Een nieuw onderzoek van Greenpeace Nederland leert dat 360.000 mensen voor het einde van de eeuw vroegtijdig zouden kunnen sterven als gevolg van de klimaatopwarming specifiek gelinkt aan de broeikasgassen die negen grote Europese olie- en gasbedrijven in 2022 uitstootten. [1] Greenpeace roept op tot een snelle, volledige en eerlijke uitfasering van steenkool, olie en gas, een verbod op nieuwe fossiele ontginning en hogere belastingen voor fossiele brandstofbedrijven.

Dit onderzoek, dat naar aanleiding van COP 28 wordt gepubliceerd, gebruikt de methode voor ‘CO2 sterftekosten’ die is ontwikkeld door de Amerikaanse onderzoeker R. Daniel Bressler. [2]

“Eén enkel jaar uitstoot heeft dodelijke gevolgen tot het einde van deze eeuw”, betreurt Mathieu Soete, campagneleider energietransitie bij Greenpeace België. “Als de fossiele industrie aan het huidige tempo doorgaat met het ontginnen en verbranden van fossiele brandstoffen, riskeren miljoenen mensen over de hele wereld vroegtijdig te sterven.”

De schattingen in dit rapport zijn nog zeer terughoudend: ze houden alleen rekening met de oversterfte die rechtstreeks veroorzaakt wordt door extreme temperaturen. Ze houden geen rekening met andere gevolgen zoals extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan (droogte, stormen, overstromingen, bosbranden, enz.), of luchtvervuiling. Bovendien is het rapport uitsluitend gebaseerd op emissies die door de bedrijven zelf zijn opgegeven, die door andere methoden om broeikasgasuitstoot te berekenen worden betwist.

Het aantal vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt door de activiteiten van deze bedrijven zou in werkelijkheid dus nog veel hoger kunnen liggen.

Onafhankelijke juridische experts in Europa die door Greenpeace Nederland werden geraadpleegd, geven aan dat er onder respectieve nationale strafwetten een rechtsgrond kan zijn om fossiele bedrijven te vervolgen voor het in gevaar brengen van mensenlevens en het milieu. Ze zeggen dat de strafrechtsystemen hiervoor tot nu toe onvoldoende zijn gebruikt.

Greenpeace roept wereldleiders tijdens COP28 op om in te stemmen met een snelle en eerlijke uitfasering van steenkool, olie en gas, om alle nieuwe ontginning van fossiele brandstoffen te verbieden en om belastingen voor fossiele bedrijven te verhogen om de strijd tegen de klimaatcrisis te financieren en te betalen voor het verlies en de schade die ze nu al veroorzaakt.

Noten

[1] Shell, TotalEnergies, BP, Equinor, Eni, Repsol, OMV, Orlen en Wintershall Dea.

[2] Lees het volledige rapport: “Today’s emissions, tomorrow’s deaths: How Europe’s major oil and gas companies are putting lives at risk”.

Contact

Persdienst Greenpeace België: 0496 26 31 91 – [email protected].