I dag lancerer ni af Danmarks største klima-, miljø- og udviklingsorganisationer sammen med fagforeningerne Ingeniørforeningen IDA og Dansk Magisterforening et borgerforslag, der skal forbyde ny olie- og gasjagt i Nordsøen. 

© Michael Hedelain/Greenpeace

Den økonomiske gevinst er til at overse. Det er klimakonsekvenserne til gengæld ikke. Derfor er 11 organisationer og foreninger gået sammen om et borgerforslag, der skal forbyde fremtidige udbudsrunder for olie og gas i Nordsøen. 

Læs hele forslaget her.

Socialdemokratiet har haft regeringsmagten i snart et år og har i ligeså lang tid valgt at udsætte beslutningen om, hvorvidt der skal gives tilladelse til eller lukkes for jagten efter ny olie og gas i den såkaldte 8. udbudsrunde. “Vi befinder os midt i en klimakrise, der gør fremtiden dybt usikker for min og de næste generationer, og det er håbløst og dybt uansvarligt, at regeringen nøler i en af de mest definerende beslutninger for Danmarks grønne fremtid. Der er akut brug for at stoppe jagten efter ny olie og gas i Nordsøen, og nu opfordrer vi befolkningen til at skrive under på borgerforslaget, så vi kan sætte gang i den handling for klimaet, som regeringen svigter lige nu. Danmark skal bidrage til de grønne løsninger og ikke forlænge tiden som oliestat,” siger Frederik Roland Sandby, formand for Klimabevægelsen i Danmark.

Hensigten med borgerforslaget er at få et flertal i Folketinget til at fortælle regeringen, at det er helt uforeneligt med Parisaftalen at udvide olie- og gasproduktionen i Nordsøen ved at give tilladelse til ny oliejagt.

“Verdens lande har allerede i dag planer om at producere langt flere fossile brændsler, end hvad der er foreneligt med vores klimaløfter. Det giver ingen mening, hvis regeringen siger ja til at forlænge oliejagten til i hvert fald 2056, når hele verden skal være CO2-neutral i 2050.  Det kræver en hurtig udfasning af fossile brændsler, hvis vi skal afværge klimakrisen, og derfor har verden desperat brug for kraftige signaler fra rige lande om, at vi skal lukke ned for jagten på olie og gas så hurtigt som muligt. Hvis du er i et hul og gerne vil op, så er første skridt at holde op med at grave,” siger Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace. 

Både udadtil og indadtil illustreres fortællingen om Danmark som et grønt foregangsland oftest med cyklister og vindmøller. Vi lever højt på vores status som grønt foregangsland. Men det er en sandhed med modifikationer. For i den danske del af Nordsøen står 55 boreplatforme, der sår tvivl om vores forestilling om os selv som en grøn førernation.

To af landets fagforeninger mener også, at det nu skal være slut med ny oliejagt.

“Jeg mener, at vejen til eksport og god beskæftigelse i fremtiden går gennem en konsekvent og intelligent grøn omstilling. Hverken klimamæssigt eller økonomisk kan det forsvares at bruge vores fælles ressourcer på ny efterforskning efter olie i Nordsøen så mange år fra nu. Vi er taknemmelige for indsatsen, der har forsynet Danmark med energi og indtjening, men tiden er nu kommet til at fokusere på den vedvarende energi og udvikling af ikke-fossilt baserede brændsler. Og vi skal sikre, at der er efteruddannelse og gode jobs til dem, der over tid må forlade olie- og gasudvindingsindustrien,” siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen IDA.

Borgerforslaget om stop for ny oliejagt vil ikke medføre, at Danmark stopper med at udvinde olie og gas nu og her, men at det eksisterende forbud mod at udstede tilladelser til efterforskning på land og i indre danske farvande udvides til at omfatte den danske del af Nordsøen.

De økonomiske vismænd advarer regeringen mod at tillade nye olieboringer i Nordsøen og er ikke i tvivl om, at det vil have en klimamæssig positiv effekt at droppe de fremtidige olieplaner. Dermed gør vismændene op med et typisk argument fra bl.a. oliebranchen om, at produktionen vil blive overtaget en-til-en af andre lande, når Danmark lukker for oliehanerne, hvilket der ikke er belæg for.

“Tiden er ikke til nye olieboringer, men til øget fokus på klimavenlig energi, der ikke bare gavner klimaet, men også sikrer og skaber grønne jobs. Nye udbud af olieboringer vil være et skridt i den forkerte retning, for det, vi ønsker, er at kickstarte en ny fremtid med grøn udvikling,” siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

I tillæg til de etablerede klimaargumenter for at indstille søgningen efter ny olie peger organisationerne bag borgerforslaget på, at dansk olieproduktion er gået fra at give en betydelig statsindtægt til potentielt at kunne blive en risikabel investering. Skatteministeriets egne beregninger viser, at de økonomiske gevinster ved nye tilladelser til oliejagt er forsvindende små: Værdien af en ny udbudsrunde for olie- og gasudvinding i Nordsøen vil være 1,75 mia. kr. isoleret set, over hele licensensperioden – altså frem til i hvert fald 2056.

Borgerforslaget er stillet af: Klimabevægelsen, CARE Danmark, Greenpeace, Ingeniørforeningen i Danmark, Dansk Magisterforening, Rådet for Grøn Omstilling, Mellemfolkeligt Samvirke, VedvarendeEnergi, Verdens skove, WWF Verdensnaturfonden og 92-gruppen.

Kontakt 

Frederik Roland Sandby, formand for Klimabevægelsen i Danmark: Mobil: 22954047

Helene Hagel, klima- og miljøpolitisk leder, Greenpeace: Mobil: 26113951

Thomas Damkjær Petersen, formand, IDA: 21708784

Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening: Mobil 27129233

Troels Dam Christensen, sekretariatsleder, 92-gruppen. Mobil: 21727957

John Nordbo, klimarådgiver, CARE Danmark. Mobil: 61270745

Maja Marjun Andersen, kampagneleder klima, Mellemfolkeligt Samvirke: Mobil 26835620

Alexander Fredens, presserådgiver, WWF Verdensnaturfonden. Mobil: 22 68 81 08

Lars Køhler, Klimarådgiver, Rådet for Grøn Omstilling: Mobil: 51967009

Gry Bossen, politisk koordinator, Verdens Skove: Mobil: 30261868

Jonathan Ries, formand, VedvarendeEnergi. mobil: 71793249 
For yderligere pressehenvendelser: Poul Bonke Justesen, kommunikationsansvarlig, Greenpeace. Mobil: 26294938