Vores historie

Greenpeaces første aktion i 1971 markerede begyndelsen på en til tider dramatisk historie, der nu har varet i over 50 år. Det er en historie om mennesker, der med fælles indsats arbejder målrettet for at beskytte miljøet. Verden over er Greenpeace kendt for at bestå af mennesker, der taler miljøets sag. Både bag scenen med politisk lobbyarbejde og gennem aktioner, der retter søgelyset mod dem, der truer verdens natur og miljø. I 1970’erne arbejdede Greenpeace som de allerførste for at afskaffe atomkraft og stoppe atomprøvesprængninger. Siden er Greenpeaces fokus blevet udvidet til at omfatte en lang række globale trusler mod natur, miljø og klima. Udfordringerne er ikke blevet mindre med tiden, men resultaterne taler deres eget tydelige sprog.

Flere af Greenpeaces succeser gennem årene er samlet her.

Du kan også læse et tilbageblik på mange af de store øjeblikke i Danmark, som blev samlet i anledning af, at organisationen rundede 50-år.

1972: Efter Greenpeaces kampagne mod amerikanske atomprøvesprængninger på Amchitka, stopper aktiviteterne på øen.

1975: Frankrig afbryder atomprøvesprængninger i Polynesien efter massivt pres fra bl.a. Greenpeace.

1982: Efter flere Greenpeace-aktioner mod industrielle hvalfangstfartøjer og et intensivt kampagnearbejde, vedtager Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC) et stop for kommerciel hvalfangst.

1991: Efter Greenpeace etablerede en base i Antarktis og efter omfattende lobbyvirksomhed med andre organisationer, skriver verdens lande under på Antarktis-traktaten. En aftale der betyder, at ingen industriel aktivitet må finde sted i Antarktis i de næste 50 år, og at kontinentet kun bør anvendes til videnskabelig forskning.

1993: Efter mange års arbejde og flere Greenpeace-aktioner mod dumping af nukleart affald til søs implementeres London-konventionen. Den indebærer et verdensomspændende permanent forbud mod dumping af både radioaktivt affald og andet industriaffald i havet.

1997: Greenpeace modtager FN-prisen for udviklingen af ​​”GreenFreeze”-køleteknologien. Da de såkaldte Freongasser, der tidligere blev brugt i køleskaber, skulle udfases på grund af deres negative virkning på ozonlaget, erstattede industrien disse med stoffer, der i stedet var ekstremt stærke drivhusgasser. Greenpeace udviklede derefter en ny teknologi til afkøling, som ikke påvirkede ozonlaget, og som havde minimal klimapåvirkning. Det anslås, at mindst 80 procent af alle køleskabe, i dag bruger teknologi inspireret af GreenFreeze.

2007: Efter en Greenpeace-kampagne mod computer- og mobilgiganten Apple, som ikke ønskede at tale hverkenmiljø eller bæredygtighed, annoncerer Appels stifter, Steve Jobs, at Apple nu vil investere i bæredygtighed og udfase de farligste kemikalier i produktionen. Et vigtigt første skridt for Apple og for hele it-industrien.

2009: Efter Greenpeace igennem længere tid har påpeget, at skadelig bundtrawl også finder sted i Sveriges mest følsomme “beskyttede havmiljøer”, tager vi sagen i egne hænder og placerer forsigtigt 200 stenblokke i havbunden i to unikke Natura 2000-områder. Dette betyder, at bundtrawling bliver umuligt.

2011: Efter vi har dokumenteret høje niveauer af miljøgiftstoffer i spildevandet fra verdens største tekstilfabrikker, og aktivister verden over har konfronteret de store tøjkæder med deres rolle i miljøforureningen, lover mange af verdens største tøjproducenter at udfase alle giftige kemikalier fra produktionen.

2015: Olieselskabet Shell annoncerer, at det opgiver sine planer om olieboring i Arktis, som har mødt hård modstand fra Greenpeace.

2017: Efter flere års Greenpeace-arbejde og millioner af underskrifter fra hele verden, skabes verdens største beskyttede havområde i Rosshavet uden for Antarktis.

2019: I Danmark får vi det første rigtige klimavalg, og kort efter landets første klimalov. I loven står der blandt andet, at Danmark skal reducere drivhusgasudslippet med 70 procent i forhold til niveauet i 1990. 70%-målet kommer direkte fra beregninger Greenpeace lavede efter klimaaftalen fra Paris.

2020: Efter stort pres fra især Greenpeace vedtager Folketinget, at Danmark ikke længere skal invitere olie- og gasselskaber til at lede efter fossile brændsler i den danske del af Nordsøen. Samtidig besluttes det, at senest i 2050 skal den eksisterende produktion af olie og gas helt stoppes. Et vigtigt skridt på vejen mod et totalt stop for nye tilladelser og en udfasning af den eksisterende produktion.

2021: Historisk dom i klimaretssag mod Shell. En nederlandsk domstol slog fast, at Shell skal reducere deres klimaudslip med 45 procent før 2030, sammenlignet med 2019-niveau. Dette er første gang en stor fossilvirksomhed holdes ansvarlig for sit bidrag til klimaforandringerne og pålægges at reducere udslip.

2023: En historisk sejr for verdenshavene. De store oceaner med alt hvad de indeholder af hvaler, skildpadder, ål og særlige leveområder har efter mange års forhandlinger endelig fået deres egen “Paris-aftale”.  Efter tæt på to årtiers kampagnearbejde fra blandt andre Greenpeace bliver en historisk aftale om at beskytte verdenshavene vedtaget i FN. Hidtil har kun været 1 procent været beskyttet. En kæmpe sejr for Greenpeace og den globale biodiversitet.

Greenpeace og 50 år for vores klima, miljø og natur

I år er det 50 år siden, at en lille besætning af miljøforkæmpere gik ombord på en fiskerbåd for at stoppe en atomprøvesprængning – som de vidste – ikke havde nogen gang i en grøn og fredelig verden. Siden da har Greenpeace – sammen med mennesker verden rundt – skabt grønne forandringer for en sundere og mere fredelig planet i bæredygtig balance. Herunder zoomer vi ind på fem betydsningfulde Greenpeace aktioner og kampagner, som har ledt til vigtige fremskridt for beskyttelsen af vores miljø, klima og natur her i Danmark.

Flere af Greenpeaces succeser gennem årene er blevet samlet her:

Se denne tidslinje i fuld skærm