Op til de store landbrugsforhandlinger er 14 aktivistiske fugleskræmsler rejst fra marken til byen og strejker i dag foran Christiansborg i protest over den store arbejdsløshed, der har har ramt deres erhverv.

Tre ud af ti ynglende fuglearter er i tilbagegang. Både fuglebestanden og naturen bliver tvunget tilbage af Danmarks store, monokulturelle og sprøjtede fodermarker, hvor der produceres foder til de blandt andet 33 millioner slagtesvin, Danmark som verdens største producent af kød per capita har i årligt output. 

© Maria Guardiola Muñoz/Greenpeace
© Greenpeace

Da fugleskræmslernes erhverv som bekendt lever af at have fugle omkring sig, svajer mange fugleskræmsler nu ensomme i vinden, mens de må se langt efter mangfoldig natur. Men nu stempler fugleskræmslerne ind i klimakampen, så vi kan skabe et landbrug for fremtiden med mindre kød, mere natur, plantebaseret mad og fremfor alt mere klimahandling!

Greenpeace har inviteret de pressede fugleskræmsler til Christiansborg, da især regeringen har brug for at blive mindet om ansvaret for klima- og naturkrisen.

Regeringens fredning af kød- og mælkeproduktion vil svigte klimamål

For nylig udmeldte landbrugsminister Rasmus Prehn, at regeringen vil frede den store kød- og mælkeproduktion i arbejdet for afgørende drivhusgasreduktioner, hvilket vil betyde, at landbruget – som sektoren med det største klimaaftryk – ikke kan levere sit rimelige bidrag til målet om 70 procents reduktion af Danmarks drivhusgasser i  2030.

© Maria Guardiola Muñoz/Greenpeace

“Danmark forstærker natur- og klimakrisen med vores massive animalske produktion, der lægger beslag på halvdelen af vores jord til at dyrke foder til de mange køer og svin, så der er alt for lidt plads til naturen, og fugle, sommerfugle og bier forsvinder. Vi er gået i samarbejde med de arbejdsløse fugleskræmsler, som mærker regeringens svigt på egne kroppe,” siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder hos Greenpeace.

Fodermarker, fodermarker, fodermarker…og lidt natur

Den store elefant i rummet ved forhandlingerne er den animalske produktion, der står for hele 28 procent af Danmarks samlede udledninger. Produktionen af tæt ved 200 millioner landbrugsdyr er hovedårsagen til, at Danmark sammen med Bangladesh er verdens mest opdyrkede land og har mindst vild natur og ringest biodiversitet i EU.

“Tiden for regeringens udsættelser og frygt for at tage fat, hvor det kan mærkes må høre op nu, så vi kan få reel handling, der boner ud i markante  drivhusgasreduktioner i landbruget. Regeringen forsøger at bilde os ind, at den vil beskytte og ruste den enkelte landbruger til fremtidens klimaomstilling, men holder landbruget fast i business as usual ved blandt andet at poste en halv milliard kroner i byggeri af nye stalde. I stedet burde man sætte alle sejl for at sikre Danmark en førerposition inden for plantebaseret mad. Hvis regeringen fortsætter sin kurs, vil det være et stort politisk klimasvigt, der yderligere forarmer naturen,” siger Helene Hagel.

© Maria Guardiola Muñoz/Greenpeace

Halver antallet af køer og svin i 2030

Greenpeace har lavet en gennemregnet analyse, der viser, hvordan især en gradvis halvering af køer og svin i 2030, samt bl.a. udtag af lavbundsjorde, omlægning til mere skov og natur er landbrugets afgørende veje til 70-procentsmålet. Økonomieksperter fra Den Internationale Valutafond anbefaler ligeledes Danmark at halvere antallet af landbrugsdyr for at indfri målet i 2030.

“Når fugle og insekter forsvinder, er det et vigtigt budskab til os fra naturen om, at vi skal give plads og ændre kurs. Ved at tage landbrugsjord ud af drift og satse mere på plantemad, kan vi bringe naturen og klimaet i bedre balance uden at gå på kompromis med, at vi stadig laver mad til rigtigt mange mennesker. Det ansvar må regeringen nu vise vej for i forhandlingerne,” siger Helene Hagel.