Industrielt overfiskeri, forurening og klimaforandringer truer livet i verdenshavene såvel som i vores hjemlige farvande. Mennesker lægger et enormt pres på biodiversiteten og skrøbelige økosystemer, blandt andet fordi vores landbrug og fiskeri er så intensivt, at naturen har svært ved at følge med.

Greenpeace join flotilla for Oresund protection. © Alban Grosdidier

Øresund huser flere helt unikke områder, der har været forskånet for bundtrawlsfiskeri takket være et forbud helt tilbage fra 1930’erne. Desværre har Greenpeace kunnet dokumenteret ulovligt trawlfiskeri i Øresund, og et nyt overvågningssystem af mindre fiskefartøjer er som en direkte konsekvens nu på vej.

Kvælstofudledning fra landbruget, destruktivt fiskeri med bundtrawl, piratfiskeri, forurening fra havbrug, lyssky omgang med fiskekvoter, og myndigheder, der håndhæver reglerne lemfældigt – eller slet ikke – er blot en håndfuld af de trusler, vi arbejder for at beskytte de danske farvande imod.

Faktisk står det så skidt til, at der er behov for at vi gentænker vores fiskeri fuldstændigt.

Konsekvenserne mærkes i første omgang under vandet – men på sigt, er det vi mennesker, der vil blive berørt, når mangfoldigheden i havene omkring os er forsvundet, og grundlaget for et bæredygtigt fiskeri kan være forsvundet.

Danmark skal stoppe overfiskeri og kvotefusk og i stedet omstille til et mere naturskånsomt fiskeri samt oprette havreservater i tråd med vores forpligtelser over for EU. De kan nemlig fungere som livgivende åndehuller for de mest truede fiskearter. Og regeringen bør sørge for, at vi i højere grad beskytter de såkaldt Natura 2000-områder.

Samtidig arbejder vi for, at supermarkederne lever op til deres miljømæssige ansvar, og ikke sælger fisk og skaldyr, der stammer fra overfiskede bestande eller ubæredygtigt fiskeri.