FINANCIËLE TRANSPARENTIE

Om onafhankelijk te zijn, werkt Greenpeace uitsluitend dankzij giften van zijn sympathisanten en
weigert het bedrijfssponsoring of subsidies die een invloed zouden kunnen hebben op onze
onafhankelijkheid, onze campagnes, onze acties, onze kritische kijk, onze objectiviteit, onze modus
operandi en het onderzoekswerk die wij leveren. Wij vragen financiële steun aan onze donateurs in
volle overeenstemming met de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de
Fondsenwerving (VEF).

De schenkers, medewerkers en personeelsleden worden automatisch op de hoogte gebracht van wat Greenpeace Belgium vzw met de verworven fondsen gedaan heeft om zijn maatschappelijke doelstellingen te realiseren.