Skogar fulla av liv, som dessutom ägs av oss alla via staten, försvinner i en allt snabbare takt. Men det behöver inte vara så. Greenpeace har, tillsammans med 22 andra miljöorganisationer, startat ett gemensamt upprop för att Sveaskog, som förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar, ska ta sitt ansvar och förvalta vår skog på ett hållbart sätt.

Action to Protect Swedish Forest Landscape Ore Skogsrike. © Christian Åslund

Ore skogsrike, a large unique forest landscape in Dalarna, Sweden, threatened with felling by state-owned Sveaskog. © Christian Åslund

Vid flertal tillfällen har Sveaskog avverkat skyddsvärda skogar och konfronterats av flera miljöorganisationer för det. Deras skogsbruk hindrar vår förmåga att nå FN’s miljö- och klimatmål. Livet i skogen och vårt klimat behöver ökat skogsskydd och mer ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.

Uppropet “Vår skog” lanserades den 6 februari och redan andra dagen hade fler än 10 000 skrivit på. Vi är många som vill vara med och påverka vår skogs framtid innan det är för sent!

–  ”Det är ju trots allt vår skog och vi tycker att vi ska ha något att säga till om. Det känns rimligt att våra skogar både ska brukas hållbart och även respekteras för sitt skyddsvärde. Vi måste skyndsamt bromsa förlusten av biologisk mångfald och alla typer av växthusgasutsläpp – för att det ska bli verklighet måste den sista naturskogen vi har kvar skyddas. Sveaskog och regeringen måste göra sin del – och det med alla tillgängliga medel, vilka synliggörs i våra krav”, säger Lina Burnelius ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor på Greenpeace.

När arter försvinner eller rödlistas i rådande rasande takt över hela vår planet måste biologisk mångfald ges högsta prioritet, även i Sverige. Här har nämligen mer än 90 procent av skogen, på ett eller annat sätt, påverkats av skogsbruk samtidigt som avverkning klassas som den största anledningen till att våra arter rödlistas och hotas.

Lina fortsätter:

– ”Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av arter på jorden och samtidigt är klimatförändringarna högst närvarande. Upprätthållen biologisk mångfalden är avgörande för vår förmåga att både motverka och anpassa oss till ett förändrat klimat. Skydd av friska ekosystem, exempelvis skyddsvärda skogar, spelar således en livsavgörande roll och bör därför vara en självklar prioritering för Sveriges regering. Den enkla och naturliga lösning är skydd av naturskogen”.

Faktum är att vi har väldigt lite naturskog kvar, men många planterade träd. Utan flera trädarter i olika åldrar förändras förutsättningarna för skogens växter, svampar och djur. Vissa gynnas, men betydligt fler missgynnas.

– ”En mångfald av liv – är förutsättningen för allt på jorden, även våra. Därför kräver vi att våra skogar ska förvaltas för att ge oss alla de oskattbara värdena för alltid – istället för att ge kortsiktig ekonomisk vinst nu”, avslutar Lina.

Vill du också rädda Sveriges skyddsvärda skogar?

Skriv på namninsamlingen på varskog.nu/gp. Det är vi som äger Sveaskog och tillsammans kan vi kräva av staten att ta ansvar för vår skog innan det är för sent.

Våra fyra krav:

  1. Skydda alla statliga skogar med höga naturvärden som Sveaskog förvaltar.
  2. Använd statliga skogar med låga naturvärden för att byta in privatägd skog med höga naturvärden för att ge dessa skogar ett skydd.
  3. Staten och Sveaskog ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller utvecklandet av ett ekosystembaserat, hyggesfritt skogsbruk.
  4. Sveaskogs avkastningskrav måste sänkas så att punkterna ovan kan genomföras.