Пчелите са смятани за „цариците на биоразнообразието“, но пчелните популации продължават да намаляват в резултат на сбърканата индустриализирана земеделска система, която интензивно използва химикали и разчита на големи монокултурни площи. Система, която е промотирана от няколко агрохимични компании като Bayer, Syngenta и BASF.

Следващата стъпка в нашата кампания да спасим пчелите и земеделието е да продължим да показваме провала на съществуващия земеделски модел и неговото влияние върху пчелите.
Днес „Грийнпийс“ публикува научен доклад озаглавен „Бремето на пчелите – анализ на пестицидните остатъци в пчелния прашец в питите (пчелен хляб) и събрания прашец от медоносните пчелите“. http://sos-bees.org/reports/

Проучването показва, че повече от две-трети от събрания от полетата прашец, който след това е върнат в кошерите от пчелите-работнички, е замърсен с до 17 различни токсични химикали. По време на проучването бяха засечени общо 53 различни химични съединения, които представляват широк спектър от пестициди. Това проучване е едно от най-големите до момента проведено в Европа, с повече от 100 взети проби от 12 европейски държави в рамките на един земеделски сезон.

Голямото разнообразие на намерените токсични химикали навежда на мисълта, че пчелите могат да бъдат изложени на сложна комбинация от инсектициди, акарициди и фунгициди, докато търсят храна и са в кошерите си. Натровеният прашец е пряка заплаха към цялата популация на пчели, защото колонията, включително яйцата, пчелите-работнички и търтеите, се хранят с този прашец, за да си набавят протеини и енергия. Излагането на пчелите и пчелните яйчица на такива разнообразни токсични пестициди е важно, защото според скорошно проучване, взаимодействието на различни химични съставки може да доведе до коктейлен ефект, който може да е по-токсичен за пчелите, отколкото един единствен химикал.

В допълнение, няколко други проучвания показват, че пестицидите отслабват имунната система на насекомите като ги правят по-податливи на болести, патогени и паразити като Varroa. Заедно тези болести и паразити увеличават значително заплахите, с които пчелите се сбъскват днес.

Намаляването на пчелите трябва да спре

Въпреки че пчелите и другите опрашители изглеждат като малка бръмка в нашата хранителна производствена верига, всъщност те играят огромна и жизненоважна роля за нашата хранителна сигурност. Една трета от нашата храна и повечето от цъфтящите растения на планетата се опрашват от пчелите и от други опрашващи насекоми. Стойността на световното опрашване е оценена на около 265 млрд евро годишно. http://bees-decline.org/

Необходима е незабавна промяна, за да защитим нашите пчели и нашето земеделие. С ваша помощ  „Грийнпийс“ ще настоява управляващите да разширят същестуващата временна забрана на 4 от най-вредните пестициди, които убиват пчелите, и да я направят постоянна. В допълнение е необходима забрана на всички пестициди, които застрашават пчелите. Трябва да имаме амбициозни планове за наблюдение на здравето на пчелите и другите опрашители и да намалим цялостното им излагането на опасни химикали. Също така, финансирането трябва да се пренасочи далеч от разрушителното индустриализирано земеделие. Екологичното земеделие е много по-добър модел – особено за пчелите, а и за планетата като цяло.

Екологичното земеделие произвежда храна без да използва химикали, които вредят на пчелите, и разчита на незамърсяващи и дълготрайни техники за защита от вредители. Увеличаването на биоразнообразието, привличането на полезни насекоми, ротацията на посевните култури, смесеното земедение и въвеждането на местни, достъпни техники, са все приложения на екологичното земеделие, които помагат да се защитят почвите, водата и климата. Само екологичното земеделие ни позволява да спасим нашите пчели и да произвеждаме здравословна храна без да замърсяваме околната среда с химикали.

Присъединете се към нас да вземем мерки сега и да бъдем част от световното движение за спасяване на пчелите и промотиране на екологичното земеделие като подпишете нашата петиция. http://sos-bees.org

Матиас Вютрих води кампанията на „Грийнпийс“ за екологично земеделие и е ръководител на Европейския пчелен проект.