Greenpeace vidtar nu rättsliga åtgärder mot att fossilgas och kärnkraft har inkluderats i EU:s lista över hållbara investeringar, den så kallade Taxonomin. Greenpeace skriver i sin överklagan till EU-kommissionen att detta bryter mot regelverken för både Taxonomin, europeisk klimatlagstiftning och mot EU:s åtaganden under Parisavtalet.

Foto: Greenpeace. Aktivister utanför EU kommissionens högkvarter i Bryssel i protest mot att klassa gas och kärnkraft som hållbart i Taxonomin, december 2021.

Bryssel, 19 September 2022:

Det var i januari i år som EU-kommissionen föreslog att gas och kärnkraft skulle adderas i Taxonomin. Trots hård och bred kritik från EU-medborgare, klimatforskare och ekonomiska institut röstade Europaparlamentet till stöd för förslaget i juli. 

Gas står för de största utsläppen inom hela energisektorn i Europa. Internationella energirådet IEA  har varnat för att en ökad satsning kommer att göra det omöjligt att nå Parisavtalets klimatmål.

–  Fossilgas  bidrar till både klimatkris och ekonomisk kris, det är oförenligt med EU:s miljö- och klimatlagar. Vi står inför en vinter där människor i EU kommer att få kämpa för att kunna betala sina elräkningar. Det är helt oacceptabelt att de bolag som skapat klimat- och energikrisen ska premieras, medan människor får lida. Att kalla gas hållbart är helt enkelt att förneka grundläggande klimatforskning, säger Adriana Rodrigo, ansvarig för hållbara finanser för Greenpeace i EU.

Kärnkraft skapar farligt kärnavfall och det finns alltid en risk för en allvarlig olycka. Den långa konstruktionstiden (10 till 19 år) och de ökade kostnaderna för kärnkraftverk, gör dessutom att det inte spelar någon roll för den akuta klimatkris vi står inför. 

– Vi ser redan nu hur de svenska högerpartierna använder Taxonomin för att rättfärdiga satsningar på kärnkraft, men det här är inte vägen framåt för hållbara lösningar.  Ska vi lösa klimat- och energikrisen måste fokus i Taxonomin vara att  investeringa i långsiktigt hållbara alternativ, och det är varken fossilgas eller kärnkraft. Fokus måste vara på hållbar förnybar energi och kraftig satsning på energisparande, säger Rolf Lindahl, kampanjledare på Greenpeace Sverige. 

Kommissionen har nu fram till februari 2023 på sig att bemöta Greenpeace argument. Förhoppningen är att kommissionen håller med Greenpeace och drar tillbaka de tillägg som inkluderat gas och kärnkraft i Taxonomin. Om så inte blir fallet kommer Greenpeace att ta fallet vidare till Europadomstolen. 

Kontakt:
Rolf Lindahl, kampanjledare, finans, banker och investeringar, Greenpeace Sverige:
+46 (0)70 397 58 70 [email protected]

Greenpeace är ett oberoende globalt kampanjnätverk som verkar för att förändra attityder och beteenden, för att försvara och bevara miljön och främja fred. Vi accepterar inte donationer från regeringar, EU, företag eller politiska partier. Greenpeace har över tre miljoner supportrar, och 26 oberoende nationella och regionala organisationer med kontor i över 55 länder.