През последните години, в Европа и Северна Америка се отчита драстичен спад на популациите от диви и отглеждани пчели.

Имайки предвид зависимостта ни от тези насекоми-опрашители за биологичното разнообразие и световната сигурност на храната ни, наблюденията за упадъка на колиниите им са тревожни. Броят на отглежданите медоносни пчели рязко е намалял. Например, в Европа между 1985-та и 2005-та година спадът е с 25%. Този упадък на пчелите довежда до създаването на концепция за глобална „криза на опрашването” – ситуация, при която услугите по пчелно опрашване са ограничени и това от своя страна може да причини влошаване на добива и качеството на културите.

Научни изследвания показват, че разнообразието на диви пчелни видове е от първостепенно значение за гарантирането на устойчиво производство на култури. Поради тази причина, ние не можем да разчитаме само на един животински вид – отглежданите медоносни пчели – за опрашването. Разнообразието на диви пчелни видове е от съществено значение, за да се гарантира, че на нашите маси всеки ден ще има храна. Последните научни изследвания показват, че наситеното с химикали индустриално земеделие играе роля е една от причините за упадъка на пчелите. Опрашването, екосистемна услуга, която пчелите предоставят на нашите култури и диви цветя, също са отрицателно засегнати. Употребата на различни видове торове, хербициди и инсектициди става все по-широкоразпространена и редовна.

Този доклад ще ви представи проблемите и възможните решения, свързани с екологичното земеделие.