Høringskonferanse for Lofoten og Barentshavet: Spesielle områder krever spesielt vern

Pressemelding - 8 juni, 2010
Regjeringen arrangerer høringskonferanse om den nye Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet i Svolvær tirsdag 8. juni, verdens havdag. Greenpeace vil være tilstede.

Hola korallområde utenfor Vesterålen ble kartlagt av Mareano i 2007, og inneholder over 300 korallstrukturer av opptil 40 meters høyde. Området er i dag ubeskyttet. Greenpeace krever umiddelbart vern mot all ødeleggelse.

På Eggakanten har Mareano funnet trålskader helt ned til 1000 meters dyp. Dyphavsskadene er stort sett forårsaket av fiske etter blåkveite, som er en sårbar bestand på historisk lavmål. Av hensyn til dyphavet og blåkveitebestanden bør bunntråling etter blåkveite forbys i hele norsk økonomisk sone og Svalbardsonen.

Tromsøflaket har stor og viktig svampfauna. Mareano har påvist tette forekomster av trålspor i området. Tromsøflaket er i dag ubeskyttet, og bør umiddelbart vernes mot bunntråling.

Regjeringen arrangerer høringskonferanse om den nye Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet i Svolvær tirsdag 8. juni, verdens havdag. Greenpeace vil være tilstede.

Greenpeace krever at Forvaltningsplanen som minimum sørger for at:

  1. Ingen nye områder åpnes for oljeboring. Flere konsekvensutredninger er ikke nødvendig.
  2. Holarevet og andre særlig sårbare bunnhabitater dokumentert av Mareano vernes mot all ødeleggelse, inkludert bunntråling, snurrevad og oljeaktivitet
  3. Dyphavstråling under 700 meter forbys av hensyn til både havbunn og blåkveite
  4. Norge forbyr fiskeflåten å bevege seg inn i tidligere isdekkete områder, som USA allerede har gjort.

Livet i Barentshavet er truet av klimaendringer, havforsuring, overfiske, ødeleggende bunntråling, langtransporterte miljøgifter og inngrep fra olje- og gassindustri.

Like sårbart nå

De grundige faglige sårbarhetsvurderingene for Lofoten og Barentshavet viser at området er minst like sårbart nå som forskerne mente i 2006, da Lofoten og Barentshavet Nord ble holdt stengt for oljeleting.

I lys av situasjonen i Mexicogulfen, som har vist at enorme oljeulykker kan skje til tross for alle sannsynlighetsberegninger, bør det være åpenbart at verken Lofoten, Vesterålen, Senja eller Arktis kan åpnes for oljeleting.

President Obama har allerede stengt sine sårbare områder for nye lisenser, trukket eksisterende tillatelser og annonsert en massiv satsing på energieffektivisering og fornybar energi i lys av ulykken. Hva gjør Norge?

Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet dreier seg imidlertid om mer enn olje.

Forvaltningsplanene for de norske havområdene har hittil vært preget av tilstandsbeskrivelse – ikke nye tiltak. Økosystemene i Barentshavet og Polhavet er i kraftig endring på grunn av blant annet klimaendringer og havforsuring. De sårbare ressursene må beskyttes mot oljeforurensing, men også mot skader fra fiskeriaktivitet, skipsfart og miljøgifter.

Fagrapportens egen gjennomgang viser at et flertall av miljømålene som ble etablert i 2006 ikke er nådd. Dette skyldes manglende tiltak. Bare en forvaltningsplan som også inneholder konkrete med tiltak, ikke bare tilstandsbeskrivelser, kan sikre at miljømål blir nådd i praksis.

Les mer

Kontakt i Svolvær:

, Greenpeace, 90107904