Krigen i Ukraine har gjort situationen endnu mere klar: Olieforbruget skal ned. Og vi skal igang nu.

Her er 5 forslag fra Greenpeace, og du kan være med til at støtte op. Hvis vi sammen lægger pres, kan vi gøre det til politisk virkelighed. 

Det står klart, at vi står i en historisk energikrise og analytikere spår, at den kun lige er begyndt. Tiden er inde til blandt andet bilfri søndag, gratis offentlig transport og stop for korte flyruter.

Indtil nu har både danske politikere og EU haft et for enøjet fokus på Europas gasforsyning, og glemt, at det er olien, der er den største kilde til vores afhængighed af Rusland og vores største bidrag til bomberegnen i Ukraine. USA og Storbritannien har nu stoppet import af russisk olie, men trafikken af olietankere til EU-havne fortsætter.

Importforbud mod russisk olie

Putins krigsmaskine er fuldstændig afhængig af olieindtægter, for en tredjedel af den russiske stats indtægter kommer fra salg af olie. Derfor er det afgørende for indsatsen for at udtørre Putins indkomststrømme, at EU stopper sin import. EU er uden sammenligning verdens største aftager af russisk olie, og køber hver dag for næsten 2 milliarder kroner.

En fjerdedel af EU’s forbrug af olie kommer fra Rusland, så ligesom med russisk gas vil et importforbud medføre store udfordringer for EU. Mens vi venter på, at forbuddet er på plads, må Danmark og alle andre EU-lande selv tage initiativ til at igangsætte de nødvendige reduktioner af forbruget på alle de måder, vi kan. Det vil fra første dag den ukrainske befolkning, for Rusland er verdens tredjestørste producent af råolie, så alle reduktioner i olieforbruget vil ramme økonomien.

Udover at hjælpe befolkningen i Ukraine, hjælper vi også os selv. I 2021 var den gennemsnitlige oliepris $71 per tønde. På grund af Ruslands invasion af Ukraine er priserne allerede nu skudt op på $130 per tønde (Brent). Det kan allerede mærkes ved benzinpumperne, og analytikere spår, at det kun vil stige.

I Danmark står transport står for 80% af olieforbruget. Derfor er det i den sektor, vi først og fremmest må sætte ind.


Vi mener, at Folketinget hurtigst muligt skal indføre:

1. Bilfri søndag

Som under energikrisen i 1973-1974. Det vil også give god mening med nulemissionszoner for personbiltransport i de store byer, hvor der er alternative transportmuligheder.


2. Stop for korte flyruter

Skal gælde alle flyruter, som kan nås med nattog eller med bus eller tog på under seks timer. På sigt bør alle indenrigsruter og korte ruter, der kan nås på relativt få timer, og hvor der findes et mindre klimaskadeligt alternativ, droppes. På EU-niveau vil sådan et tiltag nedbringe udgifterne til olie med næsten 15 milliarder kroner, ifølge en helt ny Greenpeace-analyse.

3. Gratis offentlig transport

De nuværende oliepriser går hårdt ud over mange husstande. Med gratis offentlig transport får danskerne både en økonomisk håndsrækning og en mulighed for at bidrage til at reducere olieforbruget for ukrainernes og klimaets skyld.


4. Lavere hastighedsgrænserne på vejene 

Biler bruger omkring 20% mere brændstof ved 130 km/t i forhold til 110 km/t. Hastighedsgrænserne bør sættes til maksimalt 110 km/t på danske motorveje. 

5. Stop for salg af fossile produkter og anlægsprojekter

Det giver ingen mening at binde os til fossilt forbrug mange år ud i fremtiden. Derfor må salg af f.eks. olie – og gasfyr må stoppes med det samme. Salg af fossilbiler bør forbyddes fra 2025. Fossile infrastrukturprojekter som gasledningen til Nordic Sugar må stoppes.