Fødevaretopmødet i København har fået besøg af 31 aktivister iklædt grisekostumer, der kaster lys over, at Danmarks årlige produktion af 31 millioner svin er alt for stor – og alt for skadelig. Greenpeace kritiser regeringen for at undlade at sætte klimaet og kødets konsekvenser på topmødets dagsorden.

Åbningen af fødevaretopmødet World Food Summit ved Christiansborg har netop fået selskab af 31 oppustelige grise. 30. august 2018 © Jonas Ahm / Greenpeace

Samtidig med at ministre og repræsentanter for den globale fødevareindustri fra hele verden ankommer for at tale om ”Better Food Fore More People”, udstiller Greenpeace-aktivister i grisekostumer – en for hver million årligt producerede danske svin – hvordan regeringen svigter ved ikke at sætte køds belastning af miljø og klima på topmødets dagsorden.

En dårlig vært for bæredygtige fødevarer

De 31 grise-aktivister gør det med bannere klart, at Danmarks massive kød- og mejeriproduktion og -eksport er en del af problemet og ikke løsningen til at brødføde en voksende verdensbefolkning på bæredygtig vis: ”31 million pigs make Denmark a lousy host”, og ” We can’t feed the world with meat”, lyder budskaberne, der møder de højprofilerede gæster ved indgangen til Christiansborg.

“Vi protesterer over, at regeringen undlader at sætte køds klima- og miljøaftryk højt på dagsordenen, når man er værter for et fødevaretopmøde, der midt i en klimakrise skal finde løsninger på at mætte flere mennesker med bæredygtig mad,” siger Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace.

Kødindustrien må på slankekur

Danmarks intensive kødproduktion står for en femtedel af udledningen af drivhusgasser herhjemme, og 80 procent af Danmarks landbrugsjord bruges til at dyrke foder til dyr i stedet for plantebaseret mad til mennesker. Det danske eksempel tjener dermed ikke til inspiration for fremtidens bæredygtige fødevareforsyning.

Greenpeace anerkender, at der er vigtige punkter på topmødets dagsorden som madspild og fødevaresikkerhed, men med udsigten til, at vi bliver knap 10 milliarder mennesker i verden i 2050, er den helt overskyggende opgave at reducere kødproduktionen markant og satse på mere plantebaseret mad.

”Hvis vi skal brødføde den hastigt stigende befolkning i især de fattige dele af verden, så må kødindustrien på slankekur, for den kræver enorme arealer til dyrefoder, der kan bruges til mad til mennesker i stedet. Derfor er det også fantastisk, når flere mennesker blandt andet herhjemme ønsker at skrue ned for kødet og spise mere plantemad, men regeringen forsømmer desværre at gribe den afgørende og stærkt opmuntrende tidsånd på topmødet,” siger Kristian Sloth.

Bæredygtigt topmøde eller eksportfremstød?

Greenpeace kan – som det fremgår af Politiken – igennem aktindsigter dokumentere, at Miljø- og Fødevareministeriet på visse punkter har kørt tæt parløb med Arla i planlægningen af topmødet.

“Det er problematisk, at regeringen tilsyneladende vil bruge topmødet som platform for dansk produktion og eksport af blandt andet kød- og mejerivarer, når man rettere burde adressere produktionens store miljø- og klimaaftryk. Der tegner sig et billede af, at regeringen muligvis ønsker at bidrage til at løse verdens fødevareudfordringer, men samtidig vil fastholde og fremme den alt for høje, ubæredygtige eksport af kød og mejeriprodukter. Dermed står Danmarks værtskab desværre tilbage som lidt af en farce,” siger Kristian Sloth.

Stor demonstration mod flere svin

Kl. 14 i dag møder mange danskere frem ved Thorvaldsens Plads i København for at protestere ”mod det glansbillede, som “World Food Summit” tegner af den danske fødevareproduktion uden at inddrage miljø- og klimaproblemerne af en voksende industriel svineproduktion i Danmark. Læs mere her.