9 juni is een cruciaal moment om te kiezen voor onze toekomst. Én een kans voor beleidsmakers om het beter te doen. Maar momenteel stroomt er jaarlijks nog altijd meer dan 4,4 miljard euro van ons belastinggeld naar grote klimaatvervuilende bedrijven. Wij roepen politici op om na 9 juni geld te investeren in wat we echt nodig hebben: een sociaal rechtvaardige klimaattransitie.

Greenpeace-activisten verkleed als Robin Hood en zijn helpers roepen politici op om vervuilers niet langer te betalen met belastinggeld nadat Greenpeace België een rapport publiceerde over dit thema. Ze voerden de actie symbolisch uit op 17 mei aan de Wetstraat 16 tijdens de laatste ministerraad voor de verkiezingen op 9 juni. © Greenpeace/Kristof Vadino © Greenpeace/Kristof Vadino

Afgeschafte bushaltes, minder groene ruimtes, ongezonde en energieverslindende woningen,… Wij verdienen allemaal meer dan dat. Daarom lanceerde een coalitie van organisaties uit de milieubeweging (waaronder bijvoorbeeld Bond Beter Leefmilieu, Canopea, en uiteraard ook Greenpeace) de ik-verdien-meer-campagne. Daarvoor brachten we getuigenissen van mensen tot bij politieke partijen, en naar publieke plaatsen in Brussel.

Op 25 maart bracht Greenpeace getuigenissen van burgers tot bij politici. We bezochten alle partijkantoren en lieten verhalen van burgers horen over openbaar vervoer, energiezuinig wonen, betaalbare voeding en natuur in de buurt. © Greenpeace/ Eric de Mildt © Greenpeace/ Eric de Mildt

“Een paar maanden terug werd mijn bushalte aan het crematorium Lochristi afgeschaft. Sindsdien moet ik met mijn rollator 3 kilometer stappen om nog even bij mijn zoon te kunnen zijn, die op 29 augustus overleed”, getuigt Babouche.

Ook Peter getuigt over hoe hij de verwarming van zijn slecht geïsoleerde woning amper durft opzetten om zijn energiefactuur te kunnen betalen.

Het doel van deze getuigenissen? Onze toekomstige leiders wakker schudden om het beter aan te pakken. Want dit zijn echte zorgen van echte mensen.

Bekijk de campagne-video

De vervuiler wordt betaald

Volgens politici is er onvoldoende geld om bezorgdheden van mensen aan te pakken. Zo halen ze vaak het argument van ‘haalbaar en betaalbaar’ aan. Tegelijkertijd wijst onderzoek van Greenpeace anders uit. Daaruit blijkt dat er jaarlijks miljarden aan belastinggeld naar grote vervuilende bedrijven gaan.

“In ons nieuwe rapport “De vervuiler wordt betaald” zetten we de verschillende publieke geldstromen aan de grootste klimaatvervuilende bedrijven in ons land op een rij. Zo onderzochten we de gratis emissierechten, compensaties, vrijstellingen en kortingen waarvan de vervuilende industrie profiteert,” zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België.

Conclusie van het onderzoek: meer dan 4,4 miljard euro per jaar van ons belastinggeld wordt gegeven aan de vervuilende industrie. Terwijl hun CO2-uitstoot amper afneemt. Onze overheden kiezen er dus voor om vervuilers te betalen. Dat is niet normaal.

Robin Hood in actie

Die financiële cadeaus voor vervuilers kon Greenpeace niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom brachten we – symbolisch – samen met Robin Hood kisten vol belastinggeld, dat vervuilers in de schoot krijgen geworpen, terug naar de overheid. Onze boodschap: belastinggeld voor mensen, niet voor grote vervuilers.

Het is hoog tijd om te investeren in echte oplossingen voor mensen en niet in vervuilers. Denk aan beter openbaar vervoer, financiële hulp voor woningrenovaties en groene ruimtes waar kinderen veilig kunnen spelen. 

Daarom eist Greenpeace een rechtvaardig klimaatbeleid, waarbij de subsidiëring van de vervuilende industrie stevig wordt afgebouwd. Zo komen er publieke middelen vrij om mensen en kmo’s te ondersteunen, en voor een rechtvaardige klimaattransitie te zorgen.

We verdienen allemaal politici die zorg dragen voor onze toekomst.

Vind jij ook dat politici moeten stoppen met grote vervuilers te belonen? Stuur dan een mail (al opgesteld voor jou) naar een partij of meerdere partijen.

Vertel hen dat je het er niet mee eens bent. Zo zetten we samen druk op politici om de juiste keuzes te maken in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen.

Ik deel op Facebook Ik deel op Twitter Ik deel op Whatsapp