En svinefabrik ved Næstved vil udnytte hul i loven – “matrikelfinten” – til at udvide en storproduktion af svin, der belaster naturen og lokalsamfundet. Nu vokser protesterne.

Svineproduktion i naturen
Svinefabrikken i Rislev vil udnytte et hul i loven, “matrikelfinten”, til at udvide den enorme svineproduktion. Med naturen som taber. Lykkes det, vil svineanlægget i alt fylde over halvanden fodboldbane. © Will Rose/Greenpeace

I landsbyen Rislev bor 417 mennesker midt i en perle af sårbar natur, hvor fredede arter som blandt andet den store vandsalamander og flere arter af frøer lever. Her ved denne fredelige sydsjællandske landsby uden for Næstved findes et åndehul for naturen, som Danmark er forpligtet af EU til at beskytte.

Desværre er der kommet en stor nabo, der truer det fredede plante- og dyreliv: en industriel produktion af 120.000 svin.

Svinefabrikken forurener luften og den omkringliggende natur med kvælstof og ammoniak.

Lokalsamfundet er samtidig plaget af lugtgener, støj fra industristaldens ventilation og grisenes skrig, og en tung trafik af lastbiler med foder, gylle og levende og døde dyr.

Tybjerggård Breeding A/S hedder svineselskabet, ejet af holdingselskabet Jeppesen Agro A/S. Selskabskonstruktionen leder nærmere tankerne hen på en helt anden tung industriproduktion end de Morten Korch-agtige landskaber med Susåen på den ene side af svinefabrikken og Slagmosen på den anden. Et naturområde, hvor man kan spotte sjældne orkideer, spidssnudet frø og rørhøg, samt en lang række sjældne plantearter.

Den store vandsalamander
Den store vandsalamander er fredet af EU’s Habitatdirektiv. Den er blandt andet afhængig af at leve ved vandhullerne i Rislev, hvor den sårbare natur er truet af forurening fra svinefabrikken. © Will Rose/Greenpeace

Greenpeace og lokal miljøforening inviterer til demonstration

Områdets fredede arter har ringe fremtidsudsigter, da de er særligt følsomme overfor udledningen af ammoniak fra Tybjerggård. Og det kan blive værre endnu.

Tybjerggård, der er en af landets største svineproducenter, har fået vokseværk. Svineselskabet vil lave en kontroversiel udvidelse, der møder stærke protester i Rislev og hele lokalområdet.

Derfor inviterer Greenpeace i samarbejde med Miljøforeningen for Rislev og Nedre Suså og Rislev Bylaug til en folkelig og fredelig demonstration. Det sker den 27. august, og du kan være med og tilmelde dig HER.

Demonstration mod svinefabrik

“Matrikelfinten” gør naturen til taber

Greenpeace tager del i kampen skulder ved skulder med lokale borgere i Rislev og den nystiftede miljøforening, der på kort tid over sommeren er nået over 100 medlemmer. De kæmper først og fremmest for at få stoppet svineudvidelsen, der vil belaste lokalsamfundet og naturen. Det er en lokal kamp for naturen, og den er vigtig for hele landet.

Tybjerggård bruger den såkaldte “matrikelfinte” til at få udvidelsen af produktionen igennem. Det er et hul i loven, der gør naturen til den store taber. Ved at dele sin grund (matrikel) op i to, kan Tybjerggård få tilladelse til at bygge to stalde og forurene naturen dobbelt så meget. Det betyder mere kvælstofforurening, end naturen kan tåle, og mere lugtforurening end loven tillader fra én produktion.

Sagen er principiel, for matrikelfinten kan laves i hele landet til stor skade for natur, biodiversitet og hyggelige lokalsamfund i landområderne. Det kan blive svært at se skoven for bare svin. Men hovedansvaret er politisk.

Grøn frø
Grøn frø er en rigtig kraftbasse af en frø med muskuløse bagben. Men den er også udsat og kan miste sine ynglesteder i de sydsjællandske vandhuller, hvis udledningerne af ammoniak får lov at fortsætte og forværres. © Will Rose/Greenpeace

Baggrund – sådan udnytter “matrikelfinten” et hul i loven til at forurene naturen

Ejeren af en af landets største svineproduktioner, Tybjerggård Breeding A/S, der ejes af holdingselskabet Jeppesen Agro A/S, har fået tilladelse til at bygge endnu en stor svinestald. Med op til 20.000 ekstra slagtesvin årligt.

Ved at bruge “matrikelfinten” deles den nuværende matrikel op i to matrikler, så kommunen kan give miljøtilladelse til endnu en svinefabrik. Dermed skal de to stalde ikke regnes som en samlet produktion – hverken i forhold til forureningen med kvælstof eller nabogener. Men belastningen af natur og naboer er den samme, uanset om der er tale om en eller to matrikler – der vil stadig være to stalde, der forurener, klos op ad hinanden.

S-medlem i byrådet: Matrikelfinten smadrer det gode liv på landet

Charlotte Roest er socialdemokratisk medlem af byrådet i Næstved, og hun lægger ikke fingre imellem, når hun beskriver konsekvenserne af svineudvidelsen i Rislev:

“De her absurd store svinefabrikker er et kæmpe problem, og der er ikke noget ”gammeldags hyggelig bondegård” over det her. 140.000 slagtesvin om året, det giver altså bare langt mere stank og trafik gennem den ellers så idylliske by, Rislev. Profitmaksimering og matrikelfinten smadrer simpelthen det gode liv på landet. Det gode liv ødelægges, som loven er nu. Det er simpelthen en så trist udvikling.” 

