Greenpeace har ansat Helene Meden Hansen som ny landbrugspolitisk rådgiver fra 1. juni 2021. Helene Meden Hansen vil fremover indgå i en central del af Greenpeaces arbejde for en bæredygtig omstilling af dansk landbrug og herunder en markant reduktion af husdyrproduktionen.

“Danmarks landbrug sætter i dag klimaet og naturen under voldsomt pres, og her skal det næste store slag stå. Vores produktion af fødevarer står overfor massive forandringer, og der må ske en radikal omstilling fra den store produktion af dyr til et langt mere plantebaseret landbrug, der vil sikre naturens og sektorens fremtid. Politisk skal der arbejdes for et langt mere mangfoldigt landbrug med flere forskellige afgrøder og dyrkningsformer, som giver modstandskraft overfor klimakrisens udsving. Landbruget har før omstillet sig radikalt, og det skal ske igen. Vi skal have mere natur, flere planteafgrøder og færre svin og køer,” siger Helene Meden Hansen. 

Med en baggrund som økologisk landmand, medstifter og tidligere formand for Landsforeningen mod svinefabrikker er Helene Meden Hansen godt rustet og klar til at kæmpe for et grønt og mere plantebaseret landbrug.

“Danmarks enorme animalske produktion har for alvor udviklet sig til en hellig ko i dansk klimapolitik, som ingen af de store midterpartier tør røre ved, men det ændrer ikke ved, at landbruget på lige fod med andre sektorer må og skal omstilles, hvis Danmark skal være et grønt foregangsland og indfri vores del af Paris-aftalen. Helene Meden Hansen og Greenpeace har en fælles vision for, hvordan landbruget bør udvikles, og jeg er meget glad for, at Helene med sin stærke faglighed og erfaring ønsker at kæmpe kampen sammen med Greenpeace,” siger Sune Scheller, kampagne- og programchef i Greenpeace.

Helene Meden Hansen er uddannet økologisk landmand, har en kandidatgrad i kommunikation fra Roskilde Universitet og kommer til Greenpeace med erfaring fra bl.a. tv-produktion. Derudover er Helene medstifter af Landsforeningen mod svinefabrikker og har været formand for foreningen.

Helene Meden Hansen erstatter tidligere landbrugspolitisk rådgiver Kristian Sloth, der forlod Greenpeace i februar 2021.