Woensdag 13 maart: Hugues Falys, een boer uit de provincie Henegouwen, daagt TotalEnergies voor de rechtbank van Doornik vanwege hun verantwoordelijkheid in de klimaatcrisis.

Extreme weersomstandigheden hebben de boerderij van Hugues de afgelopen jaren aanzienlijke schade berokkend, met opbrengstverlies tot gevolg.

FIAN, Greenpeace en la Ligue des droits humains steunen de rechtszaak. Dit is de eerste klimaatzaak tegen een multinational in België.

 

Sta mee achter Hugues

Hugues heeft jouw hulp nodig in de rechtszaak tegen TotalEnergies

Word medestander

Door je naam op te geven, steun je een boer in zijn strijd voor rechtvaardigheid. Dat is broodnodig: Hugues is lang niet de enige die lijdt onder de klimaatcrisis. Door hem te steunen word je een cruciale schakel in de strijd voor de mensenrechten en een groene, rechtvaardige toekomst voor iedereen.

Neem deel aan onze crowdfunding

Een rechtszaak is een drukkingsmiddel om multinationals verantwoordelijk te stellen voor hun bijdrage aan de klimaatcrisis. Maar juridische procedures duren lang en zijn duur. Elke euro telt en draagt bij aan de strijd voor klimaatrechtvaardigheid en meer respect voor de mensenrechten. Samen zorgen we voor gerechtigheid!

Help ons het doel van 50.000 euro te bereiken.

 1. Voorbereiden van de rechtszaak en neerleggen van de klacht: 10.000 euro
  Als we dit eerste doel halen, kunnen we de al gemaakte kosten dekken: deurwaarderskosten, proceskosten en de honoraria voor het opstellen van de dagvaarding. Vijf advocaten van Progress Lawyers Network werkten hard – en aan verlaagd tarief – om dit dossier in te leiden. Zonder hen was het bij woorden gebleven. We danken hen alvast voor hun werk.
 2. Pleidooien en juridische kosten: 25.000 euro
  Als we dit tweede doel halen, kunnen we de advocatenkosten zes maanden langer dragen. Dat is noodzakelijk voor het vervolg van de juridische procedure, met onder meer de argumentaties van beide partijen en de slotpleidooien.
 3. Brede zichtbaarheid en acties: 40.000 euro
  Na het halen van dit doel, kunnen we onze advocaten een jaar lang betalen en onze acties uitbreiden. De ngo’s kunnen nu ook hun communicatiekosten terugkrijgen. Dit is nodig om deze rechtszaak zichtbaarheid te geven in binnen- en buitenland: sensibiliseringscampagnes voor het brede publiek, videomateriaal, de website, de organisatie van informatieve evenementen, etc.
 4. Doel: 50.000 euro
  Met dit laatste bedrag kunnen we Hugues alle steun geven die hij verdient. We kunnen nu alle honoraria dragen. We kunnen nu ook wetenschappelijke hulplijnen en klimaatexperten inroepen. We zijn in staat om de campagne rond de rechtszaak op te schalen en een einde te stellen aan de straffeloosheid voor de fossiele energiesector.
© The Farmer Case / Tim Dirven

Vanwaar deze actie tegen TotalEnergies?

Steenkool-, olie- en gasbedrijven dragen veruit de grootste verantwoordelijkheid voor de ontregeling van het klimaat. Want fossiele brandstoffen tellen voor maar liefst driekwart van de uitgestoten broeikasgassen.

Al te vaak ontlopen deze bedrijven hun verantwoordelijkheid, en als er al regels worden opgelegd door overheden, dan zoeken ze manieren om deze te omzeilen. Tegelijkertijd talmen overheden nog te veel met wetgeving die het milieu, het klimaat en de volksgezondheid echt doeltreffend beschermt.

Wie betaalt intussen de prijs? Hugues, andere boeren en boerinnen, wij allemaal, hier in België en ook ver daarbuiten.

Wie is Hugues?

Hugues Falys is een boer uit Henegouwen. Sinds 1993 teelt hij granen, eiwitgewassen, groenten en aardbeien. Hij houdt ook een honderdtal Charolais-runderen voor de productie van biovlees. Net als de meeste landbouwers moet Hugues omgaan met de gevolgen van de klimaatcrisis: hittegolven, droogtes en extreme regenval.

De gevolgen hiervan? Beschadigde tot zelfs onbruikbare oogsten en percelen, ernstige financiële verliezen, dieren met hittestress en veel extra werk. Om nog maar te zwijgen over de zware zorgen over de toenemende onvoorspelbaarheid van het klimaat. Door die grote onvoorspelbaarheid wordt het voor Hugues moeilijk om zijn werk te plannen, want wat vandaag werkt, is morgen misschien totaal niet meer aangepast aan de klimaatomstandigheden.