Överenskommelsen mellan S, C, MP och L som resulterat i att Stefan Löfven nu bildar regering är i många avseenden ett framsteg i jämförelse med budgeten som M och KD drev igenom riksdagen i december. Skogen får dock betala ett högt pris.

– Mål för utsläppsminskningar där konsumtionen räknas in och stoppdatum för fossilfordon är nödvändiga åtgärder om vi ska kunna motverka den globala uppvärmningen. Att flygskatten återinförs och att överenskommelsen har som ambition att göra tågresandet enklare är positivt, men det får vi se som en absolut miniminivå, säger Rosanna Endre, ansvarig för konsumtionsfrågor på Greenpeace i Sverige.

Överenskommelsen innebär också att prospektering av kol, olja och gas i Sverige ska förbjudas, samtidigt så investeras statliga pensioner i kol, olja och gas som utvinns i andra delar av världen.

– En logisk konsekvens av ett förbud mot fossil prospektering i Sverige borde vara att svenska pengar inte heller investeras i kol, olja och gas. Därför bör regeringen omgående se över hur vi kan uppnå en fossilfri finanssektor, säger Rolf Lindahl, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Greenpeace i Sverige.

Överenskommelsen innebär att en utvärdering av om de skärpta placeringsreglerna för de statliga AP-fonderna leder till en minskning av deras placeringar i fossil energi.

– Detta borde innebära att AP-fonderna utformar riktlinjer för hur de ska de ska leva upp till de skärpta placeringsreglerna i syfte att fasa ut kol, olja, gas, säger Rolf Lindahl.

Ett kommande förbud mot försäljning av bensin och dieselfordon är ett steg på vägen mot att Sverige blir fossilfritt, vilket är nödvändigt, men det är viktigt att vi inte tror att fossila bränslen kan ersättas av biobränslen från skogen, det löser inte klimatfrågan.

– Minsta lilla ökning av användandet av biobränslen från skogsråvara innebär ett hot mot klimatet och ett redan sargat skogslandskap. Biobränslen må vara fossilfria men det gör dem inte växthusgasfria. För klimatets skull krävs det att vi ser bortom förbränningsmotorn och att det tas fram en övergripande effektivisering och elektrifiering av transportsystemet. Klimatfrågan måste lösas, inte flyttas mellan sektorer – vi måste snarast minska alla typer av koldioxidutsläpp, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace i Sverige.

– Överenskommelsen hotar den sista svenska naturskogen. Att nyckelbiotopsinventeringen inte återupptas, samtidigt som ett stort fokus läggs på ökat uttag är mycket oroande. Detta görs dessutom utan att överenskommelsen specificerar anslaget till det nödvändiga behovet av skydd av skogen. Det bästa för klimatet hade varit en politik som inte möjliggör expansion in i de sista orörda naturskogarna, eftersom den skogen bundit stora mängder växthusgaser under lång tid behövs skydd som ser till att skogen får stå kvar och växthusgaserna stannar i marken, säger Lina Burnelius.

Kontakt

Kommunikationsansvarig
Markus Mattisson
[email protected]
070-397 66 72