Skrugard-funnet ligger i sårbart havområde

Pressemelding - 1 april, 2011
Statoils nye storfunn ligger i et svært sårbart havområde.


Skrugard er ti mil fra Bjørnøya, der det er unike bestander av sjøfugl.
– Vi deler Polarinstituttets og Sysselmannen på Svalbards syn på denne boringen – dette er oljeutvinning i svært sårbare områder, sier Frida Bengtsson, havrådgiver i Greenpeace.

Da boretillatelsen for Skrugard var ute til høring, var Polarinstituttet bekymret for at eksisterende oljeberedskap ikke er tilstrekkelig for å takle søl fra eventuelle utslipp i dette området.

I samme høringsrunde mente Sysselmannen at klimaet så langt nord og de store avstandene gjør at håndteringen av større oljeutslipp i praksis vil være svært vanskelig.

Sysselmannen mente at det må vises særlig varsomhet ved etablering av aktivitet som er med på å øke faren for oljeforurensning i disse områdene.

– Greenpeace ser med bekymring på oljeindustriens inntog i områdene nær iskanten, der det er unike økosystemer, sier Bengtsson.


Frida Bengtsson, havrådgiver i Greenpeace,  95281199