständiga försäkringar om att TTIP INTE kommer att leda till försämrade miljöregler. I regeringsförklaringen sa statsministern nyligen att TTIP INTE kommer ”att äventyra … skyddet för miljön, människors eller djurs hälsa.”

Jag säger då – låt oss avge ett löfte – att om resultatet av TTIP-förhandlingarna blir så dåliga som man befarar, då ska Sverige INTE skriva under. Istället ska vi stoppa EU:s inträde i detta fulhandelsavtal genom vårt veto.

Senaste nytt

Close