Otte danske politikere, skuespillere, tv-værter og en forfatter har sagt ja til at få deres blod testet for en række farlige kemikalier (1). Undersøgelsen skal sætte spot på, at vi – ofte uden at vide det – udsættes for giftig kemi i vores hverdag. De skadelige kemikalier kommer blandt andet fra elektroniske forbrugerprodukter, parfume, legetøj og via luftforurening og fødevarer, og mistænkes blandt andet for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, eller kunne skade vores evne til at få børn. Den gode nyhed er imidlertid, at EU i år har en historisk chance for at komme en stor del af problemet til livs.

Se video “Blodigt Alvor”

Download NGO-anbefaling til EU-parlamentets behandling af REACH kemireformforslag

Blodprøver fra de otte kendte danskere skal nu til analyse på et hollandsk laboratorium, og resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort i forbindelse med et debatmøde i Politikens gamle trykkerihal, ‘Pressen’, den 19. maj under Københavns Miljøfestival. På baggrund af testresultaterne inviteres politikere, eksperter og almindelige borgere til på debatmødet at diskutere, hvordan vi i EU-regi bedst løser problemet med at sikre sundhed og miljø mod effekten af de mange tusinde farlige kemikalier på markedet i dag.

“Jeg har sagt ja til at være med i Greenpeaces undersøgelse, fordi jeg som almindelig forbruger og borger er trist over ufrivilligt at blive udsat for en cocktail af farlige kemikalier,” siger Sofie Lassen-Kahlke, som er en af de otte danskere, der i lighed med Klaus Bondam, Mette Vibe Utzon, Troels Kløvedal, Bubber, Karen Hækkerup, Erik Peitersen og Andrea Elisabeth Rudolf hver har doneret 50 ml. blod til projektet ‘Blodigt alvor – fjern farlig kemi’. “Jeg er vred over at være forsøgsdyr for kemiindustrien, især når der faktisk er sikre alternativer for en række af de mest problematiske stoffer,” siger Troels Kløvedal.

EU ventes i løbet af 2006 at færdigforhandle og vedtage en ny kemikalielov (REACH), som har været undervejs i flere år. Det seneste kompromisforslag er genstand for stor kritik fra miljø- og forbrugerorganisationer, som mener, at det bør være obligatorisk at erstatte farlige kemikalier, når der findes mere sikre alternativer – det såkaldte substitutionsprincip. Europaparlamentets ordfører på REACH, Guido Sacconi, har bedt de politiske grupper om i de næste dage og uger at komme med deres indstillinger til forslaget, der betegnes som et af de største og mest komplicerede lov-komplekser i EU’s historie.

“Vi er bekymret over, at den danske miljøminister har signaleret, at hun er godt tilfreds med REACH-forslaget, som det ser ud nu, selvom der ikke stilles krav om at udskifte alle farlige kemikalier mistænkt for at være kræftfremkaldende eller skadeligt for vores reproduktionsevne eller arvemasse med sikre alternativer”, siger Henrik Pedersen, miljøbiolog og kemimedarbejder i Greenpeace. “Nu håber vi, at folketingspolitikere og europaparlamentarikere vil gøre det klart overfor ministeren, at der er brug for, at Danmark kæmper benhårdt for at få udvidet gruppen af farlige kemikalier, som skal omfattes af kravet om obligatorisk substitution.”

Den kemiske industri har gennem flere år brugt mange ressourcer til en skræmmekampagne, der skal overbevise regeringer og politikere om, at REACH vil være for dyr. Senest har den amerikanske kemigigant Eastman påstået, at REACH i den foreliggende – udvandede- version, vil koste 1-3 procent af det europæiske bruttonationalprodukt. Den store tyske kemiindustri har tilsyneladende også haft held med at få den tyske Merkel-regering til at arbejde for en slap kemilov, der angiveligt så kan redde tusinder af tyske arbejdspladser. Heroverfor står hensynet til sundheden for knap en halv milliard borgere i EU samt miljø og dyreliv.

“Først opgav politikerne de op mod 70.000 stoffer, som produceres i mængder på under 1 tons om året. Kemiindustrien har oven i dette fået fjernet kravet om, at producenterne skal fremlægge nye data om stoffernes sundheds- og miljøfare for 20.000 stoffer ud af de resterende 30.000. Det vil være en skandale, hvis industrien også får held til at sabotere kravet om, at de farligste kemikalier skal erstattes med sikre alternativer,” slutter Henrik Pedersen.

VVPR info:

TV-optagelser og fotos fra blodprøvetagningen er tilgængelige ved henvendelse til Greenpeace.

Noter:

1) Blodprøverne bliver testet for kemikalier fra følgende grupper af stoffer: phthalater (plastik), musk-stoffer (parfumer), bromerede flammehæmmere (elektronik), DDT (sprøjtemiddel), PFOS/PFOA (overfladebehandling), triclosan (antibakterielt) samt tungmetallerne bly, cadmium og kviksølv (diverse anvendelser).