Greenpeace resa mot skyddade havsområden!

AKUT: Skydda dessa havsområden!

Jag kräver, tillsammans med Greenpeace, att det omgående upprättas nya havsreservat i dessa unika och akut hotade delar av haven: 

  • Galapagos – hammarhajens vandringsleder
  • Saya de Malha  – världens största sjögräsängar
  • Sargassohavet – ålens födelseplats
  • Tasmanhavet –  hem för världens sydligaste korallrev
  • Emperor seamounts  – Stilla havets unika undervattensberg

Jag vill visa mitt stöd för arbetet Greenpeace gör för världens hav. Genom att skriva under samtycker jag till att min underskrift blir registrerad, och till att få information från Greenpeace om deras miljöarbete och hur jag kan skydda hav och natur. Vi respekterar din integritet. Läs vår sekretesspolicy

STEG 3/3: Bli givare

Som månadsgivare är du anledningen till att vi kan bedriva forskning, genomföra aktioner, expeditioner, avslöja miljöbrott, påverka beslutsfattare och med full styrka fortsätta arbetet med att skydda vår planet. Under 2024 kommer vi göra allt vi kan för att pressa världens ledare om att omsätta det globala havsavtalet från papper till verklighet. Med stöd från personer som dig kan vi lyckas och fortsätta vinna nya segrar för vår hav och natur, har du möjlighet att stötta vårt arbete?

Vägen till friska hav – nätverk av marina skyddsområden

Klimatförändringar, överfiske, djuphavsgruvdrift, oljeborrning och plastföroreningar driver livet på vår blå planet till gränsen av kollaps. Knappt tre procent av världshaven är idag skyddade från destruktiv mänsklig aktivitet. Men det finns hopp. Forskare har konstaterat att ett nätverk av skyddade havsområden kan ge oss en lösning: Havsreservat – som ger djurlivet och ekosystemen en verklig chans att återhämta sig, och säkerställa friska hav också i framtiden. Både för oss och kommande generationer på planeten.

Genom att använda det globala havsavtalet som kompass, har Greenpeace kartlagt en väg till att minst 30 procent av våra världshav kan få livsavgörande skydd innan 2030. Nu är vi ute på en expedition till prioriterade områden som kan bli några av de första nya havsreservat som skapas under avtalet:


📍 Galapagos – hammarhajens vandringsleder

📍 Saya de Malha – världens största sjögräsängar

📍 Sargassohavet – ålens födelseplats

📍 Tasmanhavet –  hem för världens sydligaste korallrev

📍 Emperor Seamounts  – Stilla havets unika undervattensberg


Tiden för våra hav rinner ut

Rapporten (30×30) har också visat hur mänsklig verksamhet pressar haven: det totala antalet timmar av fiske på öppet hav uppskattas ha ökat med nästan 10 procent bara sedan 2018. Mer alarmerande är att rapporten även avslöjar hur den här ökningen skett snabbare i just de områden som vi vill skydda under havsavtalet. Något som tyvärr riskerar förvärras ytterligare innan havsreservaten blir lagligt bindande. Därför måste vi agera nu.

För det är just nu vi har en unik möjlighet att pressa våra regeringar att skyndsamt genomföra nästa steg i avtalet. Det är nämligen avgörande att minst 60 regeringar snarast antar havsavtalet som juridisk lag och ger haven chans till återhämtning. Nu måste vi än en gång sätta press och se till att dessa havsreservat blir verklighet. Är du med oss?

Vi vann ett globalt havsavtal – nu måste vi se till att det gör skillnad

I mars 2023 antog världens ledare i FN världens första globala havsavtal. I över 20 år har Greenpeace kämpat för ett globalt nätverk av skyddade havsområden – magiska undervattensskogar och färgsprakande korallrev fulla av liv. Nu har den här historiska segern tagit oss ett stort steg närmare det målet.

Den enorma framgång för miljöorganisationer, kustsamhällen och livet i haven, som ett globalt havsavtal innebär, har öppnat för en ny möjlighet att skapa havsreservat, skyddade från mänsklig aktivitet, på internationellt vatten. Nu måste vi se till att dessa blir verklighet så snart som möjligt!

Greenpeace i Sverige protesterar med bildprojektion på Utrikesdepartementet med budskapet: Starkt globalt havsavtal nu!
Aktivister tillsammans med Greenpeace i Sverige projicerade ett budskap om att rösta igenom ett starkt globalt havsavtal på Stadshuset, Nationalmuséet och Utrikesdepartementet (i bild) i Stockholm under januari 2023.

2024: året vi tar havsavtalet från papper till verklighet!

Men att ha fått det globala havsavtalet på plats är bara början. Avtalet gör det möjligt att skapa omfattande skyddsområden för livsviktiga delar av haven, där marint liv kan återhämta sig och frodas. Men det här kan sätta igång först när minst 60 regeringar ratificerar avtalet så att det blir juridiskt bindande enligt lag.

Många människor har ännu inte hört talas om detta, så nu har vi, och du som läser, en avgörande roll: att sprida budskapet – så att vi tillsammans kan få se dessa havsreservat bli verklighet. Att platser som världens största sjögräsängar i Indiska oceanen skyddas, och att ålens födelseplats i Sargassohavet fredas för framtiden.

Vill du agera med oss för haven?

Nu behöver vi och haven din hjälp igen. Följ med på vår resa
till unika havsområden som behöver skydd idag!