Det er en stor sejr, at Danish Crown har indstillet den vildledende kampagne for såkaldt
“Klimakontrolleret Gris”. (Foto: Greenpeace)

Danish Crown har indstillet virksomhedens selvopfundne – og vildledende – mærkningsordning “Klimakontrolleret Gris”.

“Kampagnen bliver stillet i bero. Der er ikke grund til kampagner for et produkt, forbrugerne ikke kan finde ude i butikkerne”, siger Astrid Gade, kommunikationsdirektør i Danish Crown, til Landbrugsavisen.

Det sker efter, at det står klart, at alle supermarkeder i Danmark ikke vil sælge kød med mærket, som er kernen i virksomhedens største reklamekampagne nogensinde. Supermarkedernes beslutning kommer i kølvandet på mange måneders pres fra Greenpeace, og det er ligeledes Greenpeace, der på baggrund af dialog med supermarkederne i dag kan oplyse offentligheden om supermarkedernes beslutning. Greenpeace noterer Danish Crowns indstilling med tilfredshed.

“Danish Crown skal have ros for endelig at drage konsekvensen af den omfattende kritik, som vi og mange andre har fremført af deres vildledende klimamærkning af svinekød. Svinekød er og bliver et klimaskadeligt produkt, og vi er naturligvis meget glade for, at forbrugeren ikke længere vil møde denne greenwashing i køledisken,” siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov i Greenpeace. 

I løbet af sommeren meldte COOP, Lidl og Aldi ud, at de ikke ville sælge “Klimakontrolleret Gris”, efter Greenpeace havde anmodet om dokumentation for kampagnens påstande af Danish Crown og efterfølgende klaget over mærkningen og kampagnen til Forbrugerombudsmanden for greenwashing og vildledende markedsføring. 

I samme ombæring påklistrede Greenpeace-aktivister klistermærker på Danish Crowns svinekød med teksten “Ukontrolleret klimasvineri” i forskellige supermarkeder, og Den Grønne Studenterbevægelse, Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening stævnede Danish Crown for kampagnen. 

Greenpeace-aktivister har sat klistermærker på Danish Crowns “Klimakontrollere Gris” med teksten “Ukontrolleret Klimasvineri” i blandt andet Salling og Rema 1000. (Foto: Jonas Ahm/Greenpeace)

Greenpeace har i hele perioden haft en tæt dialog med alle landets supermarkeder om den vildledende kampagne og kan nu med glæde konstatere, at Salling Group, Nemlig.com, REMA 1000 og Dagrofa også besluttet at stoppe salget af varer mærket med “Klimakontrolleret Gris”. En beslutning, Greenpeace bifalder. 

“Supermarkederne skal have ros for at sætte foden ned overfor Danish Crown. De har stor indflydelse på danskernes indkøb og forbrug af fødevarer. Vores indkøbsvalg påvirkes af de budskaber, vi møder i deres butikker og på deres hjemmesider. Med indflydelse følger ansvar, og det er afgørende, at de er sig ansvaret bevidst og er aktive medspillere i denne nødvendige omstilling af danskernes fødevareforbrug til markant mindre kød i tråd med de officielle kostråd.”

Baggrund – Danish Crowns greenwashing af svinekød

  • Ingen dokumentation for klimafordele ved Danish Crowns kød. Danish Crown kan ikke dokumentere, at svinekødet med “Klimakontrolleret Gris”-mærket skulle belaste klimaet mindre end svinekød fra andre producenter. 
  • Klimabelastning fra skovrydning og arealanvendelse regnes ikke med. Forbrugerne får at vide, på mærkerne og i Danish Crowns markedsføring, at svinekødets klimaaftryk er reduceret med 25 procent siden 2005 – helt uden at medregne det store klimaaftryk fra ændringer i arealanvendelse, når der ryddes skov for at udvide landbrugsarealer til at dyrke sojafoder. Eksperter anslår, at ændringer i arealanvendelse udgør omkring 50 procent af fødevarers klimaaftryk.
  • “Klimakontrolleret Gris” uden kontrol. Endelig er der ikke belæg for at kalde svinekødet “klimakontrolleret”, da mærkningen består af frivillige, uforpligtende målsætninger, som producenterne selv kan sætte.
  • Læs mere om Greenpeace’s kampagne mod Danish Crowns greenwashing her.