Charlotte Roest har fulgt sagen i Rislev og kritiseret matrikelfinten i lang tid, og derfor har hun også takket ja til at tale ved demonstrationen i Rislev den 27. august.

Som kommunalpolitiker oplever hun desværre, at hun ikke har kunne ret meget andet end “kæfte op” og “trække i trådene” så længe lovgivningen overholdes. Det er lovgivningen den er gal med. Og lokapolitikerne er underlagt lovgivningen fra Christiansborg.  

“Lovgivningen er bare helt grotesk, for den bør jo passe på familier og børn – på borgernes livskvalitet. Men det gør loven ikke. Christiansborg, særligt de blå partier, har ansvaret for at matrikelfinten overhovedet findes. Loven, som den er i dag bør i min optik helt klart laves om. Det skulle være sket for mange år siden,” siger Charlotte Roest og fortsætter: 

“Mange partier siger, at det skal være muligt at leve og bo i hele Danmark – at vi skal have et Danmark i balance? Men her er en ubalance. Her smadres den almindelige borgers gode liv og hverdag. Som børn drømte vi vist alle om et lille hus på landet, med blå himmel og flagstang, kaffe og kage på terrassen, og børn som leger i haven. Hvis sådanne fremtidsdrømme skal være mulige, i landsbyer som Rislev, så skal ikke bare loven laves om, men nok også vores personlige forbrugervalg.”

Byge af klager fra Greenpeace og lokale

Næstved Kommune har nu miljøgodkendt byggeriet til trods for, at det vil føre til mere forurening. Matrikelfinten er ikke alene et hul i loven, det er hul i hovedet.

Greenpeace har nu indsendt en omfattende klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Her beviser vi, at der er tale om én meget stor store svinefabrik – ikke to – og derfor skal forureningen fra de to industristalde regnes sammen. Hvis ikke byggeriet stoppes, vil det medføre ammoniakforurening, som overskrider naturens tålegrænse. Det vurderer Greenpeace, fører Danmark i konflikt med EU’s Habitatdirektiv, som trådte i kraft i 1992 for netop at sikre beskyttelsen af sårbar natur.

Herudover har Miljøforeningen for Rislev og Nedre Suså og Rislev Byglaug samt Danmarks Naturfredningsforening i Næstved indsendt klager.

Greenpeace på forsiden af Sjællandske

Greenpeace stiller nu to krav til miljøminister Magnus Heunicke

  • Stop matrikelfinten. Luk hullet i lovgivningen, så Tybjerggård og andre svinefabrikker ikke kan slippe afsted med at omgås loven og ødelægge vores hårdtpressede natur. Danmark skal overholde EU’s natur- og miljølovgivning.
  • Stop byggeriet af Tybjerggårds nye svinefabrik.

Sagen er syltet, og miljøministeren er tavs

At “matrikelfinten” udnyttes af brodne kar i svineindustrien som et smuthul til at slippe uden om naturbeskyttelse og hensyn til lokalsamfund, er ikke ny viden.

Senest i foråret i 2022 gav det panderynker hos miljøordførere, at Tybjerggård ville bruge matrikelfinten til at udvide. Også hos Socialdemokratiet, hvor miljøordfører Kasper Roug sagde “det bliver vi nødt til at kigge på” til dr.dk:

“Det virker som om, man laver nogle matrikler, der ligger tæt på hinanden og så i stedet for kun at bygge én stor svinefarm, så kan man bygge to store svinefarme ved siden af hinanden, og det er ikke hensigten med lovgivningen.”

Den tidligere miljøminister Lea Wermelin fulgte op og meldte ud i et ministersvar, at hun var opmærksom på problemet. Hun lovede derfor, at nu skulle ministeriet undersøge, om husdyrbrugsloven og reguleringen af husdyr virkede efter hensigten.

Men i dag, halvandet år senere, er hullet stadig ikke lukket. Vi ser nu ind i en nær fremtid, hvor det smukke naturområde risikerer at blive voldsomt belastet, ligesom lokal natur i resten af landet kan blive ødelagt.

Magnus Heunicke, som i øvrigt selv kommer fra Næstved og har sin politiske valgkreds her, har ikke fulgt op på sin forgængers løfter. Miljøministeren har indtil videre forholdt sig tavs om matrikelfintens åbenlyse problemer. Til regionalmediet Sjællandske (sn.dk) har han dog svaret, at han er opmærksom på problemet, “at juristerne i ministeriet arbejder på sagen, men han kan ikke sige noget definitivt endnu.”

Nu ligger klagen fra Greenpeace i en større bunke af klager over miljøtilladelser til svinefabrikker, som truer dansk natur, på bordet hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. De lokale protester vokser, inden længe går vi i demonstration i Rislev, og vi har skrevet til Magnus Heunicke og bedt om et snarligt møde.

Der er brug for, at Magnus Heunicke nu træder i karakter og viser sig som naturens, miljøets og klemte lokalsamfunds minister. For hver dag han tøver, øges risikoen for, at der bliver bygget en ulovlig og naturskadelig svinefabrik som ødelægger sårbar beskyttet natur.

Byggeriet af endnu en svinefabrik i Rislev skal stoppes.