FNs klimapanel IPCC er i hardt vær. De siste ukene har det blitt påvist noen feil og upresisheter i de 3000 sider lange vitenskapelige sammendragsrapportene, på toppen av epost-innbruddet som ble døpt ”climategate” tidligere i høst. Innbruddet og publiseringen av tusenvis av eposter burde heller blitt kalt ”hackergate”, og ingen av sakene rokker ved det vitenskapelige grunnlaget for klimaendringene, selv om dårlig håndtering fra IPCC sin side kan gi inntrykk av dette.

Advarselen om at Himalayas isbreer kan forsvinne innen 2035 viste seg å være feil, og å stamme fra et avisintervju med en forsker, og ikke fra en fagfellevurdert artikkel slik IPCC sine retningslinjer krever. Årstallet er også feil, smeltingen foregår ikke så raskt. Dette er beklagelig og burde ikke ha skjedd. Vi har også gjentatt disse årstallene i god tro,  og beklager det.

Uavhengig av årstall og antallet kilder er det imidlertid en åpenbar kjensgjerning at breene i Himalaya, som i Alpene, Patagonia, på Grønland og på Svalbard og mange andre steder, smelter i til dels dramatisk tempo, og at en viktig årsak er menneskeskapte klimaendringer. IPCC skal ikke gjengi upublisert og unøyaktig forskning. Saken endrer dessverre likevel ikke problemet med at isbreer i Himalaya og andre steder smelter, og at dette allerede har fått og vil få store negative konsekvenser.

Klimapanelet har også blitt kritisert for advarselen om at regnskogsøkosystemet i Amazonas kan bryte sammen . Selv om referansen som ble benyttet i denne advarselen var en WWF-rapport og ikke de fagfellevurderte vitenskapelige journalene som informasjonen stammet fra, er det dessverre solid faglig dekning for denne frykten.

Den organiserte klimaskeptiker-lobbyen, som tidligere offentliggjorde en mengde eposter fra et innbrudd i Universitetet i East Anglia sin server og påstod at disse epostene beviste svindel i klimaforskningen og kalte det ”climate-gate” , har vært raske til å bruke disse sakene til å dømme hele klimapanelet og resten av klimaforskningen nord og ned. Dette er grupper med store ressurser og etablert mål å gjøre alt for å rive ned klimaforskningens troverdighet og stanse nødvendige klimapolitiske tiltak som vil kreve redusert bruk av fossile brensler. Epostinnbruddet avslørte heller ingen svindel, men viste at noen klimaforskere hadde avslått krav om innsyn som burde vært innvilget. Se ellers Guardians gode oppsummering av påstander og fakta i denne saken her.

IPCC og formann Rajendra Pachauri har grunn til å beklage feilene i panelets rapporter, men til tross for enkelte feil er det (dessverre) ingen grunn til å tvile på det vitenskapelige grunnlaget for klimaproblemet. Verdenssamfunnet må derfor uansett kutte utslipp, og Statoil bør fortsatt holde seg unna både Lofoten og canadisk tjæresand.

Vi har også lagt ut en lengre artikkel om disse sakene, med flere referanser og gode figurer på våre internasjonale websider. En fjær må ikke få bli til hundre høns.

Truls Gulowsen