Aktivister från Greenpeace är just nu inför dagens regeringssammanträde i färd med att hänga en jättebanderoll i en kran ca 50 meter upp i luften vid riksdagen med kravet att Sverige stoppar importen av rysk olja och gas. Fredsaktionen är en del av ett stort antal liknande protester runt om i Europa.

Greenpeace kräver att riksdag och regering beslutar om ett importstopp för alla fossila bränslen, stoppar de statliga bolagens fortsatta köp av rysk olja och gas, och genomför kraftfulla åtgärder för att minska bränsleanvändningen och Sveriges energislöseri.

Greenpeaceaktivister genomför en fredlig aktion för ett Svenskt importstopp av rysk olja och gas i en byggkran intill riksdagen. Aktivisterna har bland annat monterat en 30 meter lång banderoll med budskapet “People Want Peace – Stop Fuelling war”. (c) Greenpeace/Christian Åslund

– Sverige kan besluta om ett importstopp idag. Det är hyckleri att med ena handen stötta Ukraina och med den andra stödja Putins invasion genom att fortsätta köpa olja och gas från Ryssland. Regeringen borde också följa sin egen handelsstrategi och dess krav på att främja mänskliga rättigheter och nå FN:s 2030-mål och omedelbart stoppa de statliga bolagens köp av rysk olja och gas, säger Carl Schlyter, kampanjledare för klimat och systemomställning på Greenpeace.

Statsminister Magdalena Andersson, energiminister Khashayar Farmanbar, och infrastrukturminister Tomas Eneroth har alla meddelat att regeringen inte tänker stoppa rysk olja och gas till Sverige med argumenten att vi måste ha ett enigt EU, och att det ändå inte skulle få så stor effekt. Greenpeace anser att ett svenskt stop tvärtom skulle stärka enigheten inom EU angående sanktioner mot de ryska fossila bränslena som finansierar landets invasion av Ukraina. Sverige importerade 2021 fossilbaserade produkter för över 14 miljarder kronor från Ryssland.

– Regeringen utmålar det som att ett svenskt importstopp av ryska fossila bränslen skulle splittra EU, men stämmer inte. Det är ofta så att EU kan agera mer kraftfullt när länder går före, Ett svenskt importstopp skulle skruva åt pengakranen som finansierar Putins krig, och genomför vi även åtgärder för att minska energikonsumtionen underlättar vi också för de länder som sitter fast i ett djupare beroende av ryska fossila bränslen att agera, säger Carl Schlyter.

Greenpeace anser att sanktionerna mot ryska fossila bränslen måste kompletteras med bredare åtgärder för att minska energi- och resursförbrukningen, både för att mildra sanktionernas kortsiktiga effekter för vanliga människor och för att minska riskerna för framtida krig och konflikter. En analys från Greenpeace har visat att den europeiska importen av rysk olja skulle minska med motsvarande 21 miljarder kronor endast genom att ta bort de flygsträckor där det redan finns rimliga tågalternativ.

– Fossila bränslen eldar på krig och konflikter och vår överkonsumtion innebär att vi är på väg mot klimatmässig och ekologisk kollaps. Regeringen behöver genomföra stödåtgärder som minskar behoven och konsumtionen av energi och hjälper människor och företag att ta sig ur ohållbar konsumtion, inte öka den. Bara genom att skapa ett samhälle som ryms inom de planetära gränserna kan vi minska riskerna för framtida kriser och konflikter, säger Carl Schlyter. 

Greenpeaceaktivister genomför en fredlig aktion för ett Svenskt importstopp av rysk olja och gas i en byggkran intill riksdagen. (c) Greenpeace/Christian Åslund

Bilder och video från aktionen finns här

Kontakt:
Carl Schlyter,
kampanjledare och talesperson, 070 234 13 57
Markus Mattisson, kommunikationsansvarig, 070 397 66 72