#Havsreservat #Klimatförändringar #Klimatlösningar

Vår blå planet hotas

Engagera dig

Amazonrevet är ett viktigt, mångsidigt och vackert område mellan Brasilien och Franska Guyana. Ett område där det omöjliga blir verklighet: ett rev som växer ner till 200 meters djup. En plats där 2 miljoner människor gick samman och kämpade mot ett enormt och kraftfullt oljebolag: Total.

Amazon Reef. © Greenpeace

One of the first images of the Amazon Reef taken from a submarine launched from the Esperanza in 2017. © Greenpeace

Från kustområden till öppet hav är det också ett prioriterat område som måste skyddas. Åtminstone om vi vill ge vår blå planet en ärlig chans att överleva. Den dåliga nyheten är att det brittiska oljebolaget BP också har siktet inställt på Amazonrevet, men med en helt annan agenda: de har sedan 2016 försökt öppna upp detta område för oljeexploatering (uppenbarligen lärde de sig inte läxan från Totals haveri).

Om det sker kan det få förödande konsekvenser även utanför Brasilien, ända från Franska Guyana till internationellt vatten, och för haven och klimatet! En oljeläcka kan nå långt bortom landsgränserna, till kritiska ekosystem, vilket skulle innebära fruktansvärda konsekvenser för Amazonrevet och dess fantastiska och (tyvärr) utsatta arter. Och att borra efter olja mitt i en brinnande klimatkris är såklart ren idioti generellt.

Lyckligtvis har vi ett guldläge att få till ett globalt havsavtal som skyddar världens hav! Det är ett stort ögonblick för världens ledare att göra det rätta och godkänna ett starkt globalt havsavtal som skyddar haven och sätter stopp på den fruktansvärda förlusten av biologisk mångfald – och som dessutom hjälper oss tackla klimatkrisen.

Det är därför som vi just nu befinner oss på en årslång havsexpedition. Under fem veckors tid ska vi studera och dokumentera all den skönhet och mystik som Amazonrevet besitter, för att visa världens ledare varför det är så viktigt att de skyddar våra hav från oljebolagens smutsiga händer.

Javier Bardem Campaigns for Global Ocean Treaty in New York. © Jason Miczek / Greenpeace

Javier Bardem Campaigns for Global Ocean Treaty in New York. © Jason Miczek / Greenpeace © Jason Miczek / Greenpeace

Och vi kommer att göra allt detta av en mycket enkel anledning: det kan vara vår sista chans att dokumentera hela Amazonrevet innan det öppnas upp för oljeexploatering. Trots vår historiska vinst mot oljeindustrin och Total 2018 har den brasilianska regeringen nyligen förklarat att det ‘inte är omöjligt’ för BP att få en licens för att borra där. Vi ser det klart och tydligt – det är inte bara Amazonas regnskog som hotas av miljöfientlig politik som inte skyddar naturen.

Sveriges regering har varit alldeles för passiv och tillbakadragen i kampen för ett starkt havsavtal. Hjälp oss sätt tryck på regeringen genom att skicka en uppmaning till vår utrikesminister att agera kraftigt för att ge Amazonrevet och allt liv i havet skyddet det behöver och förtjänar.

Höj din röst med oss om du, precis som jag, tror att vi tillsammans kan skapa förändring.