Wie we zijn?

Hoe, waar en wanneer is Greenpeace ontstaan?

In 1971 vertrokken zes Canadese activisten naar het eiland Amchitka voor de kust van Alaska, waar de Amerikaanse overheid geheime atoomproeven plande die volgens wetenschappers en natuurbeschermers tot een natuurramp konden leiden. Ze hadden voordien met een benefietconcert geld ingezameld om een oude vissersboot te kopen, die de naam Greenpeace kreeg. De actie kon de proeven niet verhinderen, maar ze haalde wel de Noord-Amerikaanse pers en voortaan werd Amchitka gevrijwaard van nucleaire testen.

Ontdek meer over ons
Waar komt de naam Greenpeace vandaan?

De naam komt van de vissersboot die bij de eerste actie werd gebruikt. De naam verwijst naar de twee belangrijkste thema’s waar Greenpeace rond werkt: een groene (green) en vredevolle (peace) wereld.

Wat doet Greenpeace? Wat is de missie?

De oorspronkelijke missie en uitgangspunten van de oprichters vinden we nu nog terug bij Greenpeace:  met het geld van duizenden burgers geweldloze actie ondernemen om grootschalige milieuproblemen aan te kaarten. Greenpeace stimuleert duurzame oplossingen door wetenschappelijk onderzoek te verrichten, door te lobbyen, petities te organiseren, te demonstreren en vreedzame, inventieve confrontaties aan te gaan.

Hoeveel kantoren, medewerkers en sympathisanten heeft Greenpeace?

Greenpeace is actief in 55 landen, heeft 26 nationale kantoren en een overkoepelend internationaal kantoor in Amsterdam. Er zijn ook regionale kantoren die meerdere landen dekken (zoals in het Midden-Oosten) en er zijn grote landen die meerdere kantoren hebben. In België vind je het kantoor  op de Haachtsesteenweg 159 te 1030 Brussel. Ook het Europese hoofdkantoor vind je in Brussel, Belliardstraat 199 te 1040 Brussel.

Greenpeace heeft 3,2 miljoen donateurs wereldwijd, waarvan meer dan 93.000 in België. Er zijn wereldwijd 14.500 vrijwilligers op het veld en 24 miljoen burgers actief op het internet ten voordele van Greenpeace.

Alle adressen
Hoe is Greenpeace georganiseerd?

Er is de overkoepelende Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) in Amsterdam en er zijn de nationale en regionale kantoren. Al deze kantoren spreken samen af welke campagnes Greenpeace de komende jaren gaat voeren. Greenpeace International coördineert de wereldwijde campagnes en beheert de schepen.

Greenpeace heeft drie organen: een groep stemgerechtigde leden, de raad van bestuur, het management. Vrijwilligers mogen anderen (ook buiten de organisatie) of zichzelf verkiesbaar stellen om bij de groep stemgerechtigde leden te komen. Greenpeace International heeft hierin ook een stem. Deze groep kiest de raad van bestuur die elk jaar in een algemene vergadering  een begroting ter goedkeuring voorlegt. De raad van bestuur bepaalt bovendien de strategie, de prioriteiten en de doelstellingen. Ook het interne reglement en de statuten kunnen door deze raad gewijzigd worden. De raad van bestuur kiest op haar beurt de CEO, adviseert deze en controleert hem/haar. Elk kantoor wordt dus geleid door een bestuur dat gekozen is door activisten en vrijwilligers. Op dit moment is Valerie Del Re de directeur van Greenpeace België.

Hoe wordt Greenpeace gefinancierd?

Greenpeace krijgt geld van burgers (donateurs) in de vorm van giften of schenkingen. Greenpeace accepteert geen financiële bijdragen van overheden, politieke partijen of bedrijven om haar onafhankelijkheid, bezorgdheden, doelen of integriteit niet in gevaar te brengen. Het is de garantie voor onze onafhankelijkheid bij acties, maar het is ook de beste garantie voor de sympathisant en donateur: je kan op elk moment weten wat Greenpeace doet en er zeker van zijn dat de goede zaak die je steunt niet wordt beïnvloed. Het staat voor transparantie en vrijheid. Jaarlijks publiceert Greenpeace een financieel rapport zodat een donateur kan lezen waar het geld naartoe gaat.

Jaarverslag 2020
Werkt Greenpeace samen met andere organisaties?

We geloven dat een groene, duurzame wereld nodig, beter en haalbaar is. Greenpeace geeft een stem aan onze kwetsbare planeet en werkt daarvoor samen met gelijkaardige organisaties bij bepaalde campagnes: WWF, Natuurpunt, GAIA, EVA, Bond Beter Leefmilieu enz.

Meedoen

Hoe kan ik bijdragen aan een campagne van Greenpeace?

