Beskytt regnskogen

Ulovlig skogsbruk i Amazonas, palmeoljeplantasjer i Sørøst-Asia eller nye beitemarker i Sentral-Afrika – truslene mot skogen er mange. Greenpeace arbeider verden over for å stoppe den destruktive hogsten, forhindre handel med ulovlig tømmer, og sørge for at det opprettes et globalt nettverk av verneområder.

Skogen er avgjørende for klimaet

Skog dekker ca 30 % av jordens overflate. Med alt sitt biologiske mangfold har den enorm betydning for alt liv på jorden. Den renser lufta vår og vannet vårt, beskytter jorda mot jorderosjon og bryter ned avfall og skadelige stoffer. Spesielt viktig er skogens evne til å ta opp og binde store mengder karbondioksid fra atmosfæren. Hvis vi skal klare å stoppe klimaendringene, er en av de viktigste oppgavene vi har å beskytte verdens regnskoger.

Hogsten forverrer klimaproblemene

Dessverre forsvinner verdens skoger stadig raskere. Skogsbruk, jordbruk, budskapshold og gruvedrift er bare noen eksempler på virksomheter som brer om seg på bekostning av skogen. Så mye som 13 millioner hektar hugges og forsvinner hvert år – det tilsvarer en fotballbane annenhvert sekund, eller all norsk skog i løpet av et år. Avskogingen står for nesten 20 % - en femdel – av menneskeskapte CO2-utslipp.

De rike landene er ansvarlige

Skogene som har størst betydning for klimaet ligger hovedsakelig i fattige land i sør. Ofte er det de rike landens etterspørsel etter trevirke og beitemarker til kjøttdyr som gjør at skogene hugges. Og det vil fortsette så lenge det finnes mer penger å tjene på å hugge skogene framfor å beskytte dem. Derfor er det industrilandenes ansvar å skaffe penger og betale de fattige landene slik at de kan beskytte sine skoger.

De nyeste oppdateringene

 

aktivist utkledd som en skogsarbeider sager ned en 20 meter lang vegg

Bilde | 20 mars, 2007 på 0:00

En Greenpeace-aktivist utkledd som en skogsarbeider sager ned en 20 meter lang vegg som symboliserer den Indonesiske skogen.

Witnessing the Plunder 2006

Publikasjon | 9 mars, 2007 på 14:22

Pirate fishing fleets operate in contravention of conservation and management rules, labour and tax laws. Crew employed on board of these pirate vessels often live in near-slavery conditions. This report focuses on exposing the high levels of...

Avskogingen av tropiske regnskoger er ansvarlig

Bilde | 1 september, 2006 på 0:00

Avskogingen av tropiske regnskoger er ansvarlig for 25% av de globale utslippene av CO2 til atmosfæren. Avskoging og skogsbranner er Brasils hovedbidrag til klimaendringer. 75% av all CO2 som kommer fra Brasil kommer fra skogskonvertering,...

88 - 90 av 100 resultater.

Emner