En enestående mulighed for at beskytte mennesker og planeten mod klima- og plastikkrisen.

Dataen er tydelig. På globalt plan blev produktionen af plastik fordoblet med 460 millioner tons om året i perioden 2000 til 2019. Uden tiltag forventes produktionen at tredobles i 2050. Og det er meget sandsynligt, at 13 procent eller mere af Jordens resterende kulstofbudget, der er med til at holde opvarmningen under 1,5°C, vil blive opbrugt.

Denne ukontrollerede produktion af plastik bidrager til klimaforandringer, forurening og og tab af biodiversitet, der truer menneskers sundhed i et ubegribeligt omfang, og forværrer racemæssig, kønsmæssig og økonomisk ulighed over hele kloden

affaldshåndtering og genbrug i Bogotá, Colombia
Affaldshåndtering og genbrug i Bogotá, Colombia

Når vi går ind i tredje runde af de internationale forhandlinger om den globale plastiktraktat i Kenya, skal verdens ledere indse, at den eneste måde at håndtere plastikkrisen på og undgå de værste virkninger af klimakrisen, er at opstille ambitiøse regler. Fx en betydelig reduktion produceret plast. Verdens ledere har mulighed for at være ambitiøse, og hvis de fejler, vil vi alle tabe.

Undgå det værste af klimakrisen ved at reducere plastikproduktionen med mindst 75 procent

Ser vi kun plastikkrisen gennem en klimalinse, viser beregninger (Eunomia og Pacific Environment) os, at en nedskæring af plastproduktionen med 75 procent inden 2050 vil være påkrævet for at holde opvarmningen til 1,5 C og forhindre de mest alvorlige konsekvenser af en hurtigt opvarmende planet.

Ifølge Paris-aftalens globale statusopgørelsesproces (The Global Stocktake) ((GST) en proces til at gøre status over implementeringen af ​​Paris-aftalen med det formål at vurdere verdens kollektive fremskridt hen imod at nå formålet med aftalen og dens langsigtede mål) fastslås det, at vinduet for at holde Jordens opvarmning til 1,5 C hurtigt lukker, og den påpeger endnu et markant wakeup-call – verden skal gøre meget mere, meget hurtigere for at beskytte livet på jorden.

En traktat, der skal forsvare berørte lokalsamfunds og arbejderes interesser, ikke fossilindustrien

Det er ikke overraskende, at fossile selskaber forsøger at overbevise regeringer om at definere, hvad der muliggør kortsigtet profit. Flere af de højprofilerede rapporter, som egentlig skal benyttes til at informere om traktatforhandlinger, kommer fra en konsulent med forbindelser til olie- og gasindustrien, der vil beskytte business as usual og nedtone behovet for at adressere plastproduktion direkte. Verdens ledere må afvise denne grundlæggende taber-tilgang.

Med årtiers erfaring fra klimaforhandlinger ved vi, at vi har brug for ambitiøse, globale regler, der reducerer produktionen af plastik og fremskynder en retfærdig omstilling, der tilgodeser dem, der har gjort mindst for at forårsage denne krise, men betaler den højeste pris.

En Greenpeace Tyrkiet-kampagnemedarbejder sidder bag et banner med teksten “Wasted Land” og undersøger en affaldsbunke i Seyhan, Adana-provinsen, Tyrkiet. I februar 2022 viste en rapport udgivet af Greenpeace Mediterranean, hvordan Tyrkiets jord, luft og vand vidner om miljø- og sundhedsomkostningerne ved Europas eksport af plastaffald. Lande som Storbritannien og Tyskland, der sender deres plastikaffald til udlandet, hvor det er dumpet og brændt, efterlader et giftigt spor i Tyrkiets frugtbare jord. Denne skade er irreversibel.

Udgangspunktet er bestemt. Lad det rigtige arbejde begynde

Zero draft, eller det første udkast til traktaten, indeholder de grundlæggende juridiske principper, der er nødvendige for at sætte et ambitiøst, globalt reduktionsmål for produktion af plastik. Det grundlæggende arbejde er startet, men det, der er brug for mere end noget andet, er modet til at være ambitiøs. 

Den globale plastiktraktat er en helt enestående mulighed for at løse plastikkrisen. Sammen med vores allierede fra Break Free from Plastic-bevægelsen, og de millioner af mennesker, der har underskrevet vores globale kampagne om at stoppe plastikforurening, kan vi opnå en ambitiøs global plastiktraktat, der vil slukke for plastikhanen og endelig afslutte plastikalderen.

Plastikforurening
Stop plastikforurening. Kræv en global plastiktraktat.

Plastikforurening er et stigende problem. Men der er håb. Forhandlinger om en plastikaftale er på vej. Vær med til at lægge pres på landene i FN under forhandlinger om aftalens indhold.

Vær med