Med Paris-aftalens temperaturmål om at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur godt under 2 grader – og tilsigte at begrænse den til 1,5 grad – er det uomgængeligt, at der skal strammes op på de danske klima- og energimålsætninger, som den tidligere R-RV-SF-regering vedtog, og som Løkke-regeringerne har skrottet de fleste af.

En bred kreds af danske NGO-er er derfor blevet enige om en række mere ambitiøse klima- og energimål, som vi som minimum mener er nødvendige.

Spørgsmålet er, om disse nye mål er ambitiøse nok til, at Danmark kan holde sig indenfor de danske CO2-budgetter for henholdsvis 2 og 1,5 grads middeltemperaturstigning?

Ifølge en rapport udarbejdet af Oil Change International er det tilbageværende post-2015 CO2-budget henholdsvis 843 og 393 mia. tons CO2, hvis vi skal holde stigningen i den globale middeltemperatur under henholdsvis 2 grader (66% sandsynlighed) og 1,5 grader (50% sandsynlighed) i forhold til præ-industrielt niveau.

Man kan diskutere, hvordan disse CO2-budgetter skal fordeles på de enkelte lande – herunder Danmark. Hvis man ser helt bort fra historiske udledninger, og kun anvender en fremadrettet per capita-tilgang med de prognosticerede befolkningstal i 2030 for Danmark (6,11 mio.) og verden (8500 mio.), så bliver Danmarks CO2-budgetter 606 og 282 mio. tons for henholdsvis max 2 og 1,5 grad.

Disse budgetter omfatter CO2 fra afbrænding af fossile brændsler – og ikke udslip af andre drivhusgasser (eksempelvis metan og lattergas). Men der er taget højde for dem i de beregnede CO2-budgetter.

Det ses af figuren, at det kumulerede CO2-udslip i perioden 2015-2040 – på basis af de foreslåede nye mål – er 457 mio. tons CO2.

Spørgsmålet er, om disse nye mål er ambitiøse nok for at Danmark kan holde sig indenfor de danske CO2-bufgetter for henholdsvis 2 og 1,5 grads moiddeltemperaturstigning?

Det fremgår af søjlediagrammet, at Danmark med de foreslåede nye klima- og energimål – og med de valgte forudsætninger – kan siges at opfylde 2-gradersmålet (457 i forhold til 606 mio. tons CO2), men overskrider det danske CO2-budget for 1,5 graders-målet med 175 mio. tons CO2 (457 i forhold til 282 mio. tons CO2).

En overskridelse på 62 %, som Danmark skal tilstræbe at nedbringe for til fulde at leve op til Paris-aftalens temperatur-mål.