Firma Royal Pine, která na začátku roku vykácela část lesa nad Mariánským Údolím u Horního Jiřetína bez povolení, se nyní odvolala proti zákazu kácení v lesích starších 120 let. Krajský úřad Ústeckého kraje zakázal kácení v nejstarších porostech unikátních krušnohorských bučin na 13 různých lokalitách, jedním z důvodů tohoto kroku bylo právě opakované kácení bez povolení. Kromě Royal Pine se zatím odvolaly i obec Libouchec a firma Polesí Střekov. Již dříve se odvolaly i Lesy ČR, které v roce 2022 kácely bez povolení v blízkosti Litvínova

Ilegální kácení u Mariánského Údolí © Ibra Ibrahimovič

Horní Jiřetín a Greenpeace tento týden odeslaly k Ministerstvu životního prostředí svá vyjádření k odvolání firmy Royal Pine, ve kterých zdůrazňují, že zákaz byl namístě i z toho důvodu, že dosud neproběhlo ani posouzení celkových dopadů těžeb ve starých porostech, které jsou zamýšleny na mnoha místech evropsky významné lokality. 

Firma Royal Pine v místech, kde má platit zákaz kácení, už na začátku roku vykácela část porostů bez povolení. Podle šetření, které si zadala Česká inspekce životního prostředí, se v dutinách klád pokácených firmou Royal Pine vyskytovaly minimálně 3 druhy brouků zařazené v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky v nejvyšším stupni ohrožení. Konkrétně se jednalo o drabčíky Quedius truncicola, Quedius brevicornis a Hesperus rufipennis, kteří jsou zařazeni v kategorii kriticky ohrožených. Vyplývá to z vyjádření inspekce, které organizace Greenpeace získala od Ministerstva životního prostředí.

Organizace Greenpeace sledovala ilegálně vytěžené dřevo pomocí GPS trackerů. Díky tomu zjistila, že končí na pile v Chomutově a prodává se dále jako palivové dříví. Aktivisté a aktivistky Greenpeace proto tento týden v areálu pily proti prodeji ilegálně vytěženého dřeva protestovali

Protest na pile v Chomutově. (c) Greenpeace – Barbora Sommers

Vladimír Buřt, starosta Horního Jiřetína, říká:
“Je to ze strany vlastníka místního lesa neuvěřitelná nehoráznost odvolat se, když předtím vykácel nelegálně obrovský kus cenného lesního porostu. Ochranu Krušných hor je potřeba vyhlásit co nejdříve.”

Nikol Krejčová, vedoucí kampaně Nekácejte, říká:
“Doufáme, že Ministerstvo životního prostředí potvrdí rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje a zákaz kácení zbývajících porostů nad 120 let bude v Mariánském Údolí i dalších lokalitách v Krušných horách platit. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že těžba ohrožuje vzácné a chráněné druhy, které se v Krušných horách vyskytují. Ve stromech nelegálně pokácených firmou Royal Pine byly nalezeny kriticky ohrožené druhy, i proto doufáme, že Česká inspekce životního prostředí a Krajský úřad Ústeckého kraje konečně rozhodnou a nelegální kácení v Mariánském údolí bude potrestáno.”

Jaromír Kyzour, právní zástupce Greenpeace a Horního Jiřetína, říká: 
“Aktuální snaha krajského úřadu zabránit dalšímu poškozování starých lesů v Krušných horách je v pořádku. Kdyby však úřad zasáhl dříve, mohly být uchráněny i zachovalé porosty u Mariánského Údolí, ve kterých se kácelo na začátku roku. O dalším kácení ve starých porostech nemá smysl uvažovat, dokud nebude komplexně posouzeno, jaký vliv mohou mít záměry těžby na chráněné krušnohorské bučiny.” 

Firma Royal Pine v bukových lesích v Krušných horách kácela na začátku letošního roku, přestože v té době ještě úřady nerozhodly o její loňské žádosti o povolení kácení. Krajský úřad Ústeckého kraje přitom následně vydal 20. února nesouhlasné stanovisko k navrhovanému kácení, ovšem v té době porosty, v nichž kácení odmítl, již neexistovaly. S kácením nesouhlasil v řízení Horní Jiřetín, Greenpeace a Česká společnost pro ochranu netopýrů. Starosta Horního Jiřetína během řízení upozornil krajský úřad i na fakt, že v lokalitě probíhá těžba. 

Nelegální kácení bez povolení, které provedla firma Royal Pine, nebylo zatím nijak vyšetřeno, ani potrestáno. Česká inspekce životního prostředí podněty Greenpeace, Horního Jiřetína a Ústeckého kraje řeší již přes pět měsíců. Krajský úřad sice podal podnět na inspekci kvůli kácení, ale po upozornění Greenpeace na možné obchodování s nelegálně získaným dřevem nijak neukončil následné řízení a na informace Greenpeace o pokračujícím odvozu klád z lesa zatím nijak nereagoval. 

Město Horní Jiřetín a organizace Greenpeace kromě podnětů inspekci a kraji také podaly kvůli ilegálnímu kácení trestní oznámení, které nyní šetří policie.