Jij en miljoenen mensen over de hele wereld zijn het kloppend hart van onze beweging. Wij hebben bijna 50 jaar ervaring met activisme in onze rugzak. Samen zoeken we echte oplossingen voor milieuproblemen, en gaan we tot het uiterste voor de bescherming van het klimaat en al het leven op aarde. Je kan op verschillende manieren helpen. Je kan een  gift doen om onze campagnes voor het milieu te steunen. Je kan ook petities tekenen of als vrijwilliger jouw capaciteiten en jouw beschikbare tijd inzetten. Gewoon informatie verspreiden over een milieubewust leven en anderen hiervoor warm maken, is ook belangrijk.

Hoe doneer ik?

Een eenmalige of maandelijkse gift stort je via https://act.greenpeace.org/page/35835/donate/1 en die is fiscaal aftrekbaar als het 40 euro of meer is.

IBAN:  BE69 5230 4174 9178 (vermeld bij overschrijving “2305845 GIFT + uw naam“)

Doe een gift
Waarom is maandelijks doneren belangrijk?

Greenpeace heeft nog liever een doorlopende maandelijks bijdrage omdat de activiteiten beter gepland kunnen worden en er minder administratieve kosten zijn.

Wie contacteer ik als ik de donatie wil wijzigen/annuleren/stoppen?

Als je hulp wilt of je jouw gift wenst te wijzigen, contacteer dan de Donateursservice via telefoon 02 274 02 41 (in de week van 9u30 tot 17u) of mail: [email protected]

Hoe wordt mijn gift gebruikt?

Van elke euro gebruiken we 63 cent om campagne te voeren, 9 cent voor administratie en 28 cent voor fondsenwerving.

Gaat een deel van mijn geld ook naar internationale campagnes?

Ja, een deel gaat ook naar internationale campagnes.

Hoe kan ik Greenpeace in mijn testament opnemen?

Als je Greenpeace op deze manier wilt steunen, kunt je een legaat ten bate van Greenpeace opnemen in jouw testament. Om je hierover goed te informeren, hebben wij een speciale brochure: ‘Testamenten en schenkingen’. Je kan vrijblijvend de brochure aanvragen.

Meer info over nalatenschap
Waarom gebruikt Greenpeace straatverkopers/direct marketing?

Greenpeace zal je ook op straat of aan de deur aanspreken omdat een persoonlijk gesprek een goede manier is om trouwe en betrokken donateurs te werven. Bovendien kunnen we zo ook niet-donateurs informatie geven over het milieu en de campagnes van Greenpeace.

Heeft Greenpeace het VEF-label?

Greenpeace België is aangesloten bij de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) en volgt de deontologische code voor fondsenwerving. Daarin zijn richtlijnen opgenomen over doorzichtigheid van de rekeningen, strikte fondsenwervingsmodaliteiten, beheer van bestanden en kwaliteit van acties, boodschappen en communicatie. Meer info op de site van VEF.

Wat doen jullie met de petities?

Door een petitie te tekenen, steun je publiekelijk onze campagnes. Soms worden de petitielijsten letterlijk aan de verantwoordelijke beleidsmensen gegeven om druk uit te oefenen. Eens je bewust gekozen hebt om ons te steunen, kan je je niet van de lijst laten schrappen.

Hoe kan ik vrijwilliger zijn voor Greenpeace?

Natuurlijk kun je als vrijwilliger deelnemen aan de acties door je te registreren bij een lokale groep die je vindt op Greenwire. Alle info over vrijwilliger bij Greenpeace. Als je minder tijd hebt, dan is je hulp op het internet ook welkom door de campagnes te volgen op Facebook, Twitter enz. en onze boodschap te helpen verspreiden.

Vrijwilliger worden
Wat moet je kunnen als vrijwilliger?

Greenpeace verzorgt jaarlijks een aantal trainingen. Allereerst krijgt iedere nieuwe vrijwilliger de verplichte introductietraining. Daarna volgt er voor de meeste functies nog een uitgebreide, taakgerichte training. Tijdens deze bijeenkomsten vergroot je je kennis en vaardigheden. En leer je elkaar natuurlijk beter kennen.

Vrijwilliger worden
Neemt Greenpeace onverantwoorde risico’s tijdens haar acties?

De acties van Greenpeace zijn altijd goed voorbereid en worden uitgevoerd met getrainde vrijwilligers. Voor klimacties zetten we vrijwilligers in met professionele vaardigheden. We doen er alles aan om het geweldloos en veilig aan te pakken: voor de actievoerders én voor alle andere betrokkenen.

Hoe kan ik helpen als ik jonger dan 18 ben?

