Greenpeace konfronterer hasardiøs dypvannsdrilling i Arktis.

Nyhet - 23 august, 2010
Greenpeace-skipet Esperanza er i Arktis for å konfrontere farlig dypvannsboring i et av verdens mest sårbare områder.

Oljeriggen "Stena Don".

OPPDATERING fra Cairnsaken

Oljeselskapet Cairn Energy borer nå to brønner vest for Grønland i et område som er bedre kjent som “isfjell-alléen”.

Hvis Cairn lykkes er det stor fare for at Arktis vil fylles av oljeselskaper som vil prøve å søke lykken i dette værharde og sårbare området. I tillegg til isfjell er dette området kjent for bestanden av blåhval, isbjørner, seler og trekkfugler.

Selskapets beredskapsplan for eventuelle oljeulykker har inntil videre vært holdt hemmelig av både Cairn og grønlandske myndigheter. Greenpeace har igjen bedt om offentligjøring.Oljeselskapet Cairn Energy har planlagt å bore ytterligere to brønner før “sommer-vinduet” stenger 1. oktober.

Aktivistene ombord på Greenepace-skipet Esperanza krever at Cairn avslutter det risikable boreprogrammet umiddelbart.

Polhavet er svært sårbart, og det finnes ingen metoder for å rense olje ut av is. Greenpeace arbeider for et moratorium mot industriell utnytting av Polhavet, og mener polhavet trenger samme internasjonale beskyttelse som Antarktis har gjennom Antarktistraktaten.

Mer