Het ziet ernaar uit dat de bosbranden in het Amazonewoud deze zomer minstens even erg worden als het inferno van vorig jaar. In Rusland heeft het vuur dit jaar alleen al 22 miljoen hectare natuur in de as gelegd. Ook België en grote delen van Europa kampen met droogte en hitte.

Deze zomer laat de klimaatcrisis zich weer wereldwijd voelen.

Daarom vraagt Greenpeace aan onze overheden en parlementen:   

1

Roep de noodtoestand uit voor het klimaat en de biodiversiteit, en zet alle middelen waarover u beschikt in voor de bescherming van onze planeet en ons milieu.

2

Maak versneld werk van een veerkrachtig en ecologisch voedselsysteem. Zo’n voedselsysteem kan de schade door droogte helpen temperen, en tegelijk helpen om de oorzaak – de klimaatopwarming – in te perken.

3

Maak werk van een echt zero-ontbossingsbeleid, want het beschermen van onze bossen is cruciaal voor de biodiversiteit en het klimaatevenwicht op aarde.

1

Roep de noodtoestand uit voor het klimaat en de biodiversiteit, en zet alle middelen waarover u beschikt in voor de bescherming van onze planeet en ons milieu.

Maak versneld werk van een veerkrachtig en ecologisch voedselsysteem. Zo’n voedselsysteem kan de schade door droogte helpen temperen, en tegelijk helpen om de oorzaak – de klimaatopwarming – in te perken.

Maak werk van een echt zero-ontbossingsbeleid, want het beschermen van onze bossen is cruciaal voor de biodiversiteit en het klimaatevenwicht op aarde.

De klimaatnoodtoestand uitroepen kan voor onze beleidsmakers het juiste kader scheppen voor ingrijpende maatregelen op lange termijn. Zoniet riskeren we jaar na jaar nog meer hitte, droogte, bosbranden en overstromingen

Bij ons was het voorjaar kurkdroog. Op veel plaatsen staat het grondwaterpeil historisch laag. Een regenbui volstaat allang niet meer om een eind te maken aan deze droogte. De eerste helft van augustus kampten we (voor het zesde jaar op rij!) met een hittegolf. Van 6 tot 12 augustus was zelfs de ‘warmste week’ ooit gemeten in België.

Intussen waarschuwen wetenschappers dat het Amazonegebied zijn tipping point nadert. Als het zo verder gaat, zal het regenwoud over minder dan 20 jaar onvoldoende neerslag opwekken om zichzelf in stand te houden. Dat is een ramp voor tal van inheemse volkeren, maar ook voor miljoenen soorten planten en dieren. Het verdwijnen van het Amazonewoud zou de hele planeet alleen maar meer opwarmen…

Ook de hittegolf in het noorden van Rusland (met een recordtemperatuur van 38°C in Siberië) van juni en juli  was duidelijk gelinkt aan de klimaatopwarming, en maakte de bosbranden in het Hoge Noorden – hoewel vaak aangestoken – veel erger. Deze boreale bossen zijn essentieel voor het klimaatevenwicht op aarde, en herbergen heel wat dieren. We mogen ze niet in vlammen laten opgaan. 

Teken onze petitie