Podle odborníků je Austrálie mezi vyspělými zeměmi tou, která je nejvíc zranitelná a nejvíce ohrožená probíhající změnou klimatu. Apokalyptické výjevy doprovázející letošní obří požáry to bohužel potvrzují. Přesto si pod sebou Austrálie dál podřezává příslovečnou větev a plánuje otevřít největší soustavu uhelných dolů na světě. Děláme to v České republice jinak? Pár podobností mezi Austrálií a Českem by se našlo. 

MALLACOOTA, AUSTRALIA 3. ledna 2020. © Photo by Darrian Traynor/Getty Images
  1. Globální teplota kvůli změnám klimatu stoupla o jeden stupeň Celsia a již tato změna má velké následky. Austrálii trápí již několik let sucho a vedro a Česká republika je na tom podobně. Na rozdíl od Austrálie u nás díky včasným a profesionálním zásahům hasičů neshořela velká plocha lesů, přesto jsou české lesy v rozkladu. Kvůli suchu masivně umírají především smrkové porosty, jejich oslabené monokultury pak decimují václavky či kůrovec, který se kvůli prodlouženému teplému období množí několikrát do roka. Sucho si vybírá svou daň i v zemědělství, kde se některá pole mění ve vyschlou poušť, především v jižních částech republiky. Situace se podle vědeckých prognóz v obou zemích bude spíše zhoršovat. Podle českých vědců již nyní můžeme počítat s nárůstem průměrné teploty v Česku minimálně o dva stupně Celsia, po roce 2050 pak může přijít další výrazné oteplení, pokud se nám nepodaří změny klimatu zmírnit či zpomalit. 
  2. Máme vládu, která sice klimatickou změnu nepopírá, ale zatím nedělá nic, aby jí zabránila. Namísto uzavření staré a špinavé elektrárny v Počeradech ji polostátní ČEZ v roce 2024 předá uhlobaronovi Pavlu Tykačovi. Česká republika přitom energii z hnědého uhlí nepotřebuje, patří k největším světovým vývozcům energie. A Počerady budou dál zhoršovat globální klimatické podmínky i zdraví lidí v několika evropských státech.
  3. Máme uhlobarony, kteří mají plnou pusu řečí o investicích do ekologie, přitom kdykoli můžou, žádají o výjimky z pravidel, které vznikly kvůli ochraně životního prostředí a zdraví. 
  4. Uhelnému průmyslu jdou na ruku i regionální úřady. Elektrárně Chvaletice, kterou také vlastní uhlobaron Tykač, šli úředníci Pardubického kraje tak na ruku, že jí na úplném konci roku 2019 dali výjimku na vypouštění prachu i ve chvíli, kdy sami sebe označili za podjaté.
  5. Zatímco v australských médiích vlastněných mediálním magnátem Rupertem Murdochem vychází hoaxy o tom, že rozsáhlé požáry zapalují ekologové, v České republice vlastní několik antiekologicky naladěných médií uhlobaron Daniel Křetínský. A uhlobaron Pavel Tykač si platí PR agentury, které se neštítí i špinavých a neférových praktik. Stejný člověk, který spravuje facebookový profil elektrárny Chvaletice, kupříkladu přispívá také na profil Greenpiss, který za Tykačovy peníze útočí na ekologické organizace.
  6. Podobně jako v Austrálii také u nás změnu přístupu ke změně klimatu nebude iniciovat sama od sebe vláda bez vnějšího tlaku silné občanské společnosti, která není pod vlivem uhelné lobby.
  7. Stejně jako v Austrálii, je řešení stále naléhavější změny klimatu jasné. Začít efektivně a rychle nahrazovat fosilní paliva. Další kroky pro ochranu klimatu musí následovat, ale ukončování fosilních zdrojů energie je klíčové.