Danmark skiller sig ud i verden med rekorder i en disciplin, vi ikke bør være stolt af – en storindustriel produktion af kød, der skader klimaet, miljøet og naturen. Skal vi virkelig bryste os af at være landet med den største produktion af kød per indbygger?

De færreste ved, hvor meget Danmarks kolossale produktion af kød og mejeri belaster klimaet.

Alene den årlige produktion af over 31 millioner svin og halvanden million kvæg udleder 19 procent af landets samlede klimagasudledning. Så mange landbrugsdyr er der i Danmark. Vi ser dem bare ikke, for de fleste er spærret inde i dyrefabrikkerne.

Ud over klimabelastningen gør de mange dyr – og dyrkningen af foder til dem – stor skade på miljø, landskab, biodiversitet og folkesundhed. Oveni skal lægges den elendige dyrevelfærd, hvor prægtige dyr henslæber korte liv indespærret i bure og båse.

Kødproduktion bruger 3-4 gange mere plads end plantebaseret

80 procent af vores landbrugsareal bruges til at dyrke foder til landbrugsdyr. Det er derfor, vi ser disse endeløse, kønsløse marker uden levende hegn, markveje og småbiotoper.

Men landskabet kunne se helt anderledes ud, hvis fokus var på at dyrke plantebaseret mad i stedet for foder til kødproduktion. Det ville skaffe plads til flere CO2-absorberende skove og tusindvis af hektar vild natur.

Kødproduktion bruger nemlig tre-fire gange så megen plads som planteproduktion. Når planter fyldes gennem dyr, går tre fjerdedele af proteinet tabt. Fire kilo planteprotein bliver til et kilo animalsk protein, så det kræver kun en fjerdedel så stort et areal at mætte samme antal munde med planter som med kød.

Kødproduktion er også kolossalt vandforbrugende, så alt i alt er kød en dårlig forretning for klima, miljø og landskab.

Verdens bedste til den mest klimaskadelig fødevare

Og så indbringer kødproduktionen Danmark fire rekorder:

Verdens største producent af kød per indbygger. Verdens mest svinetætte land per indbygger. Europas mest opdyrkede land.

EU-landet med mindst andel beskyttet natur. Det er beskæmmende og skamfulde rekorder, som det er svært at være stolt over.

For netop kød/mejeri betegnes af førende forskere som den mest klimaskadelige fødevareproduktion af alle. Og med de skadelige effekter på miljø og landskab in mente, så er kød/mejeri alt i alt verdens mindst bæredygtige levnedsmidler.

Set med klima- og miljøbriller er Danmark altså verdens bedste til at lave den ringeste fødevareproduktion, og efterhånden som klimakrisen spidser til, må vi danskere spørge os selv: Ønsker vi virkelig at være bedst til at lave det ringeste?

Skal Danmark – med hæderkronede virksomheder som Danfoss, Grundfos, Vestas, Velux og Lego – være verdens kødfabrik, en ammoniakpøl med store monotone marker og en bestand af fugle, insekter og vilde pattedyr, der er en skygge af sig selv?

Mindst 10 procent af danskerne har allerede taget stilling til disse spørgsmål. Veganere, vegetarer og flexitarer har droppet eller skåret ned på kød og mejeriprodukter. Men i lande som Kina og Indien buldrer middelklasserne frem, og alt tyder på, at Danish Crown og Arla så langt øjet rækker kan sælge alt det, de kan producere.

Danish Crown sejler 250 tons kød til Kina – om ugen!

For ganske nylig kunne Danish Crown således melde alt udsolgt de næste 5 år fra sin nye forædlingsfabrik ved Shanghai i Kina. Verdens største internethandelsfirma, kinesiske Alibaba, har nemlig købt alle de pølser, postejer og pakker bacon, som fabrikken kan producere de næste 5 år. Det beløber sig til 250 tons – om ugen!

Nu er det ikke sådan, at svinene skal produceres i Kina, ligesom foderet til de mange svin heller ikke skal dyrkes på Kinas enorme landområde. Nej, svinekødet skal såmænd komme fra Danmark, hvor slagtekroppene fryses ned, inden de sejles til Kina. Mindst 2.500 svin – om ugen! Klimabelastningen, forureningen og tabet af biodiversitet står Danmark for. De fleste arbejdspladser tager kineserne.

Danish Crown og Arla får god støtte fra de danske regeringer. Ikke mindst den nuværende, hvis minister igen og igen lovpriser dansk kød og mejeri som verdens mest bæredygtige fødevareproduktion.

Klimaplan svigter landbrugets grønne omstilling 

I det hele taget svigter den nuværende regering i usædvanlig grad, når det gælder om at skubbe landbruget i en grønnere retning. I sin nyligt fremlagte klimaplan forlanger regeringen således ikke den kolossale kødproduktion reduceret med så meget som et kilo.Tværtimod. For regeringen giver i planen 160 mio. kr. til at begrænse ammoniakudledningen fra dyrefabrikkerne og yderligere 90 mio. kr. til forskning i klimatiltag, blandt andet tilskud til tættere svinestalde. Jooo, regeringen hælder i en lind strøm skattekroner ned i foret på kød og mejeriproduktionen. Det kan ikke overlades til forbrugerne og det frie marked at ændre landbrugets fokus fra kød til planter. Dertil er den industrielle landbrugslobby for stærk og tiden for knap.

Politikerne må med virkemidler som afgifter og klimaafhængig offentlig støtte gennemtvinge den nødvendige omstilling af dansk landbrug fra fokus på kød og foder til fokus på planter til mennesker.

Indlægget er bragt i Politiken den 15. november, 2018, og kan også læses her på politiken.dk.