Van 16 tot 20 jaar kun je deelnemen aan onze zomerkampen voor jongeren. Zodra je 16 bent, mag je ook als vrijwilliger meedoen, tenzij je ouders zich verzetten. Als jongere help je Greenpeace enorm door als groene ambassadeur jouw leeftijdgenoten in te lichten over onze organisatie en onze campagnes.

Hoe kan ik voor Greenpeace werken?

Je kunt werken bij Greenpeace als onderzoeker, vertaler, jurist, secretariaatsmedewerker, enz. Hou de jobadvertenties in het oog: https://www.greenpeace.org/belgium/nl/werken-bij-greenpeace/

Werken bij Greenpeace
Hoe kan ik op de schepen werken?

Als je op een van de schepen wil werken, dan moet je Greenpeace International aanspreken (STICHTING MARINE SERVICES, Keizersgracht 176, 1016 DW Amsterdam). De bemanning bestaat uit professionele zeelui, maar er zijn ook koks, onderzoekers, advocaten, vertalers enz. aan boord. De voertaal is Engels.

Meer informatie vind je https://www.greenpeace.org/international/act/sail-aboard-a-greenpeace-ship/

De campagnes

Hoe kiest Greenpeace haar campagnes en welke zijn de belangrijkste?

Alle kantoren spreken samen af welke campagnes Greenpeace de komende jaren gaat voeren. Hoe, dat kan in elk land anders zijn. Greenpeace International coördineert de wereldwijde campagnes. Greenpeace België focust op de volgende thema’s: Klimaat, oceanen, bossen, landbouw, energie en meer.

Ontdek onze campagnes
Hoe voert Greenpeace campagnes?

Greenpeace maakt gebruik van sensibilisering en mobilisatie van de publieke opinie, directe geweldloze acties en politiek lobbywerk om de nodige positieve veranderingen voor het milieu los te weken. Daarbij gebruiken we ook “people power”. We zoeken een balans tussen iconische, moedige grote acties enerzijds, en acties die mensen samen kunnen doen anderzijds.

Wat heeft Greenpeace bereikt voor het milieu?

Greenpeace behaalt dagelijks kleine en grote overwinningen voor het milieu, nationaal en internationaal. Enkele van de grootste van de laatste jaren in België en wereldwijd:
– investeren in fossiele brandstoffen is niet langer aanvaard
– 122 landen hebben een kernwapenverdrag getekend
– de vorige Braziliaanse president herriep een omstreden decreet voor mijnbouw in het natuurreservaat van Renca, in het Amazonewoud
– Brazilië geeft oliereus Total geen toelating om naar olie te boren in de buurt van een koraalrif
– de grootste producent van tonijn in blik ter wereld, heeft beloofd om maatregelen te nemen tegen de illegale visvangst en de overbevissing
– België verbiedt privégebruik glyfosaat
– de geplande biomassacentrale van Langerlo is van de baan
– GORE-TEX bant schadelijke PFK’s

Meer informatie

Hoe kan ik informatie ontvangen?

Informatie vind je op de website, in de nieuwsbrief (abonneer je) maar je kunt ook een concrete vraag stellen door te bellen of te mailen: 02.274.02.00, [email protected]

Ik ben een student en schrijf over een milieuprobleem. Kunnen jullie mij info sturen?

Greenpeace heeft dossiers over de belangrijkste milieuproblemen. Op de Nederlandse website vind je aangepast materiaal.

Op school
Hoe kan ik groener leven?

Als je groener wil leven, dan vind je tips onder de rubrieken. Bij elk artikel staat er wat je kunt doen. Abonneer je op de nieuwsbrief en krijg meer info en tips: https://act.greenpeace.org/page/33949/subscribe/1

Schrijf je in voor een nieuwsbrief
Ik zit met een milieuprobleem in mijn omgeving. Wat kan ik doen?

Heb je een concreet milieuprobleem in jouw directe omgeving, richt je dan tot de lokale overheid, je gemeentebestuur, dienst stedenbouw (voor bomenkap) of de milieudienst. Meer stappen die je kunt ondernemen, vind je op: https://www.lne.be/overlast-door-milieuhinder-wat-te-doen

Ben je getuige van dierenmishandeling, dan kun je het melden op
https://www.lne.be/meldpunt-verwaarloosde-of-mishandelde-dieren
https://www.gaia.be/nl/dierenmishandeling-wat-u-zelf-kunt-doen

Over de website

Wat is jullie privacybeleid?

Greenpeace vraagt toestemming om uw gegevens te verwerken en u kunt die toestemming altijd intrekken. Meer info: https://www.greenpeace.org/belgium/nl/privacyverklaring/

Heb ik toelating om een quote of artikel van de website te gebruiken?

Ja, mits bronvermelding. Bij fotomateriaal staat soms ook expliciet in welke mate de foto vrij gebruikt mag worden.

Hoe kan ik voor de nieuwsbrief afmelden?