Vi bliver nødt til at være modige – og vi tror på, at optimisme er en form for mod. Vi tror på, at vi går en lysere fremtid i møde, når mennesker i massevis gør en forskel. Vi skal løse problemerne og holde vores politiske ledere til ilden, når vi ser uretfærdigheder. For at gøre det har vi brug for aktive og engagerede samfundsborgere, der kan og vil skabe løsninger. Vi skal samarbejde og i fællesskab gribe til handling når demokratiet trues.

European Changemakers Camp in Poland.

I foråret 2018 inviterede vi unge aktivister fra hele Europa til at deltage i udviklingen af ​​en mere åben tilgang til kampagner.

Vores verden er i forandring

Klimaforandringer, social uretfærdighed, ulighed, trusler mod demokratiet… Vi står over for komplekse og alvorlige problemer. I de seneste år har vi desværre været vidne til en splittelse og mistillid blandt almindelige, fredelige mennesker og samtidig set fremgang og medvind til politikere, der høster stemmer på at dyrke netop det.

Vi er i disse år vidner til tilbageslag i både ikke-demokratiske og demokratiske lande. Vores ret og mulighed for at tale frit og protestere bliver mange steder værre år for år. Over hundrede regeringer har indført restriktive love, der begrænser både almindelige borgere og organisationer i deres mulighed for at blande sig og gøre en forskel i samfundet. Det er alarmerende, når antallet af dræbte menneskerettighedsforkæmpere er rekordhøjt over hele verden.

Når vores politikere ikke løser den opgave, vi forventer af dem, har vi som borgere stadig mulighed for at skabe forandring. Vi tror på, at almindelige mennesker der gør en forskel ud over det sædvanlige, er dem der kommer til at forme en lys fremtid.

Vær med til at skabe en lys fremtid

Derfor har vi startet projektet “Empowered Citizens – Resilient Societies”, som skal støtte de mennesker, der gerne vil gøre en forskel og kæmpe mod klimaproblemer, social uretfærdighed, ulighed, trusler mod demokratiet. Projekt skal give tusindvis af unge i hele Europa redskaber til at organisere sig og få de færdigheder der skal til, så de kan fremme menneskerettigheder og beskytte klimaet.

Greenpeace har brug for mennesker som dig. Mennesker, som vil være med til at skabe modstandsdygtige samfund. Samfund hvor der er plads til os alle, og hvor vi i fællesskab skaber fremskridt for vores miljø, hav og klima og beskytte vores fantastiske planet.

Vær med som frivillig i Greenpeace, start din egen kampagne på Græsrod.org eller skriv dig op til at modtage mails fra os, så du kan følge med i de aktuelle sager som Greenpeace arbejder med, og få mulighed for at hjælpe, når der bliver behov for dig. Sammen kan vi gøre en forskel!