Wist je dat?

De klimaatopwarming en de teloorgang van de biodiversiteit vormen de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van onze wereld zoals we die kennen. De transportsector is een van de belangrijkste oorzaken van de toenemende uitstoot van broeikasgassen en van de klimaatopwarming. Terwijl de uitstoot in de meeste sectoren nu minder snel toenemen of zijn gedaald, is de uitstoot door transport in de Europese Unie tegen een versneld tempo blijven stijgen: in 2017 lag die uitstoot 28% boven het niveau van 1990.

Mobiliteit vormt ook een belangrijke bron van luchtvervuiling in Europa. De uitstoot van vervuilende stoffen van vooral het wegverkeer blijkt de symptomen en de ernst van COVID-19 te versterken en de gevolgen van pandemieën nog te vergroten. Tegelijk verhoogt luchtvervuiling ook het risico op allerlei ziekten, zoals chronische longaandoeningen, kanker, beroertes en hartziekten.

Het Belgische gerecht heeft Vlaanderen naar aanleiding van een rechtszaak aangespannen door Greenpeace en na bijna drie jaar procederen opnieuw veroordeeld voor zijn ontoereikend beleid tegen de luchtvervuiling. De Vlaamse Regering moet voor de tweede keer een krachtiger actieplan tegen de luchtvervuiling voorleggen dat strookt met de Europese wetgeving en moet intussen de boetes betalen die de rechtbank van eerste aanleg heeft opgelegd.

De concrete eisen van Greenpeace aan de politici

De huidige en toekomstige Belgische regeringen hebben werk op de plank!

1)     Wij vragen Belgische overheden om te investeren in de verandering.

●  Financiële steun voor werknemers, niet voor vervuilers! Greenpeace roept Belgische overheden op om werknemers te beschermen en niet langer zomaar geld te spenderen aan het redden van vervuilers zoals Brussels Airlines. In ruil voor overheidsgeld moeten vervuilers bijdragen aan het behalen van de Belgische klimaatdoelen. De overheid moet trouwens ook concrete maatregelen nemen, zoals een verbod instellen op korteafstandsvluchten als er een alternatief bestaat en de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor uitfaseren.

●  Investeren in de heropbouw en een duurzame mobiliteit voor iedereen! Tussen oktober 2020 en april 2021 moeten de Europese lidstaten hun nationale ‘herstel en veerkracht’ plannen voorleggen om toegang te krijgen tot financiële steun van de Europese Unie.

○  Wij roepen België op om te investeren en een visie uit te werken voor het openbaar vervoer – een visie die de klemtoon legt op de integratie van duurzame vervoersvormen, vooral voor het spoor; om te investeren in infrastructuur voor voetgangers en fietsers om iedereen milieuvriendelijke alternatieven voor de auto te bieden en te zorgen voor duurzame werkgelegenheid.

○  Wij eisen dat overheden niet-duurzame investeringen of belastingvermindering vermijdt voor luchthavens, snelwegen, de aankoop van SUV’s en auto’s met een verbrandingsmotor en ook voor “salariswagens”, die de meerderheid van de bedrijfswagens uitmaken.

2)   Wij eisen dat de Belgische overheden meehelpen om het Belgische en Europese transport koolstofvrij te maken.

Wij eisen dat de toekomstige federale regering:

●  de bescherming van het klimaat en de biodiversiteit verankert in haar regeerakkoord en een klimaatwet voorbereidt, die onder andere zo snel mogelijk de verkoop van nieuwe auto’s op fossiele brandstoffen verbiedt.

●  in overleg met ander andere Europese landen meer gaat investeren in een sterker netwerk van betaalbare en toegankelijke dag- en nachttreinen. Rechtvaardige belastingen op vluchten en op kerosine zijn een doeltreffend middel om die maatregelen te financieren en tegelijk de vervuilende uitstoot terug te dringen.

3)     Gedaan met vervuilend transport, tijd voor lokale en efficiënte mobiliteit!

●  Belgische overheden moeten alle plannen voor uitbreiding van luchthavens en snelwegen laten varen.●  Wij roepen lokale overheden op om maatregelen te nemen en/of voort te zetten om het autoverkeer te beperken ((ultra)lage-emissiezones, circulatieplannen, tolheffing voor verkeer in de stad, …), de groene ruimten uit te breiden en toegankelijke alternatieven te ontwikkelen en te ondersteunen door te investeren in infrastructuur voor wandelen, fietsen, het openbaar vervoer en autodeelsystemen.