Nye regler om overvågning af fartøjer der fisker i det nordlige Øresund, træder i kraft i dag. Reglerne blev besluttet på baggrund af dokumentation af piratfiskeri fra Greenpeace. Men de er på ingen måde nok.

En blæsende formiddag i marts 2018 sejlede vi rundt i gummibåd i Øresund med kameraet tændt. 

Vi havde fået tip om, at der foregik bundtrawlfiskeri i områder af sundet, hvor trawlfiskeri altid er ulovligt og i den såkaldte Kilen, hvor fiskeri er forbudt fra februar til slutningen marts af hensyn til vigtige bestande af gydende torsk. 

På et tidspunkt sejlede vi op ved siden af en kutter, som tydeligt havde linen til trawlet ude, selvom den befandt sig et sted, hvor det er ulovligt at fiske med bundtrawl. Da fiskeren så os, kappede han linen til trawlet, efterlod det på havbunden og sejlede væk i panik. Vi havde, hvad vi skulle bruge. 

Efter vi forelagde dokumentationen for Fiskeristyrelsen, kunne politikerne ikke længere vende det blinde øje til, hvad vi havde gjort opmærksom på længe: At der er problemer med piratfiskeri i Øresund, og at myndighedernes overvågning af fartøjerne er utilstrækkelig. 

Det blev derfor besluttet, at alle kuttere, der fisker i det nordlige Øresund, skal have en såkaldt black box installeret. Det er overvågningsudstyr, der registrerer, hvor fartøjet befinder sig, hvor hurtigt det sejler og hvorvidt trawlet er ude. 

De nye regler træder i kraft d. 1. februar 2021. Det er en sejr for havmiljøet i Øresund.  

Vi skal overfiskeri til livs

Men selvom det er en sejr, må vi være ærlige: Det er et meget lille skridt på vejen mod fuldt dokumenteret fiskeri i Danmark, som er bydende nødvendigt, hvis vi skal have et mere bæredygtigt fiskeri og en bedre havnatur i de danske farvande.    

Det er der flere årsager til. 

For det første gælder reglerne kun i det nordlige Øresund, selvom der foregår ulovligheder mange andre steder, hvor der fiskes i Danmark. 

Derudover dokumenterer en black box ikke den mest ødelæggende og hyppigt forekommende ulovlighed – såkaldt udsmid – som sker, når trawlfiskere smider uønskede fisk over bord. Fisk der dør af turen fra trawlet, op på sorteringsbåndet og ud over rælingen igen.     

Grunden til, at det er lovpligtigt, at alt, der fanges i Danmark, skal i land, er, at fiskere ellers ville kunne fange så store mængder af fisk som muligt, smide de uønskede i havet og udelukkende bruge deres kvoter på de største og mest salgbare fisk. Og så ville kvotesystemet, som skal sikre, at der ikke overfiskes, selvsagt være nytteløst. 

Problemet er, at der på trods af landingsforpligtelsen sker udsmid, og at det sker i stor skala. Fra Østersøen ved vi, at over 10 procent af de fisk, som fiskerne fanger, ryger over bord igen. Det er uacceptabelt. 

Gilleleje Havn. Siden marts 2018 har Greenpeace ved hjælp af sporingsudstyr fulgt piratfiskere gentagende gange ind i torskens primære gydeområde.

Ingen grund til at vente

Vi kæmper derfor for, at Danmark, i lighed med andre lande, skal have fuldt dokumenteret fiskeri, hvilket er et mere avanceret overvågningssystem, der inkluderer strategisk placeret kameraer, der både dokumenterer fangsten og enhver form for udsmid. 

I øjeblikket sejler 11 fartøjer i Kattegat med fuldt dokumenteret fiskeri som led i et testforsøg iværksat af Fiskeristyrelsen. Forsøget forventes afsluttet i 2022, og derefter skal politikerne tage stilling til, hvorvidt det skal udbredes og hvordan. Og selvom testforsøget er et godt skridt, så savner Greenpeace en konkret plan for udrulningen af dokumenteret fiskeri til hele flåden, der fisker i danske farvande.  

Det er allerede velbelyst, at fuldt dokumenteret fiskeri er et omkostningseffektivt kontrolværktøj og kan fungere i praksis. Der er derfor ingen grund til at vente med at få det udbredt. Det vil både være til gavn for havmiljøet og fiskere, som også vil have adgang til bestandene på lang sigt.